رمان نفوذی

رمان نفوذی پارت ۱۵

رو به هر دوشون گفتم: همینجا میمونید تا یکی از خدمتکارا رو میفرستم سراغتون… بهتون بگه چیکار کنید… هر دوشون…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۱۴

  شیخ تند از جاش بلند شد و درحالی سرگرمه هاش توی هم بود گفت: السیدی کیانی(اقای کیانی)… _لا یسخر…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۱۳

  صدای چرخیدن کلید توی در شنیدم… از داد و فریاد دست کشیدم و کمی از در فاصله گرفتم… در…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۱۲

  توی ایینه اسانسور نگاهی به خودم انداختم… توی ایینه فقط ی ادم که اخم توی چهرش نمایان بود میدیدم……

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۱۱

  ::::مهتاب:::: کنار زهرا نشسته بودم ولی توی فکر بودم… فکر اینکه فرهاد بخواد زندگی منو خراب کنه و از…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۱۰

  نگاهمو از شبنم گرفتم و به جلو نگاه کردم… ماشین مشکی رنگی بود… از این ماشین خفنا که اسمشون…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۹

  نگاه نکردم کی و تماس وصل کردم.. -الو؟ -الو سلام،تو هنوزی خوابی؟ بیدار شو بابا…الان میام دنبالت .. دستی…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۸

  …بهروز کمی مکث کرد و ادامه داد: پسری به اسم ارمان و دختری به اسم هانا داره… رییس بخوایید…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۷

  از کنارم رد شد و رفت طبقه ای پایین… اینقدری که از این یاشار میترسم از مسیح نمیترسم ……

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۶

با نگاه هیزی که داشت گفت: عه..تازه اومدم که…نگاهی به سر تا پام انداخت و با همون نگاهش گفت: بد…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۵

  رو به مامان با لب های اویزون گفتم: مامان خب منم حوصلم سر میره توی خونه،ولی تقصیر شبنم ..منو…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۴

  فردا دوباره بهش زنگ میزنم ببینم چرا دختر گور به گوری گوشیش خاموش؟!! منم نگران کرده الکی… گوشی پرت…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۳

هانا بعد از خدافظی از سوگل،شبنم رسوندم خونه… و ماشین به سمت خونه روندم . تو فکر این بودم که…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت ۲

-اره پسرش توی ایران کاراشو ردیف میکنه -کینطور،پس امار این پسرشم برام در بیار -باش و صدای بوق ازاد توی…

بیشتر بخوانید »

رمان نفوذی پارت یک

    اسم رمان نفوذی  ژانر عاشقانه ، هیجانی ، تخیلی  نویسنده : الهه کرامتی    به نام انکه جانم…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن