رمان استاد خلافکار پارت 104 - رمان دونی
رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۴

 

 

نگاهی بین من و آرمین رد و بدل کرد و همراه آرمین از عمارت بیرون رفت.

نگاه پر از تنفری به مردی که داشت با پوزخند بهم نگاه میکرد انداختم
با خنده رو به من گفت
_ کسی بخواد منو بکشه پایین منم میکشمش پایین اصلا به این شک نکن .

تو میخواستی پنهان کنی تا خودتو نجات بدی اما من اونقدرا هم که فکر کنی ساده نیستم
با یک کار ساده امیر بی خیال من شد
این خونه برای من اهمیتی نداره فقط باید مانع خشم امیر بشم تا پای منو نگیره اگر لازم بشه همین امروز از این خونه میرم بدهی مو جور دیگه ای با امیر صاف می کنم اما با خودم دشمنش نمیکنم.

حالا تویی و شیخ هاتف که باید مراقب خودتون باشین…
با خنده از پله ها بالا رفت و هانا کنارم نشست و پسرم و از بغلم گرفت.

گریه میکرد و ناراحت بود انگار پسرکم مثل من که همیشه وقتی احساس میکردم همه چیز خوب و روبراهه ورق برمیگشت و کلا همه چی بهم میریخت

با بی حالی همراه هانا از اونجا بیرون رفتیم به سمت حیاط عمارت قدم برداشتیم میترسیدم …

از روبه‌رو شدن با امیر میترسیدم انتظار زیادی بود اگه ازش میخواستم واکنشی نشون نده به پله ها نرسیده آرمین نگران به سمت من آمد و گفت

_ مردک دیوانه است شنید چی شده گذاشت رفت اصلا نذاشت براش کامل توضیح بدم .

نفسم بند اومد دستمو به دیوار گرفتم تا نقش زمین نشم کجا رفته بود یعنی کجا رفته بود
از کنار امیر و آرمین و هانا گذشتم به عادل رسیدم و ازش پرسیدم فهمیدی کجا داره میره و اون به سمت ماشینش دوید و گفت
_احتمالا داره میره سمت عمارت شیخ .

همراهش سوار ماشین شدم ما
باید می رفتم سراغش دیوونه بود وقتی عصبانی می شد دیوونه تر می شد

تمام مسیر و با ترس و وحشت سپری کردم خدا کنه هیچ اتفاقی نمیفته خدا کنه بلایی سرش نیاد خدا کنه فقط سالم بمونه جلوی عمارت شیخ هاتف که رسیدیم نفس عمیقی کشیدم و با عادل سراسیمه به سمت داخل رفتیم

داد و بیدادی که میومد خبر از حضور امیر اونجا داشت شیخ از دیدن امیر شوکه شده بود اما سعی میکرد خودشو بیخیال نشون بده آدماش امیر و گرفته بودند و نمی ذاشتن بیشتر از این به سمت شیخ حمله کنه

خودمو بهش رسوندم درست رو به روش ایستادم و با چشمای گریونم بهش خیره شدم و گفتم
خواهش می کنم تمومش کن من همه این کارا رو کردم تا تو سلامت بمونی تا تو برگردی پیشم پیش پسرت نمیخوام از دستت بدم نمیخوام اتفاقی برات بیفته خواهش می کنم .

امیر نگاهم کرد با همون خشمی که توی چشماش بود نگاهم کرد و کمی مکث کرد و منو کنار زد منو لیلی رو ملکه شو انداخت روی زمین و با فریاد رو به شیخ گفت

_من اگه این عمارت و روی سر تو یکی خراب نکردم امیر نیستم چشم منو دور دیدی و زنم و…
زن منو اوردی وسط بازی کثیفت ؟

فکر می کنی من همین جوری میشینم و توان هر غلطی که کردی کردی و تموم شده؟
پس منو نشناختی باید فکر اینجاش میکردی شیخ هاتف باید فکر اینجاش میکردی منتظر باش منتظر باش و ببین تاوان کاری که کردی چی میشه.

عادل به زور امیر از اونجا بیرون کشید و من پشت سرشون راه افتادم ازش می ترسیدم امیری که الان دیده بودم دقیقاً مثل امیری بود که روز اول دیده بودم وحشی بود غیر قابل کنترل.

سوار ماشین شد کنار ماشین ایستاده منتظر بودم اون بگه بخواد تا منم سوار بشم اما اون سکوت کرد عادل در عقب ماشین و باز کردم من پشت سر امیر نشستم سکوت کرده بود از این آدم از این سکوت واهمه داشتم

ماشین رو که روشن کرد عادل که گاز داد از آنجا که دور شدیم کمی که گذشت به سمت من چرخید و گفت

_که برای اینکه من زنده نگه داری از این گه خوری روکردی ؟
دیگه میخواستی چی کار کنی راستش و بگو تا تختشم رفتی؟

زیرشم بودی ؟

از این که با من جلوی عادل اینطوری داشت حرف میزد خجالت کشیدم ناخن ها و کف دستم فشار دادم و گفتم خواهش می کنم از این حرفا نزن
تو مگه منو نمیشناسی من هیچ خطای دیگه ای نکردم با صدای بلند فریاد زد

_میذاشتی بمیرم میمردم از این بهتر بود اینکه زن منو دست به دست گردوندن میون اون همه گرگ عوضی و رقصوندن …

لیلی انتظار داری من الان چیکار کنم من میمردم بهتر از این بود …

فکر می کنی الان من او به زندگی برگردوندی ؟
دردی به من دادی تا وقتی که زنده ام یادم نمیره .

عادل که بحث ما رو بالا گرفته دید ماشین و کنار خیابون کشید و توی این گرما پیاده شده و با فاصله از ماشین زیر سایه درخت ایستاد خودمو جلوتر کشیدم خواستم صورتش لمس کنم دستم رو کنار زد و گفت

-چند بار با این دستات براشون بشکن زدی رقصیدی ؟

اشکامو پاک کردم و گفتم امیر تورو به خدا اینجوری با من حرف نزن من فقط میخواستم بمونی برگردی پیش من

نمی‌خواستم کسی که عاشقشم شوهرم پدر پسرم رو از دست بدم خواهش می کنم با من اینطوری حرف نزدن.

نفس نفس میزد عرق روی پیشونیش نشسته بود دستاش مشت شده بود و رگای گردن و پیشونیش بیرون زده بود و چشماش…

چشماش پر از خون بود محکم چند بار روی سر و قلبش کوبید و گفت
_من باید میمردم این نه که زنده باشم و این چیزا رو بفهمم .

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

567 دیدگاه

 1. فضولی چیه داداش شهاب ؟
  اره دو سال و خورده ای میشه که تحت نظر روانپزشکم از دوازده سالگی افسردگی حاد دارم …
  اره ؛ دارو هم مصرف می کنم . از هفت سالگی افسردگی دارم اولا می رفتم پیش مشاور ولی خب باید دارو مصرف می کردم و حرفای مشاور هم روم تاثیر نداشت …
  هر چند دیگه سبک زندگی شده واسم … عادت کردم

  1. سلااااااااااااااااااااااااااااام دختر پسرا
   چطورین
   حال و احوالتون
   دلم براتون تنگ شددده بود زیااااااااااااد
   میدونم شپا هم از غم دوری من در حال جون دادن بودین 😉

   وایییییی نفس من طاقت دوریتون رو نداشتم ، با بدبختی گوشیمو پیدا کردم تل رو دوباره نصب کردم ، زود بدو نصب کن بیا که بدجور دلم تنگه 😢

   1. سلاااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااام خاله بزغالههههههههه علیک لامممممممممممممم

  2. کیمی
   تا خودت نخوای هیچ روان پزشک و دکتری روت اثر نمیزاره ابجی. فقط وقت تلف کنی
   باید خودت به اون نتیجه برسی که زندگی خیلی مسخره تر از اونیه که همش رو به ناراحتی تلف کنی
   بعدم به نظر من تو افسرده نیستی فقط خیلی چیزها رو زودتر از سنت میفهمی و درک میکنی مثل یه دختر ۱۴ ساله فکر نمیکنی مثل یه دختر ۲۰ ساله فکر میکنی از طرفی خوبه و از طرفی بد
   لذت ببر ابجی از زندگیت بسه هر چی غصه خوردی بشین فقط یه بار با خودت فکر کن کی هستی
   چقدر راجب خودت شناخت داری خودت نه شناخت دیگران….

   1. مرسی الناز جان … حرفات واقعا قشنگ و بجاست 😘.
    احساس ناراحتی نمی کنم جدیدا …( از اول هم نمی کردم )
    احساس پوچی چیزیه که کلا دارم …درمورد مشاورم راستش اونم همینو می گفت ، تا خودت نخوای نمیشه …ولی من تو این حس غرق شدم ، کسی نمی تونه منو بکشه بیرون …
    همه فکر می کنن افسردگی یعنی که یه جا بشینی زار بزنی ، دستمال کاغذی ها رو تموم کنی ، دیگه نفهمی خوشحالی چیه …ولی می دونی ، از نظر من همین احساس پوچیه ، با کسی حرف نزدنه ، دردارو توی خودت ریختنه ، همین خنده های ظاهری بعضی اوقات همین خنده های ظاهری از مسخرگی واقعی میشن و دوست داری که فقط تموم کنی این زندگی رو …بیخیال ذره ای نمی خوام بشینم این خزعبلات رو بنویسم هم تو رو ناراحت می کنم …هم بقیه رو …ولی بازم ، مرسی ♥

  3. افسردگی جز اولین بیماری های روانی که
   قابل درمان و در بعضی از شرایط فرد کاملا بهبود پیدا می کنه و اینکه سعی کن با حرف زدن با مشاورت درمان شی نه با قرص و دارو
   امیدوارم که به زودی خوب بشی کیمیا جان

  4. با حرفای Alnaz موافقم من خودم سه سال پیش خونمون رو دزد زد و همه چی رو برد همه چی که میگم یعنی به رو تختیمم رحم نکرد😏 خیلی داغون بودم و حال مامانم بد بود ولی با خودم فکر کردم حالا من غصه اینا رو بخورم آخرش که چی دزده میاد میگه بیاین اینم وسایلتون؟ از اونجا بود که تصمیم گرفتم سر چیزای الکی خودم رو اذیت نکنم. حالا برد که برد دیگه کاریش نمیشه کرد.
   منم مریض شدم و دکترا گفتن میمیره ولی من حرفاشونو گوش نکردم و الان میبینی که زنده ام. به حرفای این دکترام توجه نکن نه دکترا نه اطرافیانت(منظورم اینکه اگه کسی گفت تو مریضی به حرفاش توجه نکن)، اون چیزی باش که خودت میخوای، هدفات برات مهم باشه نه اینکه هر روز بگی من افسرده ام. بعدم نگو سبک زندگی شده تو فقط کافیه اراده کنی میتونی همه چیز رو عوض کنی، پس فقط لذت ببر و به عروسی که در پیش فکر کن😁😉

    1. منم همینطور عزیزم😍 آره من میشناسم تورو گلم ولی خب تازه واردم اینجا😅
     اون یکی دکاروس گفت عروسی داریم منم خیلی دقیق نمیدونم فقط میدونم نصف خرج عروسی با منه😄😂

   1. مرسی مارال … بعضی اوقات آدم باید حقایقو به روی خودش بیاره تا بفهمه به چه آشغالی تبدیل شده مثل همین افسردگی…واسه همینه که خیلی واسم آسونه که جار بزنم من یه روانی افسرده ام …
    خوبه آفرین قوی بودن در برابر مشکلات خوبه همین طوری محکم ادامه بده …
    بعضی اوقات مشکلات ریشه ای خودشون رو نشون میدن ( من مشکل ندارم تو زندگی البته مربوط به گذشته اس حال بدم ) اون موقع اس که باید با کمک یکی دیگه مشکلو حل کنی می تونه اون فرد مادرت باشه ، دکترت باشه ، پدرت باشه و یا هر کس دیگه ای مهم اینه اون فرد باشه تو زندگیت نباشه داغونی که من خب اون فرد رو ندارم تو زندگی بعد از فوت برادرم .

  1. بچه ها لطفا از این به بعد خواهرم جامن اومد حرف زد بهش محل ندید
   واسه من رفته روانشناسی خونده
   ۲۵ سالشه دیروز گوشیمو گرفته
   گرفته جای من با شما حرف زده تازه رمز کاربری و پروفایلم رو عوض کرده

    1. فرنیا از نظر من روانی ولی از نظر بقیه اون عاقل ترین شخصه فامیله ما ۱۰ سال اختلاف سنی داریم ولی همیشه اونو میکوبن تو سره منه بدبخت موندم چطور بهش مجوز روانشناسی دادن همیشه به من میگه تو چیزی نمی شی 😢😭
     کل فامیل بهم میگن روانی چون با خودم حرف میزنم و افکارم خیلی بزرگتر از زهنمه برای همین کیمیا رو خوب درک میکنم

     1. منم با خودم حرف میزنم مهم نی که ، به منم میگن افسرده ی روانی . مهمه ؟ نه به تف عابد ارمنی که بهم میگن افسرده یا بهم میگن روانی . بی تفاوت باش …
      پدر منم همین حرفا رو به من می زنه ولی مسئله اینجاست که من باید بهش اهمیت بدم ؟ نه ! تو این شرایط فکر کن یه کر هستی که چیزی نمی‌ شنوه از بدی اونا بهنفع خودت استفاده کن…
      می خوام یه حقیقتی رو راجع به خودم بگم ! بابام کلا شعرا و رمانای منو مزخرف می دونه ، میگه تو بی استعدادی و یا کلا نادیده می‌گیره منو …ولی می دونی ، از لج اونم که شده اگه ماهی سه تا شعر می‌گفتم ، الان هفته ای دو تا شعر میگم !
      تو سبکای مختلف رباعی ، مثنوی ، غزل … می دونی چرا ؟ چون به اون که نه می خوام به خودم ثابت کنم که من می تونم من از شعر و شاعری یه چیزایی حالیمه من بلدم بنویسم …اینا هستن که بهت اعتماد به نفس میدن ! همینا هستن که یه شخصیت سرسخت رو از تو می سازن .
      بذار اون بگه…مگه همه باید روانشناس شن ؟ هر کی علایق خودشو داره . علاقه ات رو ببین ، تصور کن و بعد با تمام وجود دنبالش کن !
      نمی خوام نصیحت ها رو واست دیکته کنم اینا چیزایی هستن که خودم با تمام وجود تجربه کردم ، و هیچ وقت هم یادم نمیره بغض هایی که می کردم از اینکه بابام می گفت رمانات آشغالن …
      دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش
      سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش
      یک لحظه نخور حسرت ان را که نداری
      راضی به همین چند قلم مال خودت باش
      دنبال کسی باش که دنبال تو باشد
      این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش…
      اقبال لاهوری

      1. منم بیشتر اینا رو تجربه کردم به من میگن شبیه خالتی
       میدونی من از درد تنهایی با خودم از بچگی حرف میزدم و همیشه خوشحال خودم رو نشون میدم دوست ندارم برای مردم ضعیف باشم قبلنها هر مشکلی پیش می یومد با مامانم حرف میزدم ولی الان نه چون با اینکه خبرم رو میخواد نمیتونه منو درک کنه و حتی شده جلو جمع منو ضایع کنه
       یه چیزی میگم از تموم قلبمه
       تو یکی از قوی ترین روه هارو داری ولی مثل اینکه خودتم فکر میکنی یه بیماری داری که اسم اصلی اون افسردگیه ولی با تمام اینها تو قدرت عمل کردن زیادی داری
       یک بار یه رمان نوشتم نشون دادم به معلمم ولی معلم به جا اینکه دفترم آروم بهم بده و کسی نفهمه به جاش تو ی کلاس ضایع شدم از اون موقع دست به قلم نشدم
       میدونی من هیچوقت دارو نخوردم از یه جایی به بعد هم دیگه مطمئن شدم باید
       درمان بشم :نشد چون به این خودم عادت کردم
       تظاهر کنم:نشد چون مردم هم افسرده من رو میشناسن
       خودم باشم: میدونی چرا چون راحت ترین بود
       دارو نمی خورم چون نمی خوام طوری باشم که مردم می خوان من دوست دارم خودم باشم خدا به هر کسی اجازه حیات داده پس دوست ندارم عمر خیلی کوتاهم رو برای مردم ضرف کنم
       چون وقتی یه وضعیت بهرامی پیش بیاد
       همین مردم متمدن
       حتی حاضر میشن همدیگه رو بخورن
       این جمله جوکر بهم یاد داد که خیلی چیز ها رو درک کنم
       من حاظرم جوکر باشم تا کسی مثل دو چهره جوکر شاید خیلی بی رحم باشه و نا شناخته ولی تودنیا بهترین جمله ها رو جوکر گفته
       آرتورفلک یا جوکر گفت من از وقتی دارو نمی خورم خیلی بهترم فیلم جوکر ۲۰۲۹بر پایه بهترین روانشناس ها و روانپزشک ها هستش و نشون داد جوکر تنها یه جا نخندید اونم از درد مردم به درکل خودت رو دست کم نگیر از نظر من یه چیزی باعث شده تا تو این حال باشی به جا اینکه باهاش در بیوفتی سعی کن باهاش دوست شی نه اینکه باهاش کنار بیای میدونم زیاد حرف زدم ولی از نظر خودم درست حرف زدم امید وارم توی دنیا کسی جز خودت باشه که درکت کنه
       وقتی دنیا بر علیه شماست . امنترین راه برای مخفی شدن دیوانگیه
       سر درد یعنی:خونریزی یه خاطره تو مغزت
       آدم گاهی اون قدر تنها میشه
       و با خودش حرف می زنه
       که تبدیل میشه به دو نفر

       #جوکر
       من همیشه این جمله ها بهم آرامش میده

  2. آیییییی دخترا
   ایدی هاتونو ندارم بیاین تل پیام بدین 😭
   ایدیم همون قبیلیه 😢

   .
   آزی تنها کسی که الان بیداره تویی بیا کارت دارم 😉

 2. مرسی عزیزان الان بهترم ولی جیم نمیخورم از جام…تمرگیدم یه جا…حوصلم سر میره اوففففف😐😐😐😐
  خب من نمیدونستم که قراره یه عالمه راه رو پیاده بریم🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️
  میشینم درسامو بخونم…خواستم یه هوایی بخورم اونم اینطور شد😐
  دیگه من شکر بخورم برم بیرون😐😐😐

 3. نمیدونم چرا دوست دارم نوحه بخونم 😟😟😟
  تا رسیدم به فرات و بنشستم لب آب
  تا رسیدم به فرات و بنشستم لب آب
  یادم آمد ز کبودی لب طفل رباب
  یادم آمد ز کبودی لب طفل رباب

    1. آزاده من معضرت میخوام فرنیا خواهرم با اینکه روانشناسه خیلی فضوله واقعا من این جمله رو ننوشتم من اون موقع بیرون بودم دیروز فرنیا گوشیمو ازم گرفته بود تازه داده رمز کاربری و پروفایلم رو تغیر داده نمیدونم چی کار کنم

    2. آزاده من معضرت میخوام از طرف خواهر گلم که گوشیم تا همین چند ساعت پیش دستش
     من فاطمه ام ولی دوس دارم همه فاطیما صدام کنن خواهرم فرنیا یه روانشناسه که ۲۵ سالشه از دیروزم تا ساعت یک ربع به ۲ گوشیم دستش بود بازم من معضرت میخوام آخه من شمارو نمی شناسم و نمیدونم چند سالته برای همین نمیتونم به کسی که از خودم بزرگ تر باشه بی احترامی کنم

 4. کیمیا تو رفتی پیش روانپزشک؟؟چون گفتی دارو مصرف میکنی.
  قصد فضولی ندارم ولی مشکلت چی بود؟؟

  1. وای وای آخیش تموم شدم
   آیلین بیا بهت بستنی بدم امتحانام تموم شد😘💃😂😂وای دارم ذوق مرگ میشم😂

    1. کوفت بیشعور به جا اینکه دعا کنی تموم شم دعا میکنی باز امتحان بدم بیزو😑
     کوفت بهت میدم نه بستنی😐😂

       1. ااااااا چرا دروغ میگی عوضی 😡
        دیدی من نیستم همه چیو انداختی گردن من 😭
        آخه من کجا فحش میدم بیشعور 😭
        دختر به این خوبی و مودبی اصلا دیدی تا حالا 😁😁

 5. سلام عزیزان خوبین؟؟؟؟دیگه دونه دونه نمیگم تعداد زیاده…(حال همتونو پرسیدم ها!!!!!😂)
  عرضم به خدمتتون که دارم میمیرم…یه فاتحه ای برام بخونین….😭😭😭😭
  با کفش پاشنه بلند تک بند پا شدم رفتم بازار اونم پیاده!!!!!
  یه عالمه راهو با اون کفشا پیاده راه رفتم
  الانم پاهام شدید تاول زده داره گریم میگیره😭😭😭😭😭😭
  کیمی نجاتم بده…باد بزن خوب شه😅😅😅😅

  1. سلا آیلینی چطوری خوبی😚
   خب مگه کسی با کفش پاشنه بلند میره بازار یه اسپرت میپوشیدی دیگه😶😂

  2. اخی 😅
   چرا با کفش پاشنه بلند آخه ابجی من همینجوری با کفش اسپرت پام میترکه البته اگه خریدام ارزش داشته باشه باهاش کنار میام اگه نه که نمیزارم آب خوش از گلو هیچکی پایین نمیره😂😅

   1. الناز خرید خودمم نبود آخه لامصب…قرار بود منم چند تا چیز میز بگیرم ولی دیگه از درد پام کلا یادم رفت…این همه راهو به خاطر داداش اسکولم پیمودم😐😐😐

  3. بچه هاااااا چندتا کتاب خوب معرفی کنید بهم خیلی وقته کتاب نخوندم آخرین کتابی که خوندم تاریخ بود (همیشهههه عاشقشممم)اگه کتاب خوب میشناسید معرفی کنید

    1. بیشتر این نویسنده ها تحصیل کردن و میتونن احساسشان رو به خواننده منتقل کنن من ترجیح میدم از یه داستان چیزی یاد بگیرم نه اینکه خودمو جای شخصیت اصلی بزارم

   1. من اهل کتاب های قرن ۱۹ و۲۰ هستم که جز بهترین ها هستن مثل جین ایر و غرور و تعصب و اگه به داستان تلخ علاقه داری رمان”تس”رو معرفی میکنم

    1. من همه کتابای جین آستین و امیلی و شارلوت برونته رو خوندم!
     تا دوسال قبل عاشقشون بودم،
     الان ولی دوست ندارم!
     رمانای کن فالت هم فوق العاده هستن، مثل همزاد سوم و سنون های زمین،
     جان شیفته اثر رومن رولانم خوبه

  1. ایلیننننن میدونی یکی از آرزوهای من چیه همیشه دلم میخواد قبل از اینکه بمیرم یکی رو حسابییییییی کتک بزنمممممم بزنممممممم وموهاشووووو بکشممممم نمیدوم چرااا ولی همیشه دلم میخواد یکی رو بزنم هروقت این حرفو میزنم داداشم میگه قبلا شک کرده بودم روانی هستی ولی الان مطمئن شدم .نمیدونن چه حالی داره.

 6. برین گم شین!
  آه!
  شماهم منو به خاطر خودم نمیخوایید!
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  همیشه آرزوم بود این جمله رو یه جا بگم!

  1. خخخ
   منم همیشه برم بزنم تو گوش یکی بعد بگم من مثل تو نیستم من خودمم پس حواست باشه به رفتارت😐😂😝
   خیلی کلیشه ای

   1. اسم انگلیسی شو گفتم یکی از بهترین رمان های دنیاست اسم ایرانیش
    ته کلاس،ردیف آخر،صندلی آخر است
    داستان درباره یه پسر بچس که از ترس کتک خوردن توی دستشویی دختران قائم میشه
    این رمان تا به حال توانسته ۱۹ جایزه بین المللی کسب کنه
    من که خوندمش اشکم در اومد

     1. هیچ وقت از اسم یک کتاب کانسپت رو قضاوت نکنید .
      ممکنه خلاصه اش شما رو جذب نکنه اما شاید طرز قلم زدن نویسنده طوری باشه که همون موضوع مسخره جالب ترین موضوع به نظر برسه …

      1. تازه فکر کنم بیشتر بچه ها زیر ۱۵ هستن اونا بخونن
       مخصوصا برای کیمیا پیشنهاد میکنم
       دیگه کمتر چنگیز خان مغول و تیمور لنگ میشه

       1. ذاتا شوخی با علایق و سلیقه فرق داره و من هم از اینجور کتابا نمی خونم مرسی ! کانسپتش با روحیات من جور نیست .

   2. تینااااااا چخبررررررر خوبییییییس خواهرم .ایلین خواهر یدفعی چت شد خواهرییییی ما تو رو برای خودت میخواییم . سلاممممممممممممممممم بربقیههههههه خوبیننن چطورین بچه ها اسمتون زیاده پس حال همتونم همینطوری بپرسممممممممم

 7. مرسی واقعا از این همه ارادت سایان منو از تو جوب پیدا کردی نه ؟؟؟
  مادر آیلین ممنوووون از اینکه بزنی نفسو جمع کنی !😂😂😂😂
  کونجو خاتون اون روحیه ی چنگیزی منو بیدار نکنااااااا دمپایی ام تو راهههه که بخوره به کلت
  مارال نمیر واسم زنم شو 😂😂😂😂😂
  هفدهمین زن رو هم گرفتم به به 👏👏👏👏👏

  1. چنگیز جووون تو باز بزرگتر از دهنت حرف زدی😡
   جوری با شمشیر تیکه پاره ات میکنم که بشه باهات فرنی درست کرد😎
   روحیه کونجو خاتونی منو بیدار نکن چنگیز وگرنه بد میبینی😈😂

 8. سلام بچه ها
  هوووووف چقدر خستم 😧😧😧😧😧
  همه حالشون خوبهههههههههه(مثلا عمو پورنگم ؛بگین بعععععععلللههههههههههههه😂😂😂😂)
  خب من سلاممو کردم
  عزت زیاد 👋👋

 9. آخیییییییششششش جیگرم خنک شد. خوبش شد لیلی بدتر از اینا حقشه من موندم این با این حد از خرفتی چطور پلیس شده خبر مرگش زنیکه الاغ

  1. سلام
   ببخشید شما همون زهرا خانومی هستین که پارت نمیدونم چند عروس استاد گفت بارداره و دیگه نمیتونه بیاد سایت؟؟؟

 10. اگه الان خوابتون ببره و سال ۳۰۰۰ از خواب پاشین اولین چیزی که توی گوگل سرچ میکنین چیه؟؟؟

  1. عزیزم مطمئنا تا اون موقع شرکت هایی بهتر از گوگل میان تازشم شاید تا اون موقع چیزی به اسم گوشی نیست و آدما میتونن با ذهنشون فیلم یا عکس یا چت کنن دیگه نیازی به سرچ کردن نیست

   1. میدونم اون موقع اصلا با الان قابل قیاس نیست
    در حال حاضر گوگله من که از اون زمان اطلاعی ندارم و همین طوری گفتم

 11. نفسسسسسسسسسسسسس ؟
  ماراااااااااال ؟
  خشن کی بودید لامصبا ؟
  فکر کنم اگه سه روز دیگه هم پارت ندم شما ها منو میندازدی تو ترشی !!!😂😂😂😂😂
  هیییییی قدیما من بهتون فر فر دمپایی پرتاب می کردم الان منو نفس که می خواد به عنوان شام بخوره مارالم می خواد با زرشک ( دمپاییم ) منو بزنه 😂😂😂😂😂😂
  ننگ بر شما ، سایه ی نفرت چنگیز بر خانه و کاشانه اتان باد ، کابوس تنهایی پس زمینه ی سایتتان !
  سایان چیزی نمی گی ؟ به این دخترت ؟ 😂😂😂
  آیلین بیا این نفسو جمع کن !😂😂😂

   1. تو دیگه از من خشن تری گلکم 😂😂😂😂
    آره به جان تو واسه این شام عروسی کمرم داره خرد میشه بیا نصف من نصف تو بدیم
    اون خواهرم مارال هم بیاد سالاد الویه و سالاد کاهو ها رو درست کنه 😂😂😂😂😂😂

  1. کیمیییی بهت گفتم اگه تو چنگیزی منم زنتم کونجو خاتونم میزنم از وسط دو قسمتت میکنم باهات شام میپزم😵😂
   آیلین خدیجه رو ولش کن با یه پا پرتش میکنم آمریکا پلیسای آمریکا خفه اش کنن انقد من خشنم😡تو رو هم میندازم مخلوط کن میدم بهادر وحشی بخورتت😈

  1. سلام مارال جان خوبی ؟
   به عروسی مامان و مامانم سایان و آیلین دعوتت کردم گلکم ترجیحا با خودت یخ بیار بریزیم تو خاکشیر شام رو هم جهنم و ضرر می خوام بهتون کباب کوبیده و جوجه بدم 😂😂😂😂😂

   1. مرسی ممنون عزیزم تو خوبی؟
    دستت درد نکنه پس برم کمدم رو زیر و رو کنم برا لباس🤨👗🥿
    چشم حتما میارم🥂
    میگم میخوای شام رو نصف من نصف تو بدیم؟😂

  1. مرصادییی میدونم سایت نمیای ولی بازم بهت تبریک میگم تولدتو ایشالااا شمع تولد ۱۲۰۰۰ سالگیت رو فوت کنی به همه آرزوهات برسی دکی جون آرزوهات خاطره شن😄💝

 12. در زندگانی، آدم باید یا فرشته شود یا انسان و یا حیوان!
  من هیچکدام از آنها نشدم
  زندگیانیم برای همیشه گم شد…
  #صادق هدایت (تقدیم به ابجی کیمی خودم😉 )

  1. مرررررسی😘😘😘😘😘به تو می گن خواهر خوشگل و وفادار بیا ماچت کنم 😘😘😘😘
   واقعا هم همینه همه ی آدما همین شکلی ان ما تو مفهوم گم شدیم ، نمی دونیم واقعا از این زندگی چی می خوایم ….آخرش هم دست به خودکشی می زنیم چون نمی تونیم جهل رو تحمل کنیم …نمی تونیم باور کنیم زندگی پوچ بوده …
   مثل این شعر …
   شبیه قطره بارانی که آهن را نمی فهمد
   دلم فرق رفیق و فرق دشمن را نمی فهمد…

  1. یاسی بیزو قرار بود بیای اینجا خبر بدی حالت خوبه یا نه میام از پنجره اتاقت آویزونت میکنماا😑
   خوبی یا مردی😂

   1. هوووفففف صلام بچع هاخوبین عشقاا؟؟
    یاسی چرا نیستی اخع انگار باد اومد برد تورو مث مرصاد عین پیام بازرگانی شدی ک😔••••
    اقا شهاب ب دلیل مشغلع درصی😁نشد معرفی کنم خودمو تینا ۱۵ گرگان هستم•••••
    ایلین بیشعووور نمیخاد ی خبر بگیری بعضی وقتا با ی امیدی میام صایت ولی میبینم کصی خبرمو نگرفتع ناامید میشم💔•••••
    فاطمه عشقم دلم واصت تنگولید کوجا میباشی اخر؟؟؟••••
    کیمیا شوهر خوشگلم خوبی عزیزم رمانت همینطور دارع عاااااالیی پیش میره••••
    ارشامم ک خبرشو دارم 😒😂••••
    ایلین دو شوما خوبی؟؟/ زیاد نمیشناصمت ولی باحالی بعضی وقتا😁😛•••••
    ادمینم ک مث همیشه خوبه سوال نمیکنم خوبی چن میدونم جواب نمیدی😒••••
    اوووو راصتی ازاده اکسولی چخبررر بی تی اس ک فقد تو کلیپاش میزاره رعایت کنین جون ننه باباهاتون دصتاتونو بشورید ازین جور چرتو پرتا ••••

    راااصتی
    میخوام برم واکسن دبیرستانمو بزنم ولی فک کنم درد نمیشه نزد بچه ها؟؟؟••••
    راستی بچه ها اگ کسی جا موند ببخشید همین قدم دو ساعت فک کردم تا یادم اومد پیر شدیم😰

    1. من هنووووووووووووز واکسن نزدم!
     راستی سلام!
     خوبی تینای من؟؟؟؟؟
     حالتونو نمیپرسم ولی همیشه تو قلبم هستید!
     همه کسایی که میان و یوهو غیب میشن!

       1. خخخخ فاطمه نمدونم چرا هوس کردم یکیوو دایی صدا کنم شهاب اجازه هص دایی صدات کنم یاا نههههه میدونم دلت نمیاد بگی نهههه دایی جونم پص بگو عاااره

    2. تینااااا کجا بودی ؟ خوبی چطوری ؟
     مرررسی که رمانمو می خونی …لطف داری تو …
     فعلا که گند زدم با این نحوه پارت دادنم 😑😐😐😐😐😐

      1. زدم واکسنو لعنتیا تا اخر فرو کردن حس کردم ب استخونم خورد دیگ

       درد نداش اونموقع ولی الان درد میکنهههه حس میکنم رگش گرف نمیتونم دستمو تکون بدم هوووععففف

  1. آزادهههه آیلین من آیدیتونو گم کردم بعدا چجوری پیداتون کنم فقط آیدی ادمین آسون بود اونم درست یادم نیست😥
   آیلین من هفته بعدی که اومدم تل همینجا بهت میگم به همون آیدی که بهت دادم دیروز پیام بده آیدی بقیه رو هم برام بفرست مرسی😘

    1. اوووف آیلین خمارم خمار😂
     آخه یاسی میخواست بره منم اون میرفت کسی نبود زر بزنم باهاش گفتم دیلیت میکنم یاسی که اومد منم میام😂
     بعدم آیدی تورو که نمیخوام میخوام مال بقیه رو بهم بدی😛تو زیاد مهم نیستی😂😘

        1. ا شهابم روانشناسی میخوند!
         فاطیما، من عاشق مقاله های عقده اودیپ هستم!
         نمیدونم فک کنم مرض دارم!
         کلی هم در موردش تحقیق کردم و وبلاگ های مختلف و…
         اخرین کسی که بهم اطلاعات جدید داد یه پسری با اسم کاربری اسکیزوئید بود،
         خیلی باسواد بود و روانشناس هم بود!
         برام خیلی جالبه،
         و با فروید و یونگ هم خیلی حال میکنم!

 13. خب فاطی جووون شیرینی رو باید سایان و آیلین بدن به من چه من مگس تو جیبام بال بال می زنه والا بخدا گیج شدم دو تا مامان دارم یا دو تا بابا ؟😑
  مارال لامصب مجلسو گرم کن دیگه 😑
  باشه مادر سایان و مادر آیلین چه زیبا😂😂😂😂😂
  نفس تو هم بیا مفتکی با هانا خواننده بشید آهنگای این تتلو رو بخونید یاسی و بقیه هم اون وسط قر بدن داداش علیسا ، دمپایی من بهت پیشنهاد رقص داده قبول می کنی یا نه من رو دمپایی ام حساسم جا دخترمه ! 😂😂😂😂😂😂اسم دمپایی ام زرشکه باید بهش بگی زرشک خانم 😂😂😂😂😂😂😂😂
  ستایش من از همین جا از تو هم خواستگاری می‌کنم 😂😂😂😂😂
  آخ جون ۱۶ تا زن دارم تا الان 😂😂😂😂😂😂
  بعدم با همتون ترشی خیار چنبر درست می کنم میدم به خورد دمپایی خوشگلم 😂😂😂😂😂😂

  1. کیمیا تو فعل مجلسه گرم کن خواهرم اگه کمک خواستی واسه تورشی خیار بگو بیام کمک تعارف نکنیا راستی بچه هات خوبن عیال روبه راه 😀

  2. یعنی با اون دنپایت من نمیزنی ؟حالا که این طور به عجب دنپایی😍گفتی بچت اسمشم زرشک اخی عشق خاله چه خوشکل بیارش پیشه من هم البته اگه امنیت دار 😁

  1. سلام برو بچ
   چطورید ؟حال و احوال؟؟
   ادمین میشه یه کمک بکنی ؟امروز دوستم از صبح امتحان کرده واس ثبت نام تو سایت ولی هر چی کرده خطا زده ایملیش هم درسته پس مشکل چیه؟؟؟چی بهش بگم منو کچل کرد مو برام نزاشت😐😂

  2. اههههههه پارت جدید. لیلا خواهرم میشه رمانو تعریف نکنی جذابیتش میره برای ما لطفا نگو چی میشههه . بچه ها این امیر همون امیر فقط عاشقههههه عاشقققققق زنشو دوست داره دلش نمیخواد دست روش بلند کنه . نفسیییییی جونمممممممم خوبییییی قشنگممممم نفسییییی علیساااااا داداشمه منه دیگه نمیشناسی داداشمووووو داداش راددد دیروز نمیدونم پریروز بود اسمشو برای اجیش وهمه گفت .

   1. مرسی عزیزم خوبم تو چطوری😚
    آره فهمیدم آخه نمیتونستم کامنتا رو بخونم فک کردم عضو جدیدن😊

     1. من از عروس استاد کامنت ها رو دنبال میکنم واسه همین با همه شما اشنایی دارم و همتونو دوست دارم
      شرمنده عزیزم اصلا ایلین یه چیز دیگست نمیتونم ازش دست بکشم خخخخخخ

  1. سلام به همراه سیر و پیاز و گوجه ! ( من جدیدا چرت و پرت میگم 😐)
   خوبی ؟ آتوسا اسمت قشنگه واسه رمانم ازت استفاده می کنم 😂😂😂😂😂😂

   1. خوبم ممنون
    شما خوبی عزیزم؟
    مرسی گلم
    باعث افتخار که در رمان شما ازم استفاده بشه خخخ
    کیمیا جون شعرهات خیلییییییییی قشنگه من که همشون رو استوری میکنم زیرشم مینویسم #دکاروس

  2. فاطیماااااا خواهرمممم امتحانوووو ولش کننننن تا تغلبی هست غمی نیست ما همه امتحانمو نگرفتن جز عربی بعد ۲۵دقیقه زمان گذاشته بودت ساعت ۴امتحان بود من خواب بودم پنج دقیقه قبل از اینکه امتحان تموم شه بلند شدم تند تند امتحانو نوشتم یعنی جوابشو دوستام کلا برام فرستاده بودت فرستادم برای معلممون یکم تاخیر داشت به معلممون گفتم وایییی ببخشید نتم یدفعی رفت دیگه منم امتحانمو دادم رفت اگه رو در روه بود هیچ وقت نمی تونستم تغلبی کنم چون استرس دارم یا وقتی دروغ میگم خنده ام میگیره دیگه همه میدونن دروغه ولی این کرونا همه ی دانش آموزا رو دروغگو ماهری کرده

  1. دارم دیگه روانی میشمممم😁
   فردا امتحان دارم هیچی نخواندم …
   چرا بیشتر شما مدرسه امتحان تمرین
   من چقدر بد بختم😬😳

  1. مال امشبش امیر اصلا محل نزاشت حتی به بچه شون
   این از صد تا دعوا بدتر
   خودش تو اتاق کار حبس کرده امیر

  2. کیمی واقعا؟؟؟؟؟؟خیلیییی خوشحال شدم آفرررررین همینطوری ماروبزن عب نداره اماخوب شو خوب کردی مارم مزدوج کردی وری وری گود

   1. خوب نشدم که بابا
    زیر نظر دکترم فعلا … ببینه اگه نسبت به کم شدن دز دارو حالم دوباره بد شه خطرناکه …
    سرترالین می ره یکی دیگه اضافه میشه 😐 مثل اینکه دکتر گرام کشف کردن من جز اون آدمایی هستم که تغییر تو حالت ندارن …واسه همین شیطنت واسش عجیب بوده ( واسه خودمم عجیبه وای به حال اون فلک زده ی بدبخت 😂😂😂😂)
    .
    .
    .
    من هیچ وقت تو رو نمی زنم ! نه تو نه مارال و نه دیگه داداش علیسا 😂😂😂😂
    بیچاره وحشت می کنه اسم دمپایی میارم 😂😂😂😂
    جهنم و ضرر پول تالارتون رو هم خودم می دم شام هم با من ! مارال گیس بریده تو هم
    مجلس گرم کن شو 😂😂😂😂😂

    1. یعنی با اون دنپایت من نمیزنی ؟حالا که این طور به عجب دنپایی😍گفتی بچت اسمشم زرشک اخی عشق خاله چه خوشکل بیارش پیشه من هم البته اگه امنیت دار 😁

 14. واااااااییییی عشقم zayn😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤
  آییییی فشارم افتاد…😭😭😭😭
  من زینمو موخوامممممم😭😭😭😂😂😂

 15. آقایان گرامی خانم های قررری
  مفتخرم که پیوند مامان قری خودم سایان و بابای جدید و جذابم آیلین رو به همه ی شما اعلام کنم ! مبارکم باشه 😂😂😂😂😂😂😂😂 و این اتفاق فرخنده رو به خواهرم مارال ، داداش علیسا ، نفس ،الناز ، یاسی ، فاطیما ، فاطمه ، دلارا ،آیلین ۲ ، تینا ، زینب ، زهرا ، عسل ، مارال ۲ ، نسترن ، هانا ، آزاده ، نیوشا ( تبخیر شدی باز بزنم لهت کنم ؟😂😂😂)، مائده ، داداش شهاب ، داداش میلاد و داداش آرشام ، داداش علی و ادمین تبریک میگم!😂😂😂😂😂😂
  باشد تا خوشبخت باشید و رستگار چاخلص همگی چنگیز !
  .
  .
  .
  خبر خوب دیگه ، دکتر گرامی ، دز قرصامو کمتر کرده و شنگول تر شدم 😂😂😂😂!
  اگه به همین رویه پیش بره تا شهریور می تونم سرترالین رو قطع کنم …
  جا داره از همگی تشکر ویژه بکنم …
  تو عمرم انقدر شیطنت نکرده بودم

        1. واااا گدا شیرینی عروسیته دیگه حداقل شیرینی بهمون نمیدی تخم شربتی که میتونی بدی😤
         اصلا نخواستم خودم برا همه بستنی سنتی میخرم😐😂

 16. داداش علیسا اگر دوست داری هلاکو هم می تونی باشی ! ولی من تیمور رو ترجیح می دم ! 😂😂😂😂😂😂
  ایش این دفعه دمپایی ام خطا رفت ولی دفعه بعدی حتما به کله ات می خوره ! ( چرا انقدر خشن شدم 😂😂😂)
  نمی دونم دمپایی ام انگار از بعد این که بهت خورده همش هواتو می کنه میگه این داداش علیسای کیمیا کجاست
  بزنم نابودش کنم 😂😂😂😂😂😂😂😂
  نه بی شوخی ، این دفعه دمپایی پرت نمی کنم ! روحیه ی خشنم رو خوابوندم 😂😂😂😂😂

      1. به به نفس خانوم کم پیدا.
       نه علیسا عضو جدید نیست، همون راد خودتونه. در واقع اسم مبارک همون راده 😂😂
       کیمیا ابجی جان، خداروشکر امیدوارم هر چه زودتر بهتر بشی. نه بهش بگو هوامو نکنه، همون سری کافی بود. 😂😂😂خداروشکر بیخیال روحیه ی خشنت شو بُگذار یک نفس راحتی بکشیم ابجی جان 😂😂

       1. اااا بالاخره اسمتو گفتی داداش🤭😂
        والا من کم پیدام کسی هم سراغی ازمون نمیگیره😐😂
        پس فردا امتحان آخرمو میدم بعد کلا اینجا پلاسم😎😂

        1. نفس سلام عرض میکنم ولی سوالم واینکه واقعا مدرسه شما تموم نشده؟ما تقریبا ۱ ماه تموم کردیم

         .ها من کلا استیکر ندارم گفتم در جریان باشین

         .ادمین من دوتا ایمیل دارم از هردو استفاده میکم گفتم بدونی هر دو منم

        2. سلام عسل جون خوبی عزیزم☺
         آره امتحانای ما آنلاین برگزار میشه
         چون معلما درست درس نداده بودن یکم طول کشید درسامون توی فضای مجازی تموم بشه و بعدم امتحانامون شروع شد به صورت فشرده نبود کلا زیاد وقت دادن بخاطر همین تا الان طول کشیده ولی فردا آخرین امتحان و میدیم و تموم میشه😊

       2. نه دیگه هواتو نمی کنه داداش دمپاییم بچه خوبیه بی آزاره آزارش به یه مورچه هم نمی رسه 😂😂😂😂😂😂
        والا خوب که چه عرض کنم ، بیشتر عجیب غریب شدم تا خوب …
        قبلا یه لبخند به زور می زدم الان نیشم تا بنا گوش بازه !
        داداش جان الان نسل جدیده ، گذشت اون زمانی که داداشا دمپایی پرت می کردن الان ما خواهرا دمپایی پرت می کنیم ( باز چرت گفتم 😁😂)
        بیا نفسسسسسسسسسسسسس بکششششششششششش
        نفسسسسسسسسسسسسس بکششششششششششش
        نفسسسسسسسسسسسسس بکششششششششششش
        دم بازدم ….دم بازدم ….دم بازدم ….
        😂😂😂😂😂😂
        اون پارت رو هم رد کن بیاد تا از حلقومت نکشیدم بیرون ( به قول الناز 😂😂😂😂😂😂) می خوام ببینم سهراب جوووووووونم کجاست 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
        دلم واسه جهان گیری هم تنگ شدههههههه😂😂😂😂😂

   1. سلام سلام من اومدم میدونم دلتنگ من بودین و اونی که میگه خیلی خودتو تحویل میگیری یا اعتماد به فضا داری که قبول دارم فکر کردین میخوام فوش بدم ولی نگفتم چون خودم به خودم میگم و قبول دارم

    ‘من خیلی دوستون دارم و از ته دلم آرزو میکنم که همتون حالتون عالی باشه که هیچ غمی نداشته باشین و مریضی خنده بگیرین انشاالله’

    بی کامنت جیرانلاریندی(این کامنت برای زیبارویان است)

  1. ارامش قبل طوفانه
   اصلا این جلد امیر و ارمین رفتاراشون عوض شده
   همه گیر دادن نویسنده عوض شده که اینطور نیست

  1. ماماننننننن من اینجاااااااام
   چنگیزم (کیمیا)اینم اینجاااااست البته باید بگم یکم خطرناک شد با دنپایی میزنه تو سر مردم 😂😂😂😂😂😂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *