codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۵

 

سریع پیاده شدم و در سمت امیر و باز کردم دستاشو گرفتم و سعی کرد کنارم بزنه پسم بزنه اما نتونست به خودم جرات دادم خودمو توی بغلش انداختم و محکم بغلش کردم و بهش چسبیدم گفتم

تو رو خدا نکن اینطوری میمیرم تو رو خدا نکن اینطوری خواهش می کنم.
میخوای برم؟
بخدا میرم دیگه ام جلو چشمت نمیام هیچ وقت …

صدای تپش قلبش زیر گوشم احساس می‌کردم داشت قفسه سینش می شکافت و می خواست بیرون بزنه .
تپش قلبش شدت که گرفت نفس هاش که تند تر شد آروم اما با همون عصبانیت غرید
_تو غلط می کنی جایی بری بی کس و کاری که بخوای بری ؟
تو حق داری که بری اصلا؟
درسته تو جونمو گرفتی ولی خوب میدونی حق نداری هیچ وقت ازم دور بشی هیچ وقت لیلی….

به عمارت خودمون برگشتیم باورکردنی نبود اما توی این تایم ۳ ساعته شیخ و تمام آدماش از اونجا رفته بودن.
خدمتکارهای قدیمی با دیدن ما خیلی خوشحال شده بودن.
امیر با وارد شدن به عمارت به سمت اتاق کارش رفته بود و در قفل کرده بود نمیخواست با من حرف بزنه و دیگه هیچ میلی به دیدن پسرمونم نداشته انگار!

هانا و آرمین همراه ما به عمارت اومده بودن وقتی اتاقش رو بهشون نشون دادم آرمین دست من وگرفت یه گوشه کشید و گفت

_نگران نباش همه‌چیز حل میشه!

دلم میخواست مثل آرمین خوشبین باشم اما هیچ کسی امیر و بهتر از من نمی شناخت میدونستم وقتی از چیزی عصبی بشه اونم اتفاقی مثل اون اتفاقه شوم دیگه حالا حالاها حالش خوب نمیشه .

پشت در اتاق کارش نشسته بودم و جرات داخل شدن نداشتم.

انگار که پشت در اتاق کارش چادر زده باشم به در تکیه داده بودم و چند ساعتی می شد که منتظرش نشسته بودم تا اجازه ورودم و خودش صادر کنه.
در اتاق که باز شد سریع از جام بلند شدم و با دیدن من پشت در اتاق با تعجب فقط بهم خیره موند و گفت
_هنوز اینجا نشستی؟

سرمو پایین انداختم و گفتم

مگه جایی جز اینجام دارم این همه منتظر شدم که برگردی که خدا تو رو دوباره به من بده الان داری خودتو از من دریغ می کنی؟
باهام حرف نمیزنی؟
نگاهم نمیکنی؟
میدونم خطا کردم اما مجبور بودم امیر تو برای من این کارو نمی کردی؟

میدونم بدتر از اینا رو می کردی اگه من تورو نمیشناسم چرا بهم خورده میگیری؟
چطور باید می‌نشستم و دست روی دست می ذاشتم تا اون دستگاهارو از تو باز کنن؟
دیگه نفس نمیکشیدی اگه این دستگاه رو برمیداشتن الان کنارم پیشم نبودی چطور میتونی انقدر بی رحم باشی با من؟
با منی که فقط تنها خواستم برگشتن تو نفس کشیدن تو بود از کنارم گذشت تا میخواستم باز ناامید بشم از بخشیده شدنم با دیدن رفتن امیر به سمت اتاق خوابمون ناامیدی پر کشید و رفت سراسیمه پشت سرش رفتم و وارد اتاق شدم توی اتاق به من زل و گفت

_خوبه که دستی به هیچ چیزی نزدن خوبه همه چی سر جاشه .

روی تخت نشست و من پایین پاش روی زمین نشستم و سرمو روی زانوهاش گذاشتم و گفتم
منو میبخشی؟
امیرمیگذری از من ؟

میترسیدم ؛میترسیدم بگه نه دیگه نمیبخشمت دیگه نمیخوامت اما وقتی دستش روی سرم نشست موهامو نوازش کرد انگار که نفس کشیدنم برگشت انگار جون گرفتم گریه ام گرفته بود از اینکه بخشیده بود منو از اینکه لمسم می کرد از اینکه دیگه نمیخواد از جلوی چشماش برم سرم با دست کمی بلند کرد و به صورتم خیره شد و گفت

_هر کس دیگه ای جای تو بود دلیلی نمی بخشیدمش

از زندگیم مینداختمش بیرون ولی تو ملکه ی منی …
لیلی من مجنونم

مجنون هر کاری هم که لیلیش کنه نمیتونه ازش بگذره و این نقطه ضعف من در مقابل توعه.

خودم رو بالاتر کشیدم منو روی پاش نشوند سرم رو روی شونه اش گذاشتم و گفتم میدونستم منو میبخشی با اینکه میترسیدم ولی ته دلم امیدوار بودم میگفتم امیر از من نمیگذره امیر منو میبخشه.

اخماش توی هم بود هنوزم عصبانی بود اما حرفاش دلگرم کننده بود.

می خوام بریم از اینجا به کشوری که توگفتی ترکیه اونجا زندگی میکنیم یه زندگی جدید می خوام هر اتفاقی که تو این خراب شده افتاده رو فراموش کنم می خوام به زندگی برگردیم هر دوتاییمون حتی شده به خاطر پسرمون.

اما قبلش اینجا یه خورده حساب هایی دارم که باید حلش کنم نگران نباش ده روز نمیکشه کارامو کردم از صورت اخموش کمی واهمه داشتم پس نگاه ازش میدزدیدم با دلهره پرسیدم

منو بخشیدی مگه نه ؟

حرفی نزد هیچی نگفت فقط لباش روی لبم گذاشت
چقدر دلتنگ این بوسه بودم چقدر دوستش داشتم چقدر دلم این مرد می خواست

مدتها بود که از من دور شده بود و من لحظه شماری میکردم تا چشماش رو باز کنه تا هر چی که اون میخواد همون بشه فقط برگرده منو روی تخت خوابوند روی تنم خیمه زد به سمت لباسم رفت با نگرانی گفتم برات بد نباشه؟
اخمی کرد و گفت

_ با تو هیچی برای من بد نیست من با تو به کام مرگ میرم این که نهایت لذته

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫750 دیدگاه ها

  1. سلام ایلین جون خوبی؟ منم دلم برات تنگ شده تو فکرت بودم. یه عمه دارم یه دختر چهارساله داره ب اسم آیلین. الان داشتم میگرفتمش که تماس تصویری بگیریم پروفایلش عکس آیلین بود نوشته بود روزت مبارک آیلینم چراغ خونم… یعنی تا موقعی ک ج داد ک پزوفایلش رفت من همش تو فکر تو بودم.

    1. بچه ها اعصابم خیلی خرابه حالم بده😥 فردا تولد آریاست ولی حال شوهرم بده هم سردرد داره هم تهوع هم بیحاله استرس دارم نکنه کرونا گرفته باشه😥😥😥😥 نگرانم فردا تولد آریا خراب بشه بچم سال اولشم هست دعا کنین خدا کمکم کنه همه چیز خوب پیش بره

  1. سلاممم سلاممممم . مرسیییی نفسممممم . فاطییییی میکشمتتتتت دده نه کوو ایزاتیییی نکن دس نادی ری دلوممممم وپر خینشششش کردییییی هیییی روزگارررفاطیییی دده نا امیدوممممم دده دوتامون …….

   1. ینی نسو یکی میزنم پس کلت که صدای حیوون نجیبی از تو حلقت در بیادا
    می چته باز فوش میدی
    ولی واقعا لذت میبرم که فوشات دو بانده اس

 1. اینجا استقلالی نداریم
  بشینیم بعد بازی تفصیرش کنیم
  .
  بالاخره بعد این همه مدت ی بازی خودمونی داشتیم

   1. سلاممم سلاممم .فاطمه میکشمتتتت چرا متنه رو کپی کردی من فکر میکردم شوخی میکنی (دوتامون گاویم)
    اره امروز بازی استقلال فولاد خوزستان بود .
    ما که دلتنگ فوتبال از بازی استقلالم راضی شدیم .
    راسییی کسی نمیدونه پرسپولیس کی وساعت چند بازی داره؟؟؟

   2. ادمین میگم نمیشه ازاین فلش های کنار صفحه رو ب پایین هم بذارین؟ تعداد کامنتا بالاست سخته هی بخوایم بریم پایین و بیایم بالا

  1. وای میلاد جان من استقلالی😍چه عجب مردم از بس تکی بودم
   بیا داداشم من هستم . میلاد خاک تو سر اون داور بیشعور کنن یعنی چه اخراج دیگه زیادی بود😐
   اره ایلین بازی بود اسقلال با فولاد خوزستان
   مرسییی فاطمه شعرت و عشقه

 2. سلام علیکم
  نیما دادا خوش اومدی
  میلاد ۲۲ یاسوجی ساکن بوشهر
  ایلین اصن جوری ک تو منو دوست داری خودم ندارم😂😂
  یاسی تازه می خواستم یکی از دوستام تو یاسوج ک کلاس کنکور داره رو بهت معرفی کنم ولی با این زوج دزدی ک کردی دیگه محاله 😢

  1. اره نگاااا…اصلا عااااشقتممممم😐
   بیشین بینیم باوووو تو ماشین داشتم تایپ میکردم و با مامانم حرف میزدم از یه طرفم آهنگ گوش میدادم از طرف دیگه هم پسرا تیکه مینداختن به اونا چشم غره میرفتم حواسم نبود دا😐😐😐😐
   از بس حرسم میدی😤

 3. سلام بربروبچ
  (امدخاهرجان ها ای بچه ها برقصاای بچه هابرقصا)
  .
  .
  .
  النازجوووننن شعرت امادس بگوش
  الی الی الی قهرنکن چشمای منو ترنکن
  الی غم تومهمونمه والاعشقت توی خونمه

  1. خود مدرسه رو نمیشه رف بعد شما میخاین برین اردوووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   چ جلل جالب برانگیز بیده
   آیلین منم اردوووو تو هم اردو☹️؟؟؟

 4. (بیشعور مو گفتم دوتامون گاویم)
  خخخخخ ببینین بچه چ متواضع و فروتنه فوششم دو طرفه اس😂😂😂😂😂😂

 5. رو به روی آینه ایستاده ام ، چهره ی کریه ام به چشمانم دهان کجی می کرد . دیدن چهره ام ، رنج بود ، عذاب بود ، درد بود …در تاریکی شب ، جایی که درد ها زوزه ی تنهایی سر می دهند این زندگی را تمام خواهم کرد …حال نامرئی ام چهره ی خود را در آینه نمی بینم …آینه ای که با کینه جیوه اندود شده بود ، مرا نشان نمی داد . در قلب داغ و پر زخمم به دنبال جایی برای فرو کردن خنجر مرگ هستم چشمانی قرمز ، قلبی پر خون …گویی با رنگ قرمز عجین شده ام .گویی سرنوشت مرا با جوهری به رنگ خون نوشته بودند . روزی خواهم مرد اما زمانی که واقعا بفهمم از زندگی چه می خواهم .تمام می شود …تمام می شود ….تمام می شود …خواهم مرد ،پایان می دهم به خاطرات تلخ و دفتر سرنوشتی که با جوهر خون نوشته شده بود …

   1. کیمی من نمیخوام یکی دیگه میخواد
    گفت هر سبکی باشه خوبه
    خشن،ناراحت
    همه اش خوبه
    از هرچی داری ی دو و سه تا بده
    همه رو توب همین قسمت یده بی زحمت

 6. سلام دوستان
  بابا سر جدتون دیگه تبریک نگین بجاش یه پولی کادویی بدین
  مررررررسی از اونایی که تبریک گفتن نسترن داش میلاد و علیسا و بقیه ی دست اندر کاران
  آرشااااااام چیو میخای دقین نگاه کنییییی بی تربیت مگه به خودت شک داااااری
  پریسااااااااا جون من اینجام گفتی کجایی
  چطور مطورین دوستان
  چخبررررررررررررر از این چن روز که نبودم
  عضوای جدید ورودتون رو تبریک میگم منم فاطمه ۱۶ بوشهر
  یااااااسی انقد با این آهنگ تتلو نیار جلو چشام بیشور به مردادیا فوش میده بزنی فکشو بریزی کف آسفالتااااااا اه

  1. آره آتوسا امروز خلوت بود بیشترامون تل بودیم
   اهایییی کیمی تو امسال یعنی میری نهم بعد چه جوری ۱۴ سالته خواهرم نیمه دومی؟ اصلا متولد چه ماهی هستی با روز بگو ما اینجا بترکونیم.
   بچه ها جدی نهم از از هشتم آسون تره ؟یعنی خیالمون راحت باشه😅

   1. وا آره دیگه امسال هشتمم سال دیگه نهم میرم چهارده سالمه چون نیمه دوم متولد هشتاد و چهار .

   2. الناززززززز حلالتوننننن نمی کنممممممم من تلمممممم خرابههههه درستتتتت شدبرات میگمممم نامرددددد دلمممم دیشب دیونه بازیمون رو میخواست که اهنگ شلش کن رو بخونیم یا یه شب شب شبه تیره . نفسسسس مقر من خودمم دانشجووو عزیززز تل من خرابه این ترم رو هستی انشالله ترم های بعد تصمیم میگیرم . وایییییی چنگیزززز جانننننن مرسیییی گلم وظیفمههههه ولی منم همسن خودتممممم وااااا چنگیززز خجالت بکششش من خاتون رو دیدم ماشالله جونه چشم هووووم نزن که چشت میزنممم پیرمرد. راسیییی نفس میترسممم مثل این رمانا استاد دانشجو هستن عاشق هم میشن ما هم عاشق هم شیمممممم نچ نچ باید برممممم دانشجووووو جدید بگیرممممم

    1. وایییی نسترن نیستی امروز گروه ترکید فک کنم بیشتر از ۱۰۰۰ تا پیام بود همش هم خل بازی😂😂😂آره راست میگی یه وقت عاشق نشیم برو چهارتا دانشجو دیگه پیدا کن😂😂😂😄

   3. الناززززز من امروززز اینقدررر عصبییی شدممم که گفتمم من مدرسه دیگه نمیرم .
    یخاطر انتخاب رشتمممم یکی میگه برو تجربی یکی میگه برووووو انسانییی یکی میگه برو فنی حرفه ای . من معماری رو دوست دارم بعدش عمران بخونم یا برم طراح دکوراسیون داخلی شمممم ولی بخاطر درسی که دارم معلممم هاموننن و مامانم میگن برو تجربی بابا من تجربی رو دوست ندارم بابا نمیخوام برم تجربی میگن نرو تجربی برو انسانی میگم من انسانیم نمیخوام من فقط میخوام مهندس شم حالا کلااااا دعوا هست منم میگم فقط معماری عمران بابام میگه هرچی که خوت دوست داری و هرچی که میدونی خوبه میگه این رشته هم خوبه داداشممم چون خودش مهندسه میگه خوبه ولی بقیه میگنننن نه عمران محیطش پسرونست (حالا بابام اینا مشکلی ندارن معلممون میگن )بابام گفت حالا پسرر میگه داخل همه دانشگاه و اینا پسر هست ولی اصلش مدرسه اش ایناشه منم اگه نزاشتن برم معماری درس نمیخونمممممم ترک تحصیل میکنمممم چون نمیزارن برم دنبال چیزی که خودم میخوام

    1. سلام نسترن جونم
     والا شرمنده حوصلمون سر رفته بود گفتم مشغول شیم😂😂😅حالا تو بیا واست دوبل جبران میکنیم

 7. سلاااااام به همگی😍
  خوبین؟ خوشین؟ چه خبرااااا؟
  عیدتون مبارک باشه روز دخترم به همه دخی خوشگلای جمع تبریک میگم🥳❣

 8. زندگی ام ، در پیچ و تاب موهایت خلاصه می شد ، موهایت که با وزش باد در هوا می رقصید ، مرا مدهوش می‌ کرد ، دیوانه می کرد… آه از این دل ، وای از این سرزمین …دست هایم را از بیخ بریدند ، تا نتوانم به موهایت دست بزنم ، دیگر دستی ندارم که نوازش گر زلف های رقصان باشد… تا فقط از دور نظاره گرشان باشم . تو باز می رقصی و من اگر دست داشتم ، در طاقچه ی دلم به اسارت می گرفتمت ، نمی گذاشتم بروی . من زندان بان عشق و تو آن اسیر سرکش .عزل تنهایی ام را بشنو شاید رفیقان این بندش را برایت گوشزد کردند..
  منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر
  لای موهای تو گم کرد خداوندش را
  ( هدیه ی من به دخترا 🤪 )

 9. چقدر اینجا کسل کننده شده 😥😧😧😧😧😧لااقل یکم جو بدین ولی نه با آهنگ
  ادمین پارت بعدی رو کی میزاری
  ؟؟؟؟؟
  اینجا شلوغ شده

  1. سلااااام اول اینکه روز تموم دخترا مبارکککککک .دوم اینکه سلام خلاتون زیاد بود گلتون اومددد.سوم اینکه من که میدونم دلتون واسم اندازه پای مورچه شده ب روتون نمیارین 🤣🤣

  2. سلامممم سلامممم . مرسییی از داداش های بامراممم .مرسییی داداش علیسا مرسی میلاد . بعدددد مرسی از اوناییی که تبریک گفتنننننن .

  3. میسییییی شوهررررر جاننننن راستییییییی هوووووو هاییییی چششششش سفیدددد. ومهربون های خودمممم چنگیزززز منوووو بیشتررر دوستتت داررر بیینیننن براممم بوستتت فرستادددددد . نفسسسس خانممم دانشجووووگ جاننننن جیگرته بخرممم (بازم یادم این اومدکه کلی خجالت بکشمم ) توهم خوشبحالتتتن شدهااااا تلگرامم من خرابههههه توهمممم آزادی این ترم رو پیش من افتادیاااااا (حس استادی گرفتمممم )

   1. جوووووون تو فقط منو چنگیز صدا کن الهی شاگرد شم شاید استادم تو باشی 😂اوه اوه زن ها به جان هم افتادند😂😂😂😂بله که واسم عزیزی نسترن جوون سوگلی منی تو
    من همه زنام به یه نحوی سوگلی ان 😘😘😘😘😘😘😘😘😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂پیر ترین زنی هم که دارم کونجو خاتونه ( نفس خودمون 😘😂 ) جوون ترین زنم هم همسن خودمه 😂😂😂😂😂😂😂😂

    1. ااااا چنگیز تو خودت رو نمیگی از بس پیر شدی موهای سرت ریخته چشاتم که یه خط مونده فقط بعد به من میگی پیر😑😂

 10. سلام
  این دخترا هم عجب ادمایی هستن
  وقتی روزشونو یادت می ره خودشون یادت میندازن خودشون هم سویچو میارن میگن حالا بریم واسم ی چی بخر😢😢🤔
  ب هر حال روزتون مبارک

  1. سلام دوستان چطورید؟
   روز دختر و به همه تون تبریک می گم (با این که خیلی زیادین ولی خوب چاره ای نیست نام می برم)
   ابجی گلم کیمیا و ایلین خانوم(۱) و ابجی نفس، یاسی، الناز، ایلین، نسترن، عسل، اتوسا، فرنیا، فاطمه ۱/۲/۳، آزاده، نفیسه، مائده، تینا، مارال، ستایش، نیوشا، خواهرای گلم، و پریسا، آیدا، ترانه، سایان خانوم هم روز تون مبارک
   (زرشک خانوم هم ابجی جان مخصوص بهش تبریک بگو، مخصوص روزش مبارک 😂)

   1. مرسیییییییی😍🎈🎈
    امسال چقد تبریک گفتن بهم
    امسال در کمال تعجب فامیل و رفیقام و حتی دبیرام تبریک گفتن😳😳

   2. مرسی داداش علیسا و میلاد 😍
    میلاد خب روز تولدتون در عوض جبران میکنیم مگه آبی محترم روز تولد برات سنگ تموم نزاشت 😂😅

   3. مرررررررررررررررررسی داداش علیسای گل گلاب
    چشم به زرشک از طرفه مخصوووص تبریک میگم 😻😺

   4. سلام به داداش راد گل گلاب ممنون از تبریکت انشاالله روز پسر جبران کنم حالا عروسی زوده و تو عروسیت میترکونم(دوست دارم خودمو دعوت کنم خودمم تحویل میگیرم که میگیرم خود درگیریم ندارم)

   1. مرسی میلاد ژون 😊

    داداشا ، ابجیا ، مررسی از همه که تبریک گفتین😗 ولی سر جدتون بسه دیگه 😭 اینقد از دیروز گفتم مرسی کم مونده بگن اسمت چیه بگم مرسی 🤦‍♀️

  2. میلی کادوواسم چی گرفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   ؟
   ؟
   ؟
   ؟
   ؟
   ؟؟
   ؟
   ؟
   تازه توبایددوبل بدی چون۵روزدیگههههه تولللدددددممممه خودتواماده کن
   همین

  3. مرصی داداشــ میلااد و راد جونییم
   و همع اونایی ک تبریک گفتن روز شمام مبارک اجیا و شوهر جونیم
   فدامداتوون

   1. خخخخخخخ خدا بیامرزدش ادم خوبی بود خخخخ
    مامان من در اینجور مواقع اول یه نگاه که پر از پشیمونیه به سرتاپام میکنه و سرشو به نشونه تاسف تکون میده بعد شروع میکنه به نصیحت کردن و از تاثیرات مخربی که این اهنگ ها رو مغزم میزارن واسم میگه

 11. روزتون مبارک خوشگلای دنیا❤❤❤❤
  آیلین کیمی یاسی آزاده فاطمه الناز زهرا آتوسا نفس آیدا و…..💙💙
  امیدوارم بهترینابراتون اتفاق بیافته…🎶🎈

   1. مرسی مائده جون همچنین برای شما و دوستان
    برو بچ نسترن هم روز دختر رو تبریک میگه😉
    ایلینی شماها کنکور من بخت برگشته هم نمونه و تیزهوشان گفته بودم که مامانم چه جوریه😂😂
    ایلین ۲ باریکلا فرزندم هم درست رو بخون هم یه سری اینجا بزن وقتای استراحت و آزادت

   2. سلامممم سلامممممم بر همه بچه هااااا خوبیننن دختراااااا اجییی گلممممم خوشگلااااا روز همتون مبارک . ایلینننننننننننن خودممممممممممم . یاسیییییی جاننننن . نفسسسس دانشجووووو قشنگمممم . ستییییی ملوسکککککک . الناز عجوزههعهههههههههههه . فاطمه دده خوممممم . فاطمیااااااااا خانم گل . آزاده جونممممممم . ایلینننن دووووو. مائده خانمممم گل . فرنیااااااااا خانم . زهرااااا جانننننن . وهانااااااااااااگلیییییییییی نیوششششش گلیییی که خیلی وقتم نیستتت و در آخر همسرررررررررررررر جانیییییییییی کیمیاییییییی گلمممممممممم همون چنگیز خودموننننن روزتوننننن مبارکککککک . اگه کسی رو جاه گذاشتم شرمندهههه

    1. سلااااام استااد نسترن چطوری
     مرسی عشقم روز تو هم مبارک💕😘💕😘💕😘💕😘💕😘💕😘💕😘💕😘💕😘💕

   1. زوووور تو هم مبارک نسترن گلی 😂😂😂😂😂عیال با معرفت خود منی تو 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  1. مرررسی مائده مال تو هم مبارک فقط یه سوال فنی ! من هم شوهرتونم هم دختر 😹روز دختر واسه منم حسابه ؟!؟!

    1. قابلتو ندارن که هر چقدر بگی می فرستم واست 😘 من متنام همه همون موقع میان تو ذهنم ( بستگی داره چقدر ناراحت باشم ) …موضوع بده واست میگم …

     1. والا کیمی جون فدایی داری
      از گلچینات ینی همه جور متنی
      از اونا که دل خودت و برده
      ژانر خشن،ناراحت از هرچی نوشتی بده

    1. منم دلم واست تنگ شده بود عزیزم 😘😘😘😘 چند وقته حال درست حسابی ندارم …
     تو کجا بودی ؟ سایت بدون تو صفا نداره …
     زرشکم خوبه حالش سلام داره فعلا داره تجدید قوا می‌کنه ببینه کی تبریک نگفته روز دخترو بزنه نابودش کنه 😂😂😂😂😂😂
     .
     .
     .
     ادمین خواهشا سایت رو درست کنید من اصلا نمی تونم کامنت های رمانمو ببینم واسم بالا نمیاد …چیکار کنم ؟؟

    2. جوووووون عاشقونه …😂😂😂😂😂منم دلم واست تنگ شده بود گلی😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 خودت کجا بودی ؟ سایت بدون تو صفا نداره
     زرشکم حالش خوبه داره چک می کنه ببینه کدوم از خدا بی خبری روز دختر رو تبریک نگفته بزنه نابودش کنه 😂😂😂😂😂😂😂چیکارا می‌کنی😁

 12. عشقای من…امکان داره که دیگه نتونم بیام یه سری بهتون بزنم…
  مواظب خودتون باشین و همیشه شاد و شنگول باشین❤
  خیلییی دوستون دارم آبجی و داداشیام….
  هر خوبی و بدی دیدین حلالم کنین….
  بوس بوس باااایییی😊🥰🥰🥰

   1. موفق باشی عزیزم
    ایلینی تو هم هر وقت وقت داشتی یه سر بزن .ما که به یاد هر دوتون هستیم😉منم امسال تعیین رشته دارم سال خرخونیمه فعلا که استراحتیم

       1. جدا ؟ من که از الان دارم میخونم 😐
        ایششششششش تقصیر این دو تا دیلاقه ( پسر عموهام ) بیشعورااااا از
        لج من هی میگم وااای نهم سخته …وااای نهم دوشوار ترین ساله تحصیلیه …بخون تا پدرت در نیومده …
        ای بزنم نابودشون کنم …مخصوصا اون پارسا رو … ایششششششش نچسب نردبون ای کاش زرشک رو با سرعت نور به سمتش پرتاب می کردم ….😂😂😂😂😂😂😂😂
        .
        .
        .
        شرمنده بچه ها دل پری ازشون دارم 😂😑😐همش اذیتم می کنن ….الانم که موهامو کوتاه کردم بهم میگن بجای کیمیا ، آقا کیمیا مسخره ها 😐

    1. مرسی عشقای من😘😘😘😘
     حتما الناز جون تونستم میام یه سر میزنم😍
     اره آیلین جون واقعا واس خاروندن سرم وقت ندارم😂😂😂😂

   2. موفق باشید عزیزای دل امیدوارم هردوتون سال دیگه به هدفتون رسیده باشید.
    خوشحال میشم اگه لا به لای استراحتاتون یه سر هم به اینجا بزنید

 13. …الناز…
  الناز منکه نفهمیدم منظورت چیه اما باشه خواهر شلش میکنم….
  .
  جریان این شلش کن و بریز بالا بریم یا بریز بریم بالا (نمیدونم چی بود) چیه دقیقا ؟؟؟

    1. بلی بلی داداااااااااااش علیسای گل
     میگم که مرگ حقیره درسته افسرده و همچین یه نموره قاطی دارم 😂😂😂😂( تعریف از خود نباشه هاااااااااا😂😂😂😂) ولی دیگه مردن و اینجور چیزا رو هم نمی پسندم فعلا 😂😂😂😂😂😂😂😂😂من و زرشک تا تو رو زجر کش نکنیم نمی میریم 😂😂😂😂😂😂
     .
     .
     .
     سردرد و خوابت چطوره پسری در ارومیه ؟؟؟😂😂😂😂😂😂😂

     1. اره مرگ بهتره موقعی که زندگیت مثه یه باتلاق میشه و باید توش دست و پا بزنی … بهتره تو اون باتلاق غرق شی تا دست و پا زدن … تقلا نکردن …

    1. عه عه عه فاطی ؟ 😂😂😂😂😂اعصاب معصاب نداریا لامصب 😂😂😂😂😂
     روز تو هم مبارک گلکم😂

 14. سلاااااام
  بر ابجیا و داداشای گل
  من از اول قبلا کامنتاتونو دنبال میکردم
  ولی حسش نبود بیام بگم میشه بیام و جمعتون یا نه؟
  حالا افتخار میدین؟:)

 15. بروبچ میخوام شعربسرایم
  گِل بودونخست وعاقبت گوهرش ازهرچه که آفریده شدبهترشد
  تلفیقِ سرشتِ عشق وزیبای بود یک بوسه خدابرآن زدودخترشد

  روزهمتون مبارررررککککک

  1. داداش به جا تبریک گفتنه😐😂پرو هم نیستم
   والا شهاب داداش ما رو که فعلا نمیشه تیغ زد ولی خب بقیه جبرانش کردن😂😂😆

   1. ی دوره باید بیایی پیش خواهر من 😂😂
    از ما که ۷۰۰گرفت شانس اوردم داداش بزرگه نیستم
    شایان بدبخت ۹۰۰پیاده شد

    1. سلام آقا شهاب
     WOW چه خواهری داری شما … من واسه روز دختر از یه هفته قبل دارم رو مخ بابام اسکی میرم که پونصد بزنه به حسابم هنوز موفق نشدم :|
     راز موفقیت خواهرتون چیه؟؟؟

  2. نمیدونی چقد حال میده بعدشم ما روز تولدتون جبران میکنیم شما هم باید روز تولد و روز دختر جبران کنید دیگه😂😂

 16. سلام بچه ها بخصوص دخترا
  روز دختر رو به همتون (الا اون بعضیا)تبریک میگم
  امیدوارم در آینده مادرا خوبین واسع بچه ها و همچنین واسع دختراتون باشین ❤❤❤❤❤❤❤

  1. به افتخار خودمون یکی یدونه ها فرشته ها ، چراغ خونه ها ، شاد و شنگولا ، گل ها ، ناز ها ، ملوس ها ، عروسک ها ، عزیزای بابا ها، گل مامانا ، عشق داداشا 😁😁😍😍
   آاااای پاشین قر بدیین 💃💃💃

   نفس بیا وسط
   شله شله هوع هوع💃💃

  2. سلام آزاده جونم چطوری
   مرسی عزیزم همچنین برای تو و دوستان
   بروبچ زود تند سریع بگید به خاطر این روز چقدر تونستید از پدر مادرا بگیرید😅😂

  3. گلاییییییی سایت خوشگلا جیگرا روز قشنگ دختر مبارک باشه💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
   خداوند لبخند زد
   دختر آفریده شد
   لبخند خدا روزت مبارک
   روز دخترای گل مبارک😍😘🤩💕💕💕💕

  4. سلام آزی جونمممم😍😍😍😍
   خوبی عشقم؟؟؟
   روز دختر همه دخترای گل و سنبل و ناناس و ملوس سایت مبارک😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻😉💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

    1. بابا من با تو نبودم آیلین آبجی
     من با یکی دیگه بودم که البته بهتر بیخیالش بشیم
     الان میاد دوباره شاخ بازی میکنه 😐😐😐😐😐
     وآیلین واقعا با تو نبودم

 17. اون وسط جا منم خالی کنید
  برا من بد با مدل مو تایسونی
  شاید منم پام سرید
  حالا نری تعریفشو جایی کنی
  حاجی من از دوتا پیک دیگه میبینم اما نصف نیمه
  میگه خیلی دیره میگم جدی میگه آخه واسه ما شیش صبح خیلی دیره
  شتر دیدی ندیدی گفتن شایع اونجا بود میگی ندیدی
  آها حالا شد الان نریزی زحمت آماده ام برا ناپرهیزی
  بزن میزنیم سلامتی من چون خاکی تر خودمو ندیدم
  بزن میزنیم سلامتی تو چون رو دماغ فیل پره شبیه تو

  1. بموووووووون دل من فقط به بودنت خوشه ….منو فکر رفتن تو میکشه….

   فاطمه جانم کجا میخوای بری من دلم واسه خودت و شعرات تنگ میشه

   نرووووووووووووووووو….بمووووووووووون

   1. پریسا خانوم من میخاستم دوستای خودمو پیداکنم که کردم
    من درسته یکم لوسمو هی زودقهرمیکنم ولی سعی میکنم تودلم کینه وقهرنباشه
    میخاسم یه ذره ایلینوو اذیت کنم وگرنه هیچ قصددیگه نداشتم

    1. 🤣🤣🤣
     فک کردی راست گفتم بابا هرکی رفته برگشته کسی از اینجا نمیره خواهر
     اگع هم بهت برخورد بدون اینجا هنه با جنبن و همه میدونن من شوخی کردم تو به دل نگیر

 18. طوفان ها ، مرا آزار می دهند . از آنها می ترسم …غرش آسمان مرا یاد ضجه هایم می اندازد . من تمام خاطرات خوب را نذر اشک هایم کردم که گریه ام نگیرد …حال ، انقدر از خودم تنفر دارم که حتی حاضر به دیدن خودم در آینه نیستم .
  تبدیل به یک موجود سیه پوش منفوری شده ام که از منورالفکر ها و نور چندشش می شود . من یک آدمک بودم ، قلب داشتم ، روح داشتم …ولی جای قلبم سنگ گذاشتند …احساس درد را در قفسه ی سینه ام حس می کنم . جای خالی قلبم ، آزارم می دهد …آغوش سرد ، دل شکسته ، یک اشتباه …در مفهوم گیر افتاده ام …
  امیدوارم دنیا بعد از من جای بهتری باشد …دیگر تحمل ندارم . نمی خواهم تحمل کنم …زندگی ام در مفهوم مرگ خلاصه می شود و کاش کسی بود که این مفهوم را برای من شفاف می کرد … مفهوم زندگی ، سیاه و تاریک است…من از طوفان مفهوم می ترسم …

 19. WoW در عرض سه روز ۴۷۰ تا کامنت !!!
  طبق معمول یه دو سه روز دیگه پارت جدید میاد ببینم میتونید کامنت ها رو به هزار برسونید رکورد خودتونم بزنید

  1. ایلین آدرس بده با داداش سفید برفی میایم😂😂
   وای چقدر دلم تنگ شده بود جدی ایلین تلت رو درست میکنی یا باهمدستی نفس بیایم سر وقتت😐😂

    1. امشب با الناز میایم تو خواب خفه میکنیمت😂😂من بالشت میزارم رو دهنت خفه شی
     الناز هم دستت رو میگیره مزاحم نشی بعدم میزاریمت لای پتو میبریمت تو بیابون😂
     اثرات فیلم هندی نگاه کردنه😂

     1. 😂😂😂نفس من پایم فقط مدلش رو زیاد دوست ندارم نظرف چیه اول دست و پا و دهنش رو ببندیم بعد بی افتیم جونش تا میخوره بزنمیش 😂😆بعد ببریمش من آدم دارم
      ایلین چه داداش مهربانی شده داداش من 😅
      ایلین اول کتکت میزنیم بعد میریم سر راه یاسی بو هم بر میداریم اونم باتو باشه احساس تنهایی نکن 😂😂😂
      شوخی میکنم خیلی دلم واست تنگ شده بود ایلین جونم خوشگل من 😚

  2. ی دوساعت رفتم اومدم چقدر حرففففف
   آیلین منکه پوکیدم امروز المپیاد داشتیم ایتقدر قشنگ همه بلد نبودیم مثل آدم اومدیم بیرون من گفتم زشته از ۵۰ تااز هرکدوم قلمرو ۱ دونه زدم سایته خجالت نکشه☺

  3. آییییییی آره خدایی شماها روزاتونو چجوری طی میکنین🥴
   حوصله هیچ کاریو ندارم یکم دیگه بگذره به جای کرونا مشکل روانی پیدا میکنم به خدا*_*
   یه کاری بگین من بکنم از این فاز در بیام😩

 20. یادش بخیر قبلنا یاس بود که مسول خوش امد گویی به عضو های جدید بود.کجاست الان؟خیلیییی وقته که دیگه نیست.

   1. بله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    نه باوا منم زیاد تو تل نیستم باهاش
    فک کنم سرش شلوغه فعلا
    و درضمن
    نفس من از تو بیشتر از همه دلخورم
    پس لطفا داغمو تازه نکن 😛😛😛

 21. سلام اعضای سایت چطورین ؟حال احوال
  چطوری اقا نیما حال احوال ، کامنت هارو دنبال کرده باشی منو میشناسی ندیدی هم هم هیبی نداره اشنا میشی رادم از اشناییت خوشبختم
  یاسی خانوم بی معرفت ، برای چی نگم؟خجالت نمیکشی دو روز رفتی جواب کامنت نمیدی 😂😂😂😂😂
  به به داداش میلاد حالت چطوره؟ دستت درد نکنه برادر وفادار.
  ابجی ایلین ،دمپایی قشنگت و نگدار برای خودت لازمت میشه 😂😂
  فاطمه خانوم گل حال احوال کجایی تو برای چی ناراحتی ، مگه میشه سایت بدون شعر های قشنگ شما بمونه؟
  الناز ابجی به یادت بودم کجایی بودی تو ، سایت سوت و کور بود 😕
  شهاب برای خونه موفق باشی داداش
  به ابجی ازاده ی گل ، کجایی بودی ؟
  ابجی نیوشا تو چطوری برای چی پارت قبل کامنت دادی رفتی ؟علیسا منم اسم مبارک منه .
  ابجی نسترن کوشی ؟
  بقیه دوستان خوبید ؟حال تون خوبه دیگه ؟

  1. سلامممم
   آره متاسفانه نشد ولی خدایی یادتون کردم بهتون عادت کردم 😙
   ایلین زرشک دمپایی کیمی که لطف خاصی داره به علیسا 😂😂همش دوست داره بخوره تو سرش
   راستیییی بچه ها نیوش میگه کامنت ها برام بالا نمیاد هانا هم گفت که سلام برسونم بتونه حتما در اولین فرصت میاد
   دادش شنیدم شدی سفید برفی😂کدوم بدبختی عاشقت شد از خواب بیدارت کرد😂😂😜😝
   ایلینننن تلت قطع شده؟؟؟

   1. اره بابا فعلا شدم پسری در ارومیه ، اونی که عاشق من شده خوشبخت ترین زن عالمه بدبخت کجا بود ؟😂😂فعلا به لطف ساعت عزیز بیدار میشم نگران نباش😂

  2. سلام برادر راد
   ممنون که احوال پرسیدین
   یعنی دم شما و آیلین گرم که باز احوال میپرسین
   والا ما از اونایی که امید داشتیم یبارم سراغ مارو نگرفتن😭

  3. سلاممممممم بر بروبچچچچچ سللامممم داداش علیساااا خوبی هییی داداش منم هستم فقط این گوشی ما خرابههه تلگراممونم خراب شدههه بعد این چند روزم مراسم داشتیممم .سلامممم داداش نیماا خوبی چطوری داداش از آشنایت خوشبختممم . بچه هااااا کنسرت راه انداختینننننن برای خودتوننننااااااا . نفس شلششش کننن رو براشون میخوندیییی وایییی نفسس شبااااا قبلللل خواب (یادمه اهنگ دکتر ساسی میندازه شبااااا قبل خواب دوتا شات بزنو …)حتمااااا گوششش میدممم اینقدررر میخندم که نگوووو

 22. سلام دوستان
  من از همون اول کامنت ها رو دنبال میکردم منتها به خاطر دلایلی نمیتونستم کامنت بزارم
  مثل یه ادم لال میموندم که چیزی واسه گفتن داره اما نمیتونه حرف بزنه خیلی سخته
  بچه های باحال و دوست داشتنی هستین
  خوشحال میشم اگه منم تو جمع دوستانتون راه بدین

     1. اره همونه
      با هم دیگه کامنت میزاشتیم بعضیاش من بودم بعضیاش اون که دیگه گفتم با من با اسم خودم بیام

 23. به سلام شاه پسر آقا نیما🖐🏻
  منم شهابم ۲۰ کرج از آشناییت خوشبختم داش نیما
  .
  .
  .
  س الناز ،ما که هستیم دختر. شما نیستی.

  1. شهاب جان تو از آشنایی اون منم از اشنایی تو خوشبختم داداش جان
   افتخار نداشتیم باهات گپ بزنیم ، ولی از این به بعد هستم
   حالا بگو ببیتم
   چطور مطوری
   شاد و شنگولی
   😊😉

   1. شاد و شنگول که نه ولی فعلا رو فرمیم
    اشکال نداره از حالا به بعد افتخار گپ زدن پیدا می کنی😉😁

 24. با عرض سلام و خسته نباشید به همتون 🙌🙌🙌🙌🙌🙌
  نام نمی برم حوصله تایپ ندارم
  ممنون از کسایی که به یادم بودم
  اونایی که نبودنم برن به …

  1. به یادم بودن بینندگان عزیز و غیور
   اشتباه تایپی بود
   ممنون آیلین
   والا تو لباسام بودم و الانم هستم

 25. سلام بر برادران و خواهران گرامی
  خوبین ؟؟؟
  خانما شما سایتو دست گرفتین ، افتخار میدین منم به جمعتون اضافه شم ؟؟؟

   1. یاسی موفق شدی گوشیتو بگیری ؟؟
    اسم اون اهنگه که هم گفتم اهنگ ایکس از پوریا پوتک
    داداش علیسا چطوری ؟هنوز پارت ما رو ندادی ها
    کیمی گل چطوره؟شنیدم موها رو بر فنا دادی ؟کیمی جانم شما هم پارتت رو ندادی ها
    ابجی زهرا چطوری ؟اریا جان چطوره ؟
    نسرترن ابجی دلم واست تنگ شده بود چیکارا میکنی
    اه به به پس خواهر محترم کامنت ها رو میبینن.سلام دارم خدمتشون.
    فاطمه شعر هنوز واس من نگفتی ها !اون یکی فاطمه چطوری؟دبگه خاطرات رو نمویزاری؟
    داداش شهاب و ارشام کم پیدا شدید !
    ایلین۲کیس هارو نپرون خواهرم نزار در برن خخ
    دیدم نمیشه احوال پرسی نکنم الان کردم امیدوارم حال دوستان خوب باشه

    1. بابام چه کیسی اه….زیاده ولی ولش کی حوصله دارههه…
     فقط اون قسمت گشت و گذار و خرید و ایناش خوبه😂😂😂
     یکی به من نوتلا و توت فرنگی بگیره😭😭😭😭
     آهان یکیم شهربازی موخواااممم😍😭

   2. یاسی جانم تورو میکنم عروسم زن آریا خوبه؟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 آریا سرش دوتا فرق داره موهاش کاکولی شدن هرکی میبینش میگه در آینده دوتا زن میگییره داداشم هربار میبینش میگه چطوری پسر خوشگله دوزنه ی دایی🤣🤣🤣

    1. وای عالیه زهرا
     اون موقع هم میشم سوگلی هم عروس هم ناناز هم خوشگل هم ملوس هم عروس هم عشق آریاو ………

     آریااا عشقم چطور گوگولی
     زود بزرگ شو عزیزم که موهام شبیه دندونام نشه بی شوهر بمونم 😁😁

     1. آره عزیزم مهم تر از همه این ک عروس قشنگ خودمی هرشب غذا های خوشمزه درست میکنم زنگ میزنم بهت میگم یاسی مادر آریا سرکاره هرچی زنگ میزنم جواب نمیده شام فسنجون پختم من و بابا علی تنهاییم تو و آریام بیاین اینجا پیش ما🥰🥰🥰🥰 وای چ حالی میده تازه حامله هم ک بشی برات ویارونه میارم

  1. سلام اقا نیما بفرماین خوش اومدید
   داداش اول یه اصل بده
   بعدم این همه شما مردا کنترل زندگی و دنیا دستتونه یه بارم ما باشیم دلزم ما که ادعایی نداریم از خدا مونه شما اقایون بیاید و بعد چند وقت منقرض نشید خخ

   1. یاسی خواهرم باز گیر دادی به عکس راستی تا یاذم نرفته بعدا یادم بنداز اومدم تل یه چند تا چیزه براتون بفرستم ایلین و نفس با شما هم هستم
    اه این گوشیه استیکر نمیشه گذاشت خودتون استیکر هاش رو تصور کنید

   2. چاکر همه خانوما
    شما افتخار میدادین یا نه من این افتخارو نصیبتون میکردم که باهام هم صحبت شین 😂
    نیما
    ۱۹
    یاسوج
    یاسی خانوم پروفم عکس خودم نیست
    ترسیدم عکس خودمو بزارم ابجی چشم بزنید یا خاطر خواهم بشین، دیگه خر بیار باقالی ببر 😁😁

    میشه شماها هم اصل بدین آشنا شیم

    یاسی خانم شماهم نمیشناسمت ولی لحن حرف زدنت خیلی شبیه یه دوسته ابجی ….

    خواهران ، برادران من خیلی شوخم ، یه چیزی میگم ناراحت نشین :))

    1. خوشبختم آقا نیما من فکر کنم اینجا ازهمه بزرگترم مادر بزرگ بچه هام زهرا ۲۴ ساله از لرستان. داداش شما بپا دخی های ما رو دیدی دهنت نچسبه به آسفالت دخترای گل من همه شون چشم و دلشون پره😉

    2. نیما داداش تو با این داداش میلاد ما نسبتی نداری اول که اومده بود زیادی از این حرفا میزد😆
     یه کم بیشتر تحویل بگیر داداش خودتو اسفند خواستی بگو تعارف نکن .بعدم داداش ما انقدر جگر و اصل جنس دیدیم چشم و گوشمون بسته شده مگه نه؟😂😂😜😎
     بنده هم النازم ۱۵ کرمانشاه

    3. سلام بر داچز راستگووو
     خوبیم همه منم خوبم
     تینا .۱۵ . گرگان
     هعی دوستان یادتونه همه پسرا میان میگن عکسمو نمیزارم چن میترسم چش بزنین
     من دگ حرفی ندرم
     یاسی الاغ چرا نیسی نمیگی من در فراغت جان میدهم جانانم؟؟😰

    4. اوه اوه آقا نیما رو باش
     مراقب باش بادت خالی نشه جون دل مامانت 😉😁

     منم یاسی ۱۹ یاسوج
     از آشناییت خوشبختم

     گفتن یاسوجی هستی خواستم خیلی تحویلت بگیرم دیدم خودت تو سقفی من چیزی بگم یهو سقف خونه خراب میشه ، ساکت شدم 😉😂

   1. ایلین جدید چقدر به این میلاد فکر میکنی تو آخه که همه جا اسمشو میگی 😂😂
    بابا این نیماست نه میلاد 😁🤦‍♀️

    1. خااااکککک کیبورد رد داد🤦🏻‍♀️
     بابا اعتماد به سقفشون عذابم میده آخه….
     این نیما هم خوشگل بود عکس خودشو میزاشت و مثل میلاد هی مغزمونو میخورد که آی جیگر آی اینجورم آی اونجورم

 26. آیلین (۱)
  تتلو با حروف الفبای فارسی از اول تا اخر با هر حرف یه بیت شعر گفته و شده یه اهنگ

   1. سلام ایلینی در چه حالی رمانو تموم کردی ؟
    نفس جونم تو چطوری ؟
    بقیه بچه ها چطورید ببخشید دیگه یکی یکی نمیگم
    نفس خوب که نیستم ولی فعلا زنده ایم گوشی هم در حال حاضر ندارم واسه همین از کسانی که تو تل و وات پیام دادن معذرت میخوام

    1. واااااااااااااای الناز
     مرسی تو خوبی؟
     این دامون چرا سگ شده؟
     الان اونجاشم که نیما ستاره رو گاز گرفت،
     بردن تحویلش دادن به پلیس…

     1. حقیقتش خوب که نیستم حالا بگذریم
      اره دیدییی رمان قشنگیه ولی تا اخر داستان دامون پیرمون کرد خخ
      نفس رمان سلبیرتی تونستی بخونش خیای قشنگه

 27. Hava kapaliii…radiom açikmi…arabaya bindim,yuru bakalim…yine radiomuzda Demet akalin…birkez olsun bizi çalmadin adamimmm….
  bizi çal,bizi çalll…bizide bi çalll😎😎😎😎👌🏻

  1. حالی حالی حالی حالی
   اَنتی حُبک الغالی
   تو چشمهات حرف ندارن
   علی بالی یا الغالی
   یالا مَعایی حُبِ العالی اُلتی لی
   انا نجمه الحیاه فی لیالی
   منو تو واسه هم دیگه جون میدیم
   جون منو میگیره اون چشمِ سیاهت
   حالی حالی حالی حالی
   انتی حبک الغالی
   تو چشمهات حرف ندارن
   علی بالی یا الغالی
   حالی حالی حالی حالی
   رنگ چشمهات هم عالی
   تو چشمهات حرف ندارن
   علی بالی یا الغالی

   #مخاطب خاصم
   #نفس
   #ایلین
   #همتوون😂

    1. نفس
     چتههههههه
     🤣🤣🤣
     واااای این آهنگ محمد لفتی هست عاولیه
     نارفیق قدیمی ولی جذاب و زیبا😚😊

  2. من پریشان شده ی موی پریشان توام
   کفر اگر نیست بگویم که مسلمان توام
   من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم
   من سرکش به خدا رام و به راه تو شدم
   وای من هر نفست معجزه ای تازه کند
   عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کند
   من که آتش شده ام به که تو دریا داری
   بی سبب نیست که در ساحل من جا داری
   ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور
   آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری
   آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری

   دانلود آهنگ رضا بهرام آتش
   لحن زیبای تو و چشم سیاهت ای وای
   دلربایی و دل آرام و نگاهت ای وای
   لحن زیبای تو و چشم سیاهت ای وای
   دلربایی و دل آرام و نگاهت ای وای
   من که آتش شده ام به که تو دریا داری
   بی سبب نیست که در ساحل من جا داری
   ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور
   آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری
   آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری

 28. سلام داداشا و آجی های نازنینم. اسماتونو نمیگم ماشالله تعداد بالاس آدم هنگ میکنه. بچه ها رمان بیش از حد افتضاح شده یعنی ها دلم میخواد دیگه ادامه ندم حسرت وقت و انتطاری ک براش کشیدم باعث میشه کنجکاو بشم ته بی صاحابش چی میشه و صد البته کامنتای شماها. اما نویسنده واقعا سطح اطلاعات پایینی داره اون از قضیه دنیل و پروانه ک معلوم نشد کدوم گوری دفن شدن. اینم از الانش بچه لیلی رسما نقش ی عروسک رو بازی میکنه ن گریه ای ن بی قراری ن چیزی اصن مگه داریم الان از ۱۰۰ تا بچه ۹۰ تاشون دلدرد و کولیک و رفلاکس حساسیت ب قند شیر و حساسیت ب پروتئین شیر و هزار جور مرض دارن بعد بچه لیلی اصن جیکش درنمیاد بدبخت خودش از نه نه ای مث لیلی هنگه 😂😂😂😂 بعدم نویسنده جان بعد زایمان تا ۴۰ روز داشتن هرنوع را**طه ای ممنوعه شما ی جوری رمان رو نوشتی ک انگار این اتفاقات تو یکی دوهفته رخ داده پس کی ۴۰ روز لیلی تموم شد ک حالا میخواد با امیر…. ی لطفی بکن زودتر تا قبل از این ک بیشتر گندش دربیاد جمعش کن پلیییز🙏
  لااله الالله. یکی اون تسبیح منو بیاره 😆😆😆😆😆

   1. با تو که باشم از همه دورم…!
    دلمو چفت میکنم با تو، باهات جورم…
    یه نمه بارون رو صورتامون؛ نفسم برو بریم امشبه شب دوتامون!
    نظرت چیه بزنیم تو دل جاده؟
    منو تو و یه موزیک خوب و یه سفرِ ساده…
    تو یه امشبو بپیچون بیخیال فردا! راه میفتیم دوتایی مقصدش هرجا!
    بگو نظرت چیه بزنیم تو دل جاده؟
    منو تو و یه موزیک خوب و یه سفرِ ساده…
    تو یه امشبو بپیچون بیخیال فردا! راه میفتیم دوتایی مقصدش هرجا!
    کنار ساحل دوتایی تنها…
    میدوییم روی شنا من و تو و دریا…
    خیس میشیم دوتامون، وای چه خوبه جامون!
    صدا خنده هامون بره بالا ابرا…!
    نظرت چیه بزنیم تو دل جاده؟
    منو تو و یه موزیک خوب و یه سفرِ ساده…
    تو یه امشبو بپیچون بیخیال فردا! راه میفتیم دوتایی مقصدش هرجا!
    بگو نظرت چیه بزنیم تو دل جاده؟
    منو تو و یه موزیک خوب و یه سفرِ ساده…
    تو یه امشبو بپیچون بیخیال فردا! راه میفتیم دوتایی مقصدش هرجا!

      1. چهار گوشه این خونه هنوزم کرده بدجوری هواتو
       چرا نداری هوامو من و فکرت تو شبامو
       تو که همه جون منی خب پاشو
       هر کاری میخوایی کن اصلا دنیامو خراب کن
       ارررررره دنیامو خراب کن

       آی بچه ها امروز بدجور خوشیم هاااااا💃🕺

         1. هی سلام علام علام حبیب یا کل کل الکلام
          هی سلام علام علام انت روحیه المدام مگه میشه به تو دل ندم
          انت التالی هی حب الخیالی انت التالی هی حب الخیالی
          دلمو به دریا زدم یا حبیبی سلام لا لا لا اترکی انتقالی و الحکی
          😂😂😂😂🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

        1. چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون

         دستات بیاد پایین و ، آقدایى رو برقصون

         چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون

         دستات بیاد پایین و ، شونه هاتو بلرزون💃😂😂😂

        2. سلامتی همه بدا همه بی معرفتا سلامتی اون شبا طعم اون لبا
         هرچی نگاه کردم بهش عشقو از چشمام نخوند
         سلامتی اونی که خیلی قول داد ولی پاش نموند
         سلامتی همه بدا دنبال ادا بزن سلامتی اونی که دید و جواب نداد

         🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃

       1. یاسی خفه نشی بیشعور نمیدونم چرا امروز خل شدم😂البته بودم🤣
        صداییییی منو میشنوید از کالیفرنیا آمریکا

       1. حالا وقت قره حالا ساسی اومده ک بری بالا هرچقد ناز کنی تش مال منی مث سریالا💃💃💃💃💃💃

     1. والا نمیدونم البته منظور منم از کانادا همون قم خودمونه ماک کانادا نمیتونیم بریم تا قم میریم انگار رفتیم کانادا والا چ فرقی میکنه😂😂😂(من دشب خیلی کم خوابیدم الان مخم ی کم تاب برداشته )

     2. راستی آیلین جونی من درخواست دوستیت رو الان دیدم پذیرش کردم عشقم منم واسه تو فرستادم. بعد با این درخواستها چی کار میتونیم بکنیم

  1. بی سر و سامان تو شد؛ شانه ی سر خورده من
   رنگ بزن بر لب این خنده ی دلمرده ی من
   ساکت تنهایی من؛ حرف بزن با شب من
   شور تماشایی من؛ شعر بخوان با لب من…
   بغض منی آه منی! حسرت دلخواه منی!
   دوری و دلتنگ توام؛ زخمی و همراه منی
   من غم پنهان توام؛ حال پریشان توام
   پلک بزن تا بپرم، مستی چشمان توام!
   جان منو جهان، من فقط تو هستی
   قرار بی زمان من فقط تو هستی…
   شروع ناگهان من فقط تو هستی!
   دلیل گریه ی منی عذاب من؛ نه پر از شنیدن منی جواب من نه
   تو روی دیگر منی نقاب من نه
   نیست در اقلیم کسی؛ این همه بی هم نفسی
   بی همگان منتظرم؛ تا تو به دادم برسی
   عصر غم انگیز توام حوصله کن…
   ابر مرا عاشق یک ریز توام؛ معجزه کن صبر مرا
   بنده زده پای مرا گیسوی زنجیری تو میکشدم میکشدم لحظه دلگیری تو
   جان منو جهان من فقط تو هستی
   قرار بی زمان من فقط تو هستی…
   شروع ناگهان من فقط تو هستی!
   دلیل گریه ی منی عذاب من؛ نه پر از شنیدن منی جواب من نه
   تو روی دیگر منی نقاب من نه

  2. این دیوونه باز روزوشباشو
   یادِ تو کرده هردم
   ناز نکن برام که همش میخوام
   دورِ سرت بگردم
   آره دورِ سرت بگردم
   بری کی میخوره به دردم
   عکساتو ازون اول
   هنوز هیچیشو پاک نکردم

   من توام یاتومنی
   آخ شما جانِ منی
   توو چشام زل بزنو
   قلبمو از سینه جدا کن
   وای شبِ شانسِ منه
   داره بارون میزنه
   بگو قلبت با منه
   بعد واسه من اون اخماتو وا کن

   آخه چت شده دوباره
   من که از خودتم آره
   تو هم دل دادی یه روزی
   اون که عوض داره گله ای نداره
   نری از توو قصه هام نه
   حواست به منه یا نه
   برام قلبِ کوچیکت آخ بیا بگو
   تند میزنه یا نه💃💃💃

  3. هر نفس بوتو ، چشم اَبروتو ، فرفری موتو دوست دارم

   رنگ چشماتوُ که رنگ ساله…

   ♫♪♭

   وای! چه باحاله…

   ♫♪♭

   دوست دارم ، فکر می کردی اینقدر عاشقت بشم؟؟؟؟

   اینجوری بد عاشق میشم

   ♫♪♭

   از ته دل ای جان میخندی و من هی از اول باید عاشقت بشم

   ♫♪♭

   اینجوری نمیشه مال منی اما

   ♫♪♭

   یک شهر حواسش به تو پرته

   ♫♪♭

   سر تو با دنیا در میوفته قلبم

   ♫♪♭

   اگه اینجوری عاشق بشی شرطه…

   1. اونی که زندگی تارمو آبی کرد
    هرچی مینوشتم واسش نخونده پاک میکرد
    هر جایی میگفتم نرو بی معرفت میرفت
    میدونست که عذاب میکشم لج میکرد
    😭😭

      1. امممم
       بزا فک کنم

       حالی حالی حالی حالی
       تو چشات حرف ندارن
       منو تو واسه همدیگه جون میدیم
       جون منو میگیره اون چشم سیا

       این چطوره ؟؟

      2. حالی حالی حالی حالی

       اَنتی حُبک الغالی

       تو چشمهات حرف ندارن

       علی بالی یا الغالی

       یالا مَعایی حُبِ العالی اُلتی لی

       انا نجمه الحیاه فی لیالی

       منو تو واسه هم دیگه جون میدیم

       جون منو میگیره اون چشمِ سیاهت

       حالی حالی حالی حالی

       انتی حبک الغالی

       تو چشمهات حرف ندارن

       علی بالی یا الغالی

       حالی حالی حالی حالی

       رنگ چشمهات هم عالی

       تو چشمهات حرف ندارن

       علی بالی یا الغالی

       مَدری اَنا، مَدری اَنا

       چطور دیوونت شدم

       مَدری اَنا

       بِل هِدایی بل هِدایی، عُمری با غالی

       بحثِ عشقمون پیچیده توو این حوالی

       تو رو دست نداری ، مثل من بی قراری

       انتی حب العالی ، یا علی الخیالی

       حالی حالی حالی حالی

       اَنتی حُبک الغالی

       تو چشمات حرف ندارن

       عَلی بالی یا الغالی

       التلک یا حبی ما علیک

       التلک آ ، اموت علیک

       اره عشقت تووی دلمه

       تو هم چشمهات ، قفل خودمه

       التلک یا حبی ما علیک

       التلک آ ، اموت علیک

       اره عشقت تووی دلمه

       تو هم چشمهات ، قفل خودمه

       1. در میان ساسی و تتلو و راعب یه یادی هم کنیم از داداش مجید 😉😢
        قسمت نشد، ببینمت…●♪♫
        خدا نگهداری کنم…●♪♫
        فرصت نشد؛ بمونم وُ از تو، نگهداری کنم…●♪♫
        گفتم اگه ببینمت؛ دل کندنَم سخته برات…●♪♫
        اگه یه وقت بگی نرو؛ بی هوا، سست میشه پاهام…●♪♫
        گفتم؛ صداتو نشنوم… ندیده، از پیشت برم…●♪♫
        شعر و تنظیم قطعه : مجید خراطها
        پشتِ سرم، زاری نکن… چی کار کنم! مسافرم…●♪♫
        من میرم؛ ولی باز تو بدون همیشه؛ یادِ تو از خاطرِ من، فراموش نمیشه…●♪♫
        گُل من! خوب می دونی؛ بی تو، تک وُ تنهام عزیزم… اگه تو نباشی، می میرم●♪♫
        نامه رو؛ تا تهش بخون… گریه نکن! طاقت بیـــار!●♪♫
        نامه رو؛ خط خطی نکن! دو جمله رم؛ دووم بیار!●♪♫
        باور نکن؛ یه بی وفام! نامه میذارم وُ میرم…●♪♫
        قسمتِ زندگیم اینه… به کی بگم؟ مسافرم…●♪♫
        سهمِ من؛ از تو دوریه؛ توو لحظه های بی کسیم…●♪♫
        قشنگیِ قسمتُ ماست؛ که ما به هم نمی رسیم!●♪♫
        من میرم؛ ولی باز تو بدون همیشه؛ یادِ تو از خاطرِ من، فراموش نمیشه…●♪♫
        گُل من! خوب می دونی؛ بی تو، تک وُ تنهام عزیزم… اگه تو نباشی، می میرم●♪♫
        همیشه زنده می مونه؛ با یادِ تو، ترانه هام…●♪♫
        منو ببخش؛ اگه بازم اشکام چکید، رو نامه هام…●♪♫
        دیگه تموم شد فرصتم… خاطره هام، پیشت باشه●♪♫
        تمومه، خاطراتِ خوش…●♪♫
        خدانگهدارت باشه…●♪♫

 29. سلام سلام اوشاخلاااارررر😂
  چیطوره حال شوما؟؟؟؟
  .
  گل پسرامون چطورن؟؟؟😂😂😂
  دُخیا شما چطورین خوشین ایشالا؟؟؟
  .
  .
  دادا علیسا دمپایی خریدم انگشتی…انقدم ناناسه…😂😂😂پرت کنم؟؟؟؟نشانه گیریم خوبه ها😅
  .
  شهاب و میلاد منتظر باشین به شما هم پرت میکنم شیطونی کنین😂😂😂😂
  .
  آرشام عمم بود تینا رو میخواست؟؟؟هان؟؟؟
  جون عممت رِل نمیخوای؟؟؟بااااشهههه…
  واس میلاد پیدا میکنیم بچه تلف شد…😂😂😂😂😂
  .
  آیلین اون آهنگو گوش دادم خیلی باحاله😂😂شلشششش کن شلششش کن بابااااا😅
  .
  نفس دوتا آهنگ به لیستت اضافه کن:ایمان بازیگر زلزله_آرتا رسیدم به تشششش….
  خیلی باحاله اصلا😂😂😂
  تخت گاز برو شُل نده گازو….😎😂

  1. نه نمیخواد مرسی دیشب داشتیم شام میخوردیم به مامانم گفتم بریز بریم بالا😂
   گفت پاشو برو اتاقت تا از بالا آویزونت نکردم😑
   مگه من چی گفتم🙁

   1. چی میشد آویزونت میکرد میمردی (البته دور از جونت ، هزینه کفن و دفنتو ندارم😛) میومدم سر مزارت داد میزدم نفسسسسسسسسس پاشو عشقم

    پاشو آقایی😭😭
    جون یاسی پاشو 😭😭

   2. جدی مگه چیز بدی گفتی تو؟؟؟😐
    من که تینارو تو ماشین گوش میدم و کسی هم توجه نمیکنه😂😂😂
    اونروز دیدم داداشم تو کوچه داره آهنگ تتلو رو میخونه به سرم میکوبیدم بچه آبرومو برد🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
    چشم چشم ۲ابرو…😐

     1. فرقی نداره فقط بگو کم بماله میمون
      بگو تنگ و کوتاه بپوشه یجوری که همه بشن زوم بگو وسط جمع یهو یک دو سه بگو بپر روم یک دو سه بگو بپر روم من یه سلبریتی کم رو😂😂😂😂

     2. بگو وسط جمع یهو ۱،۲،۳ بگو بپر رووومممم😂
      بابا آیلین گوش بده خیلی خوبه.
      مسخره بازی هم باحاله😂
      چپ راست یکی جلو بیا گردنتو بچرخوووننن😂😂😂👌🏻👌🏻👌🏻

      1. ازززز در بره بیرون از پنجره میاد تو😂
       کیه کیه منم تهی😂
       چیشد دلت خواست منم دلم خواست نازنینم نازنینم تو دلت یه دریاس لللللللله😐😂🤣🤣🤣

       1. آی بیاین براتون علیرضا قربانی بخونم😁
        شیرین من بمان
        اگر این روزگار تلخ
        فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد
        در زلف شب گره بزن زلف مست را
        شاید شبم به سوی تو راهی نشان دهد
        حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند
        مارا نصیب دیگری از این زمانه نیست
        با من از عاشقانه ترین لحظه ها بخوان
        حتی اگر هوای دلی عاشقانه نیست
        با من بخوااان
        تا این ترانه را با تو سفر کنم
        با من بخوااان تا در هوای تو شب را سحر کنم
        با من بخوااان تا این ترانه را با تو سفر کنم
        با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم
        با من بخوااااااااان
        شاید شبی که میبرد افساته مرا
        روزی برایم از تو نشانی بیاورد
        شاید همین ترانه که بر دوش باد رفت
        در جام خسته تا توانی بیاورد
        با من بخواان تا این ترانه را با تو سفر کنم
        با من بخواان تا در هوای تو شب را سحر کنم
        با من بخواااااااااان

         1. ایلین تو هم قرباتی گوش میدی ؟؟

          من اصلا نمیشناختم مرصاد چند تا اهنگشو فرستاد اولش مسخرش کردم بعد چتد تا دیگه دان کردم دیدم خوشگله طرفدارش شدم 😂🤦‍♀️

         1. وای یکی بیاد حال خرابه منو دریابه
          یه نفر پیشم نشسته که خیلی کم یابه
          تا کِی میخوای مست کنی وای ببینش آخه
          آخی چرا تنها نشستی من بمیرم آخه

          آی نفسسسس بیا حال خراب منو دریاااب🙃

      2. خیال میکردم عاشقت نمیشم😂😂😂
       همینه عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره
       شکنجه آوره همینه عشق(آخ یاسی تقدیم به تو چه حرفا)😂😂😂😂
       همینههههه عشق😐😂🤣
       آخ خدیا مرسی منو خل آفریدی😂🤣

  2. چطوری ایلین جدید
   میبینم راه افتادیاااا😉
   ابجی یه نصیحت اصلااا با ایلین و نفس حرف نزن تحت تاثیرشون قرار میگیری مثل خودشون بی ادب میشی 😉😁 ببین منو چیکار کردن ، عبرت بگیر 😂

   1. اااا اینو باش همه به من میگن چرا انقد بی ادب شدی میگم بخاطر همنشینی با یاسیه وگرنه منو آیلین بیشعور هم نمیگفتیم🤨😂

    1. ارره جون جورابای عمت 😜
     تو راس میگی 😜😜
     ایلین بچم بمیری براش ، حتی نمیدونه اشغال چیه چه رسیده به بیشعور😁

  3. یه توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید و آبیه میزنم زمین هوا میره نمیدونم تا کجا میره من این توپ رو نداشتم مشقامو خوب نوشتم بابام بهم عیدی داد یه توپ قلقلی داد😂😂😂

      1. شلش کن بابا مگه چقد زنده ایم کلا بریز بریم بالا من عاشق لیوانای گنده ام
       دینگ دینگ
       دینگ دینگ
       دینگ دینگ 😂😂😂

      2. شلش کن بابا مگه چقد زنده ایم🙃 کلا بریز بریم بالا من عاشق لیوانای گندم
       شلش کن بابا مگه چقدر اینجاییم کلا بریز بریم بالا پس نگاه من هنوز نمردم😉

       قصه از این قراره که ما ادا نداریم 🙃🙁برای کسی
       اگه جایی یه حال باحالی باشه ما هم اوکیم با همه مچیم😁
       رفیقامون خودشونن کسی تو فازه افه مفه نیست😜
       کسی کار نداره تو چه لولی رفیقت رفیقه تو دلی
       منم حاجی سیسم اینه بگردم ببینم کی شبیمه😊
       کی کار نداره به بقیه کی نمیپاچه کی چقدیه
       من بچه این خاک و خلام بیخیالم و دست و بال پولام💃
       آرزوی توام آرزومه همیشه وسط آرزوهام😇
       خلاصه یه دو روزه و مام حواسمون
       کارو درست دراریمش چرا این دو روز و خوش نباشیمش💃🕺
       بالا پایین همه دارن منم یه روزایی بده حالم🙂🙁
       اما به مشکلات برسونین که در نهایت همه چپ ماعن

       شلش کن بابا😜 مگه چقدر زنده ای کلا بریز بریم بالا من عاشق لیوانای گندم
       شلش کن بابا مگه چقدر اینجاییم کلا بریز بریم بالا پ نگاه من هنو نمردم😂😁

 30. یه وقتایی نصف شبا یه ماشینایی با یه اهنگ خوبی سکوت کوچه رو میشکنن گاز میدن میرن که میخوام پا برهنه بدوم وسط کوچه داد بزنم
  وایسین منم ببرین منم میام…

 31. راستی شهاب گفتی دنبال خونه ای
  داداش من خودم ۲هفته دنبال خونه بودم ۱ماه دنبال این ک صاحب خونه رو رازی کنم
  می گفت ب پسر مجرد خونه نمی ده
  ولی بلاخره پی برد ما چ پسرای گلی هستیم😀😂

  1. نمی دونم ادم مجرد مگه ادم نیست که بهش خونه نمی دن؟؟
   باو چند تا پسر اروم و گل می خوایم بریم فقط درس
   بخونیم

   1. شماها گلید😕😕😕
    شماها درس میخونید🥶🥶
    شما ها مثل آدم میرید و میاید😳
    ی چیز بگوید ما باور کنیم☺

   2. بعععع…پسر پسره گُل و گِل نداره🙄😬
    صاحب خونه ها هم یه چیزی دیدن که به پسر مجرد خونه نمیدن🤷🏻‍♀️
    اصلا پسرای سایت ما گُلَن گُللللل!!!
    البته پسرای خَرخون اکثرا فقط سرشون تو درسه هاااا…

 32. سلام بر دوستان گرام
  راد داداش فقط واسه تو اومدم
  ارشام دیگه می خواستم طلاقت بدم از بس بچه ها گفتن تینا😖😢
  ولی از ابراز احساساتت کفم برید 😂😂
  یاسی تو کنکور داری؟
  در جواب الناز پارت قبل
  والا اینی ک من باش میام سایت گوشی خواهرمه
  کامنتا رو هم می خونه
  ن دیگه تو هستی دیگه نیازی به اون نیس
  بزار ما ایجا لااقل نفس بکشیم😖

 33. سلام به همگی من چند سوال داشتم:-)

  ۱=عکس پارت ۸۵ دختر خوشگله کیه؟

  ۲=کسی از ساشا یا مرصاد یا استادسجاد خبری نداره؟

  ۳=رها اهل اردبیل کجایییی؟؟؟؟؟

   1. آی ایلین دلت میاد داداش مرصادو 😂
    بچم روحمو شاد میکنه وقتی چت میکنیم 😉 😂
    حس میکنم با دلقک سر و کار دارم 😂🤦‍♀️

  1. من از مرصاد خبر دارم
   خوبه و سلام میرسونه ، یه مدت سرش شلوغه ولی دوباره میادش🙃
   استادم که خوبه ، من باهاش ارتباط ندارم ولی یکی از بچه ها گفت که خوبه
   ساشا هم که محو شدست 😭

 34. در جواب ایلین خانوم (۲)
  من بزور به تونم چند ساعت بخوابم ، خوب اگه فقط می خوابیدم که زودتر پارت رمان و میدادم 😑نگفتنه بودم چند وقته مشغولم ؟

 35. فعلا که داداش علیسا چند جا رو دیدیم
  ولی خب قیمتا فضایی ،آپارتمانا که برای ما خیلی کوچیکه
  خونه ویلایی هم که قیمتاش بالاست و دوتا از بچه ها با خانواده هاشون
  مشکل دارن و پولشون نمی کشه. خلاصه که بساتی داریم.

 36. yasi یه مدت نبود داشتم امیدوار میشدم داره واسه کنکور میخونه ولی اینطور که شواهد نشون میده هر کاری میکرده جز درس خوندن
  خخخخخ

  1. ایلینننننن یه خبر بهت بدم باقلوااا😂
   یاسییی پس از تلاش فراوان به کمک ددی جونش گوشی رو از مامیش گرفتههه از این پس مجددا به تل بازگشته و به فعالیت خود ادامه میدهد😂
   اخبار شبانگاهی!!!
   تا دیداری مجدد بایییی😂

    1. ای بابا حالمو گرفتی اصلا(چه حرفا)
     مگه بهت نگفتم گمشو اون پروکسی رو دان کن بخدا وصل میشه تو اینو که نشونت دادم دان کن
     بعدم گمشو بیا انقد هعی هعی نکن😐😂

 37. آیلین (۲)
  چقدر خوب که از دهم شروع کردی متاسفانه من این اشتباه رو کردم و کنکور۹۸ به این اااااااااسووووونی رو از دست دادم
  موفق باشی عزیزم انشالله نتیجه زحماتت رو ببینی و به رشته و دانشگاه دلخواهت برسی

  1. سلامممم سلامممم خوبیننن چخبررر . والااااا ایلیننننن چه بگومممم ای گوشی ما دیه هاسی ناز میکنههههه . مرسیییی داداش علیساااا . ایلینننن جونممممم دکترررررر جاننننن سلامممممم رسونددد وگفت بهت بگمممم براتتتتت یه خرس گنده و۱۰۰رز قرمز یه بسته شکلات میخواست بیاد تبریزاااااا دیه نذاشتممممم بیاد میخواست تا روز دختر برات بیارش گفتمممم نههه نمیری. ایلین یادم بنداز درآینده یه تست بازیگری بدم .

  1. اه اه نگو فاطمه…منم شک کردم به این دوتا.
   از بی رِلی هستش دا…
   بیاین آستین بالا بزنیم دیگه چیکار کنیم…دارن تلف میشن!
   فامیل که دختر مختر نداریم تک دخترم🤷🏻‍♀️
   دوستامم رل دارن…پیدا کردم با پیک میفرستم داداشا😅💕

  2. ایلییییییین من رل چ میخوام واسع خودتون میبرینو میدوزیینن / / / ////////////////////////////////////////////////////////////// فاطمه خواهرکم چرا ب جنسیتم شک کردی گل؟ وایسا ببینم الانه بت خبر میدم😂😂😂