codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۵۱

 

با بی تفاوتی گفتم
_مرسی از تعریفت.
دستش و به سمتم دراز کرد و گفت
_بیا اینجا…
چند لحظه خیره نگاهش کردم و دور ازش روی تخت نشستم. لیوان مشروبش و پر کرد و گفت
_این قیافه گرفتنت واسه چیه؟
با اخم گفتم
_یعنی نمیدونی؟
لبخند معناداری زد و سر تکون داد
_چرا میدونم.
با جدیت گفتم
_من دیگه ازت بچه نمیخوام آرمین.
با خودخواهی گفت
_اما من ازت میخوام.
_تو واسه ی آیلا نتونستی پدری کنی اون بچه با کلی کمبود بزرگ شد حالا یکی دیگه…
وسط حرفم پرید
_تو تونستی مادری کنی واسش؟
_نه… واسه همینم دیگه بچه نمیخوام. من میخوام برم. اونجا تازه کارام سر و سامون گرفته بودن. من قرص میخورم آرمین. محاله یه بچه ی دیگه…
با خشم نگاهم کرد و لیوان و پرت کرد که تکونی خوردم.
بلند شد و غرید
_جرئت داری همچین گهی بخوری؟
عصبی منم بلند شدم
_با خودخواهی خودت میخوای یه بچه ی دیگه رو بدبخت کنی؟یه نگاه به خودت بنداز… تو لیاقت پدر شدن و نداری!
_اونش و خودم تصمیم می‌گیرم.
جلو اومد و شمرده شمرده گفت
_اگه ببینم یا حس کنم داری قرص میخوری داغ آیلا رو به دلت میذارم هانا!
صورتم با خشم جمع شد. توی هر شرایطی آیلا رو وسط می کشید.
جلو رفتم و این بار من با تحکم گفتم
_چنین اجازه ای بهت نمیدم. دخترم و ازت میگیرم… اجازه هم نمیدم یه بچه ی دیگه از وجود تو به دنیا بیاد و بدبخت بشه.

نیشخند زد و سینه به سینم ایستاد.
سرش و جلو آورد و پچ زد
_اما من بچه می خوام و تو هم به دنیاش میاری.
با غیظ نگاهش کردم که ادامه داد
_می‌خوام این بار وقتی حامله میشی من تو لحظه به لحظه‌ش باشم.
با تحکم و اخم گفت
_قرص نمیخوری هانا…باید حامله بشی.
تا خواستم اعتراض کنم در اتاق با شتاب باز شد و آیلا اومد تو.
آرمین با اخم گفت
_بهت نگفتم قبل رفتن تو اتاق کسی اول در بزن؟
آیلا با زبون درازی گفت
_تو که هر کسی نیستی آرمین جونم.
به وضوح لبخند روی لب آرمین و دیدم.
فقط وقتی به این بچه می رسید نیشش شل می شد.
آیلا به سمتش دوید و پرید توی بغلش. آرمین بلندش کرد و گاز محکمی از لپش گرفت که جیغ بچه بلند شد. نگاه معناداری بهم انداخت و گفت
_مامانت می‌خواد برات یه نینی بیاره.
ناباور نگاهش کردم که آیلا هیجان زده گفت
_واقعا مامان؟چه طوری؟
آرمین خندید و گفت
_کارهای اولیه ش انجام شده به زودی یه بچه تو بغل مامانته!
نیشگونی از بازوش گرفتم که آیلا فسش خوابید و گفت
_اگه یه نینی دیگه بیارید اونو بیشتر از من دوست دارید. نمیخوام…
آرمین زل زد به صورتش و گفت
_به نظرت یه بچه ی دیگه می تونه مثل تو ننر و خوردنی باشه؟
آیلا باز توی بغل آرمین عشوه خرکي اومد و گفت
_نه.
_پس جوش نزن به مامانت بگو چه قدر بچه دوست داری!
کلافه به هر دو شون نگاه کردم و به سمت در رفتم.
لحظه ی آخر صدای جفتشون و با هم شنیدم
_آخ جون نینی!.
پوزخند زدم. به همین خیال باشین

* * * * *
تلفن و با درموندگی قطع کردم و نالیدم
_حالا چه خاکی توی سرم بریزم؟
علنا گفت اگه تا یه هفته ی دیگه سر کارت نباشی اخراجی…
خدا لعنتت کنه آرمین.از کارم افتادم… اونم چنین موقعیت شغلی که نصیب هر کسی نمیشد حالا من مفت مفت باید از دستش میدادم..
نگاهی به اطراف انداختم و وقتی دیدم کسی نیست شماره ی میلاد و گرفتم.
بعد از کلی بوق صدای خستش توی گوشی پیچید
_الو…
آهسته و با احتیاط گفتم
_الو میلاد منم…گوش بده زیاد وقت ندارم.
جا خورده اسمم رو صدا زد که ادامه دادم
_من می‌خوام تو همین یکی دو روزه برگردم وگرنه کارم و از دست می‌دن.
نفسش و فوت کرد و گفت
_از شرکت زنگ زدن؟
_آره. اگه اخراجم کنن…
وسط حرفم پرید
_تو به این چیزا فکر نکن. ما یه نقشه هایی داریم. سعی می‌کنم تو همین یکی دو روزه انجامش بدم. تو هم از دست اون روان پریش راحت میشی.
چیزی نگفتم. با تردید گفت
_هانا. اون عوضی بلایی که سرت نیاورد؟
دلم می‌خواست بگم بلای اصلی رو اون نه….خودم با حماقتم سر خودم آوردم.
همین که در برابرش کم آوردم و باهاش بودم یعنی اوج حماقت.

. 🍁🍁🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫267 دیدگاه ها

 1. اقا سورن لباس دخملونه گرفتین یا پسلونه ….
  .
  .
  .
  .
  .
  بچه مال شماست اونوقت من اینجا دارم له له میزنم بینم وقتی به دنیا میاد شبیه کی میشه ،بابای زشتش یا مامان خوشکلش😁😁

 2. ادمین تو سایت رمان من گفته بودین که قراره فیلم رمان هزار چم از زینب ایلخانی ساخته بشه… خبری نشد ازش؟؟… واینکه pdf رمانه نیومده هنوز؟؟… ممنون میشم جواب بدی…اهان چرا وقتی پرسیدم رمانای زینب ایلخانی اینجا هست جواب ندادی؟؟ من سه ماه پیش تو کل سایتا دنبالشون میگشتم تازه دیروز تو رمان من پیدا کردم…

 3. مرصاد یجوری رفتار میکنی که انگار از این امتحانه الهی ناراضی داداش😆 میدونم سخته ولی خدایی حال میده دیگه با ما رو راست باش 😉واییی امروز رفتیم پاساژ خانومم فقط چهاردست لباس بچه گرفت به حد ورشکستگی رسیدم الان داشتم حساب میکردم دیدم ۱میلیون و ۸۷۴ تومن شد😐 اخه چهاردست لباس اینقدددددد؟؟🤯خدا بقیشو بخیر بگذرونع😑😶تا وقتی که بدنیا بیاد فکر کنم هفتا کفن پوسوندم اینقد که حرص میخورم🤕 جایه دیگه ای جز اینجا و گوشه رفیقام ندارم که دق و دلیمو خالی کنم 😁 حالا که گفتم سبک شدم😂

  1. خخخ طوری نیست زنا با لباس خریدن اروم میشن بعدم مگه شما رسم سیسمونی و جهیزیه و اینا ندارین؟؟؟ والا تو اصفهان که خیلی رسمه یکی از دختر خاله های من یک میلیارد جهیزیه و سیسمونی داد تموم لباسای بچه رو اون یکی خواهرش که امریکاس براشاورد :/ برای تولد نینیشم ما یه سوییشرت خریدیم از پول سوییشرتای من بیشتر شد دلم میخواست پس بدم بیام بیرون ۳۹۰ پول یه سوییشرت نوزادی دادم هنوز بعد یک سال تو کفشم /
   بعدشم از خدا که پنهون نیس از تو چه پنهون بالاخره روحمونم شاد میشه ;-)
   وایی نگوو این رفیق من فتوکپی برابر اصل من ده متر زبون داره ولی دختره رو میدید عرق سرد میکرد واسهخواستگاری اولیه هم منو به زور فرستاد بعدم هیمیگفت تو درک نمیکنی بذار نوبت خودت برسه پس راس میگف بدبخت ولی واسه اونم خیلی استرس داشتم همش میترسیدم یه حرفی که نباید بزنم ، بزنم ولی خداروشکر ترکوندم

 4. ادمین از دیشب ساعت یک تا امروزظهر حدود ۲:۳۰ نبود… نمیدوننم داشت چیکار میکرد اخر هفته!!…. سابقه نداشت اینهمه غیبت!!…

 5. حالا بذارین منم یه چیزی تعریف کننم /من با پسر عموم رفته بودم بیرون که یه سری تحقیق عملی داشتم اینا بعد ./خدایی پسر عموم هم خیلی خوشگله هم خیلی اخلاقش خفنه/بعد از اینکه کارم تموم شد رفتیم کافه یه چیزی بخوریم بعد از اینکه خوردم گفتم برم دسشویی اینا بعد قبل از اینکه برم یه دختره از اول تو کف ارتین/پسر عموم/بود اومد گفت سلام ارتین جواب نداد بعد دوباره دختره گفت سلام گفتم خوشگلع بعد پسر عموم گفت گیریم علیک دختره گفت من ازت خوشم اومده شمارمو بهت بدم پسر عموم خیلی جدی گفت بده زنم /که مثلا من بودم/برات نگه داره بعدا ازش بگیرم سیو کنم .دختره کلی فحش داد رفت بعدش انقدر با هم خندیدیم دیگه مرده بودم

  1. واییبی خوشبحالتون من دختر عمه هام پسر عمه هام همه ۳۷ ۳۸ سالن جوون ترینشون ۲۰ سالشه که اونم اصن کاری ندارم بش

 6. سلام بچه ها وای دوروزه دارررمممممممممم پارهه میشم امتحان پشت امتحان . شما تاچندم امتحان دارین

  من تا یک بهمن امتحان دارم /الان انقدر خستمو خوابم میاد چشام زور بازه/ولی داشتم کامنتارو میخوندم خیلی برای خاطره های مرصاد و سورن خندیدم

  1. ما به علت آلودگی هوا امتحانامون دو هفته عقب افتادد:)عوضش پدرمونو درمیارن از بس امتحانا سخته زیر شونزده تجدیده:|

 7. من فکرکنم اون رمان استادمغروره من قبلا رفته بود تو لیست فهرست رُمانهام( یه توماره اِژدهایی برای خودش😉😀😁 که سرش معلوم اما تهش مشخص نیست) اما این یکی رو تازه چند هفته پیش دیدم و از اونجایی که عکس هنرمندان کُره ای داشت/گروه اِکسوو/ فکرکردم از اون دسته رمانهای؛ کره ای یا کره ای• ایرانی
  مثل رمانهای؛ رویاهای ممنوع_ تمنای ماندن_
  مردگان متحرک _فقط بخاطر تو_ منتظرم باش_ قهرمان_ عاشقم شو خلاصم کن _ اِجرای عاشقانه•اِستیج عشق_
  نیمه کره ای•••• ستارگان عاشق_ بارانی ازعشق_
  رویای بلند_ برگردپیش من_ به نام عشق_ کی گفته من شیطونم_ کی فکرش رو میکرد_ رز خونی_ روح سرد_ ماموریت شیرین_ جانوس_

  مدیرگرامی یه درخواستی داشتم خواهشا 😕🙁🙏 وقتی رمان و قصه تون ایرانی هست عکس تصویر هنرمندان خارجی نزارید خوب شما رمان تُرکی بزارید بعد مثلا عکس مورات بوز• اییرم دِرجی• اوزان دوقلو• مورات دالیکلیش• الیاس یالچین تاش بزارید روش یاحتی لاله و چنار••• گلپری خانم و آقاقدیر😀😁😂و••••• و کلا هنرمندان خارجی ؛ کره ای یا امریکایی• ایتالیایی و••••••• فرقی نمیکنه* اینطوری هیچ کس به اِشتباه نمیوفته•
  باتشششکر🌹⚘🌷🌼🌻🌺🌸

 8. پریساا من بعد از شکست عشقیی که از ساشا قلابی خوردم دیگه به کسی نظر ندارم….!!! … دور از شوخی مرصادم داداش ما مگ نه؟؟؟

  1. اره بابا ایلین خدا این چه حرفیه اتفاقا از مرام همتونن خوشم میاد مثل این ندید بدیدا رفتار نمیکنین من باهاتون جورم و شوخی میکنم چون میدونم جنبشو دارین به جز یه دوسه تا که خدا به راه راست هدایتشان کند انشاالله وگرنه من خداییش زیاد نمیتونم با دختر جماعت کنار بیام ( به کسی برنخوره مدلمه ) ولی از بچه های اینجا خوشم میاد بعدشم ته تهش اینجا مجازیه همخ باهم خوشیم میگیم میخندیم ناراحت میشیم ولی نتو قطع کنن همه چی تمومه از کنار هم بودن بدون دغدغه لذت ببرین دنیا دوروزه

  2. واااا نه بیام بگم مرصاد شوهرمه ی ذره بسیجی باش خواهر
   اینجا همه داش مونن
   واااا همچین میگه شکست عشقی الان ملت چی میگن
   میگم این ساشا رفت سجاد هم رفتااااا
   فک کنم دستشون تو ی کاسه بود

   1. ساشا که تو افق محو شد… سجاد قطع و وصلی داره میاد میره… معمولا چنتا پارتو باهم میخونه… شکست عشقی بود دیگه… نبود؟!؟!؟!!! … بودااا !!!…

 9. وااای که آرمین تو هرچقدر هم عذاب بکشی کمه برات
  کثافت لجن اه حالم بهم خورد مردشور حرف زدنتو ببرن
  الان یه پارت خوندم تو تلگرام اعصابم ریخت بهم😠😠😠

 10. نمی دونم واقعا چه مشکلی دارین باشرقی ها که هی می گین چشم بادومی ها اینجورین اونجورین والا خیلیاشون از خودمون خوشگل ترن من خودم یه دوست خاوری دارم خیلی هم به یه همچین دوستی افتخار می کنم اتفاقا خیلیم خوشگل و خوش تیپه کلی هم پسر دنبالشه با اینکه خاوریه ولی صورتش خیلی خوش حالته دماغش هم کوچولو و سربالا هست و چشماشم گرد و به متناسب با صورتش شاید من از خیلیاتون کوچیکتر باشم ولی خوب نیستش که به یک نژاد به خاطر حالت چهره که دست خودشون نیست توهین می کنین

  1. مگه چشم بادومی بده؟ اتفاقا منم خودم چشمام بادومیه اتفاقابعضیاشون خیلی خوشگلن ولی هرکس سلیقه ای داره و اینجام قرار نیست گالری عکس راه بیوفته که بعضی از این عزیزان اینجوری میکنن من به شخصه از لحن حرف زدن ازاده خانم با چند نفر به خاطر اینکه جنسیت عکسارو نفهمیدن خوشم نیمدبه نظرم لحن حرف زدن ایشون خیلی بیشتر توهینی بود.
   قرار نیست همه سلایق باور ها و شکل یکسانی داشته باشند چون همین تفاوت هاست که جهانو زیبا کرده به نظرمم لطفا دیگه درباره عکس بحث نکنید چون اینجا سایت رمانه نه گالری عکاسی!!!!!!!

   1. ترانه جان من قصدم واقعا توهین نیست ولی بدم میاد از کره ایا ایراد بگیرین حالا جراحی پلاستیک میکنن خب بما چه مگه ما خودمون تو کشورمون پروتز و عملی نداریم ؟؟؟؟
    اصلا هم زشت نیستن اونایی که میگین زشتن چرا دارین از کار خدا ایراد میگیرین ؟؟؟ یعنی میخوایید بگید خدا اینارو زشت خلق کرده؟؟؟

 11. ادمین جان فک نکنی ما تو امتحانات وقت نمیکنیم رمان بخونیما
  پارتهارو سروقت با مقدار زیاد همیشه قرار میدی

 12. ادمین جون سلام اگه دنبال رمان خوب میگردی واهمهرو بذا یاخاطره سازی یا عدم اینا عالین ازهمه رمانایی ک تا حالا گذاشتی بهتره البته ناراحت نشیا ادمین خوشتیپ 😂😂من خودم دنبالشون میکنم کلیم تعدادخاننده های سایت میره بالا

 13. ادمین حالا عکس هر کی روگذاشتی ،گذاشتی ولی توروخدا ریش نداشته باشه که خیلی بدم میاد
  والا مد شده یه ریشایی میزارن از موهای ما دخترا بلندتر تازه رنگشونم میکنن

  1. ﺭﺍﺱ ﻣﯽ ﮔﯽ ﻣﻨﻢ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ ﺭﻟﻢ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺰﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﯾﺸﺸﻪ:/

 14. ادمین جان توروخدا جان خواهرو مادرت جان عزیز ترین کسی که داری عکس بهزاد لیتو رو بزار هم ایرانیه هم خوشتیپه هم جذابه
  دوستان شما هم موافق باشید دیگه

  1. ادمین کچلم نباشی با این اوصاف اون چهارتا شویدت هم میریزه… حالا با خودش میگه من چه گیری دادم به موهاش…. من کلا رو کچلی حساسم!!…

 15. حالا که بحث گذاشتنه عکس شد پس عکسه منم بزارین البته قول نمیدم عاشقم نشین😂😂😉😉قدم بلند نیست که هست ! دائم شیش تیغ نیستم که هستم !چشم آبی نیستم که هستم ! وجدانن دیگه چییی میخواین؟🤣وقتی دوز خلاقیت خدا زد بالا من آفریده شدم😌🤣🤣 اها بگم که من این ترمو قاچاقی مرخصی زدم و الان رو میزه کارم لم دادم دارم قهوهمو میخورم😂دیدم بیکارم گفتم یه سر بیام اینجا😁

    1. خوش به حالت ، من کنکوریم و مامانم اجازه نمیده پامو از خونه بزارم بیرون ☹😭، اما با این وجود گوشیم که پیشمه خیلی خوشحالم جوری که حس میکنم خوشبخت ترین دختر دنیام 😊😊😊
     ولی اگه بفهمه اگه بفهمه که من دراتاق و قفل میکنم و بجای درس خوندن رمان میخونم و تو اینستا میچرخم دیگه ….😠😠

     1. هنوز جوجه ای وقت برایه خوشگذرونی زیاد داری فعلا درستو خوب بخون تا به چیزی که می خوای برسی 🙂بزار به حسابه یه نصیحت از داداش بزرگتر🙂

  1. اقاااا سوووووررررن شمارو فقط یابد خانم ببینن و غش و ضعف کنن نه سایرین 😑😑😑
   راستی میشه بپرسم اسم خانمتون چیه ؟؟

  2. بههه داش سورن میبینم که یاد گرفتی داری از منم جلو میزنی نذار منم جذابیاتمو رو کنم اونوقت دیگه بیا و ببین…;-);-);-)

   1. رو کن داش از خودمونی😉 فوقش چندتا عاشق به عاشقات اضافه میشع😂😂😂 که یه چیزه طبیعیه منم این دردسرارو کشیدم☺ واییییی یه بار یه اتفاقی افتاد که هیچوقتتتت یادم نمیره🤣 هستن مثلا پسرا پیشه پایه دخترا شماره میندازن😐 حالا بر عکسش یه دختری شمارشو داد دستم گفت یه اس بزن خوشگله!خاطرخواه زیاد داری بپا نخورنت🤣🤣 منو رفیقام پهنه زمین بودیم جوری که با خاک اندازم نمیشد جمعمون کرد😅😅بنده خدا خیلی بهش فشار اومده بود😂

     1. همه میگن که من برایه شاد کردن روح بقیه بوجود اومدم اصلا😁😁 ولی واقعی بود اون قضیه که گفتم😂😶

    1. میگم این مرصاد از صبح تا حالا پیداش نیست 🤔🤔 قرار بود جذابیتاشو رو کنه …

     😲نکنه کم اورده پا به فرار گذاشته …😲

     1. نه یاسی خانم مثه کوه پابرجام ولی شرمنده دیگه به خاطر امتحانا از صبح تا شب تو کتابخونه دانشگاهم وقت نمیکنم سر بزنم از ترم دیگم باید کم کم پایان نامه کار کنم دیگه واویلاس
      شرمندم وقت نمیکنم سر به سایت بزنم خیلی وقته این رمانای اینترنتی رو گذاشتم کنار چون قلم نویسنده های اینترنتی همه یکی شده و کلیش های و اعصاب خورد کن ولی هرازگاهی میام کامنتارو میخونم خودم چند تا چیز میگم روحم شاد میشه میرم ;-)

    2. آلان مثلا میخوای بگی خییییلیییییی خوشگلی؟؟؟!!!!
     هه سرمونو با اینجور چیزا کلاه نزار انگار دهه هشتادیارو نشناختی 😋😋😏😏😏😏😏😏

     1. اینو خوب اومدی ازاده ، هیشکی مثل دهه هشتادیا نیست …
      خوشکل😍
      بامعرفت 🤗
      شوخ😁
      و ……
      البته به بقیه دهه ها بر نخوره شما خییییلی خوبین ولی ۸۰ ها یه چیز دیگن

     2. نمیگم خداروشکر مطمعنم ! چیزیم نیست که بخوام بهش افتخار کنم چون خودم نقشی درش نداشتم و خدا بهم بده ولی روی هیکلم تعصب دارم چون روزایی بود براش روزی سه نوبت ورزش میکردم

     3. بعدشم خیلیییییی خوشگل نیستم مردونه خوشگلم و به قول خیلیا جذاب پسر نباید خیلیییییییی خوشگل باشه خانم دهه هشتادی mersad

     4. نه والا ما خودمون نمیگیم خوشگلیم بقیه میگن مگه نه داش مرصاد؟😐 تا اونجایی که میدونم من زن دارم و نیازی به عاشق کردنه دخترا ندارم😂 اتفاقا من دهه هشتادیا رو بیشتر از دهه هفتادیایی که خودمم جزءشونم میشناسم چون ماشاله ریخته دورم😑دهه هشتادیا مصداق این جملن که میگه خدا ….. شناخت بهشون شاخ نداد🤣البته شوخی کردم برایه مزاح بود😶

    3. بسم تعالی اینجاب مرصاد با قد ۱۸۸ هستم
     هیکلمم که خوب شرمندتونم ولی از دوازده سالگی به خاطر اینکه تو تیم بسکتبال بودم مجبور بودم بهش برسم از هر چیزیم بخوای سر در میارم از شعر و داستان و ادبیات و هنر و نقاشی و خطاطی و غیره گرفته تا میاله نویسی تاتر و غیره هرچی انجمن هست کلا تو دانشگاه من یه سرشو گرفتم :- یه چال گندم رو لپ راستم دارم که بوقول رفیقام دره است جای چال ولی رو لپ چپم چالش کوچولوههان چشمام خودم ندوس ولی همه دخترا عاشق چشم میشن :/ من خودم چیزی حالیم نیس ولی یه رفیق دارم میگه صبحا که میای سر کلاس فکر میکنم یه چیزی زده ازبس خمارهسیبیل دارم با یه ته ریش همین دیگه بقیشم دطگه بمونه برای بعد داداش ;-) من ظرفیت عاشقای بیشتر ندارم بلد نیستم به کسایی که عاشقمن چی بگم اتفاقا یه بار یکی از این دخترا بود رشتش هنر بود اومد بهم گفت اقا مرصاد من از شما خوشم میاد منم گفتم وای ممنون منم خیلی از خودم خوشم میاد فکر کنم نباید اینو بهش میگفتم چون گفت منو ببین عاشق کی شدم و رفت بنده خدا تعادل روحی نداشت یادش به خیررررر

     1. بر باد فنا رفت دختر بیچاره 😂😂
      .
      .
      راستی خوشتیپ خان نگفتی اون چشمای خمارت چ رنگیه 🙄
      و دماغت چی کوچیکِ یا بزرگِ میخوام درست و حسابی تصور کنم ببینم چه جوری هستی ….
      خدا رو چه دیدی شاید منم به جمع عاشقان مرصاد چش خمار اضافه شدم ..(شوخی کردم اینو دیگه به قول مامان بزرگم که روحش شاد اون لنگای درازت نره اون بالا بالاها )😂😂

     2. یه اسفند واسه خودت دود کن برادر:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

     3. اخ تو هم تو جمعه خودمونی پس😆 وای پس یعنی فقط من نیستم که فکر میکنم بعضیا تعادل روحی و روانی ندارن😐والا اصلا تکلیفشون با خودشون معلوم نی🤔

     4. بلهههههههههههه
      آیلین نچسبی مرصاد و دزدین
      تا داغه بچسب
      آزاده هم که هر کی تهران درس میخونه میشناسه
      اه پی اصفوهنی ای

     5. مرد باس چشم ابرو مشکی باشه دماغمم هی بدک نیست با بقیه اجزا کنار اومدن با هم ولی از نیمرخ بیشتر دوستش دارم چون ازین مدلاس که بغل نوک بالاعه ولی از جلو یکم گمبلیه ولی خوبه دیگه به صورتم میاد همین که نچراله ارزشش بیشتره ;-) ;-) ;-)

     6. اقا من خودم چشم خمار دوست ندارم ولی خدایا شکرت دمت گرم حالا نزنی کورمون کنی؟ یه بار پیش دانشگاهیی که بودم با دبیر ادبیاتم دعوام شد اخه من همیشه ردیف اول میشسم زنگای ادبیات یادش بخیرررر بعد میگفت مرصاد سر کلاس من اینجوری نشین چرا چشاتو خمار میکنی پسرم؟ برو یه اب به دست و صورتت بزن اقا حالا ما هرچی میگفتیم مدلشه ول کن نبود سه جلسه که به ما کامل گیر داد بعدش فهمید مدلشه یه شعر خوند هنوز یادمه میگفت
      چشم مست یار من میخانه میریزد به هم
      محفل مستانه را رندانه میریزد به هم
      این چشای تو هم کلاس مارو به هم ریخت شمام که پسرا نمیشناسین تا یه ماه میرفتن و میومدنتیکه مینداختن بابا چشم قشنگ بابا خمار بابا مجلس خراب کن خدایی مرد خوبی بود ولی اونموقع کلی از دستش حرص میخوردم اخرای سال خیلی با هم رفیق شدیم هنوزم هرازگاهیی بهش میزنگم

     7. ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺷﻤﺎ ~ﺳﺮﺍ ﭼﺮﺍ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﺯ ﺗﻮﻥ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﺮﮐﺎ ﺍﻭﺯﻭﺯﺩﻥ ﭼﯿﺨﯿﺮﯾﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮ ﻣﯿﮕﺮﺗﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮﺩ ﭼﻮﻥ ﻓﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﮐﺠﺎ ﭼﺨﺒﺮﻩ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﻮﻥ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﻣﺎﺗﺤﺘﺸﻮﻥ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﻭﺱ ~ﺳﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﻟﺸﻮﻧﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ ﺣﻖ ﺷﻮﻧﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﺷﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﻥ

     8. مرساد داداش تو مردونه خوشگلی ماهم زنونه خوشگلیم 🌸🌸🌹🌹
      ولی اگه اون داستانی که گفتی دختره دانشجوی هنر بود و به شما گفت که ازتون خوشش میاد ؛فک کنم بدونم کیه اگه راست گفته باشی که دانشگاه تهران درس میخونی ؟؟؟؟؟

     9. واااای منم مث شما با چشام مشکل اقا مرصاد
      اخه خمار😐
      یه بار رفته بودم عکاسی بیچاره مرده نابود شد از بس عکس گرفت تا چشمام درست و درمون بیوفنه
      تهش بیچاره گفت خانم چشاتون چقد شبیه خماراس 😂

     10. لی لی خانم من بقیه رو نمیدونم ولی چیزی که یه خانم برای من جذاب میکنه نجابت و عزت نفسشه مطمعن باشین دختری که خودش میاد پیشنهاد شماره دادن میکنه صدتای دیگرم داره و داشته چیزی که قشنگه اینه که مرد ناز یه خانمو بکشه اگه اینطوری نبود خانواده دختر میرفتن خواستگاری !!

     11. منم اوایل با چشام مشکل داشتم یاس خانم ولی یه اتفاقی افتاد که متحول شدم یه بار داشتیم جرعت حقیقت با بچه های فامیل بازی میکردیم پسر دختر خالم چند سال از من کوچیکتره گفتم چه ویژگی منو دوست داری گفت چشات لعنتی خیلی دختر کشه منم ازون موقع خدا زد پس سرم قدر داشته هامو دونستم ;-):-)

    4. واییی سورن خدا نکشتت هرچی خاطره داشتم یادم اوردی الان یه ساعته با بچه ها تو خوابگاه داریم به خاطره هام میخندیم یه مدت کلاس زبان فرانسه میرفتم یه دختره تو کلاسمون بود به چشم خواهری خیلی داف بود یه بار داشتیم با دوستام از کلاس میومدیم بیرون میخواستیم سوار ماشین بشیم این دختره اومد یه کاغذ داد به من گفت از لای کتابتون افتاد مثل دخترای دهه شصتی نشسته بود برا من نامه نوشته بود خدا مارا ببخشاید چقدر دوستام نامه شو با عشوه میخوندن و ما میخندیدیم یکیشونم که بیشعور بدون اجازه من استوریش کرد ولی خدایی خیلی خندیدیم به خدا چیزیم تو دلم نیست ولی خودت بهتر میدونی ادم تو این شرایط جای اینکه احساساتی بشه خندش میگیره مخصوصا اگه چند تا رفیق پایه هم داشته باشی

     1. خدا رو شکر فقط من نبودم دختر ایسگا میکردم
      الهی آمین
      اه آیلین خود مرصاد یا دوست مرصاد
      اه آق مرصاد دوست تون به آق سورن میخوره

     2. اخ گل گفتی😂پایه چیه ای کاش فقط پایه بودن یه مشت مشنگه علافی هستن که تصورشم سخته 🤣اصلا با چه کسایی تشکیل اجتماع دادیم😐هروز بهشون میگم😶به جونه تو مثبت ترینشون خودمم😁

  3. داداش مارو میبینن میگن فتابارک الله احسن الخالقین شمارو میبینن میگن خداروشکر خخخخ شوخی کردم یه رفیق دارم منو خیلی یاد اون میندازی ولی اون چشاش سبزه اونم لعنتی جیگره دختر بودم زنش میشدم خیلی باهم تفاهم داریم :-D

   1. وایییی یه رفیق دارم عینه چیز به من میچسبه بهم میگه ای کاش زن نمیگرفتی خودم زنت میشدم😂 اصلا موندم تو خلقته خدا‌! دکمه جنسیتشو اشتب زده انگار🤣 تفاهم ماهم داره زیاد میشع😂همینطور پیش بریم به هم دانشگاهی بودن یا فامیل بودن پی میبریم😂

    1. داداش نکنه خانم شما فامیل ماست ؟ ما فامیل شماییم برادر ناتنی از اب در نیایم ولی رفتارای این رفیقم عین خودته خیلی بچم پایس با هم یه دانشگاهو به هم میریزیم اونم لامصب چشاش سگ داره سبز وحشی منم اگه اون دختر بود میسدمش چون هم خوشگله همم خیلی با هم جوریم ولی خوب چه کنم که خدا زد پس کلش عاشق شد با دومتر زبون خودش منو فرستاده از دختره خواستگاری کنم ( همون رفییمه که گفتم بهت ) خداروشکر به لطف بنده به هم رسوندمشون لعنتی اینقدر براش استرس داشتم فکر نکنم واسه زن گرفتن خودم استرس بگیرم عین داداشمه ایشالاکه خوشبخت بشه بچم

     1. تو عاشق شو تصمیم بگیر زن بگیری اونوقت متوجه میشی تمام استرس هایه عالم ریخته تو وجودت 😑 من که اگه رفیقام نبودن بگیرنم از ضعف جلو خانومم پهنه زمین میشدم 😶 حالا تو موقعیتش باشی میفهمی چی میگم😅خاستگاری بد دردیه لامصب😶

 16. ادمین جان عکسای قبلی که میزاشتی خیلی قشنگتر بود این عکسا اصلا قشنگ نیست…حالت عکسای قبلی به داستان بیشترمیومد…موفق باشی

 17. ادمین جونم الهی من فدای اون شکل ماهت بشم
  ترو خدا عکس از گروه btsرو بزار مخصوصا جیمین
  پارتی بازی نکن دیگ نمیش چون ارزو اکسو رو دوس داره از اکسو فقد بزاری از جیمین عکس بزار ادمین جوووننن
  راستی ادمین شما چن سالتونه البته فضولی نباشه

 18. اه آقا مرصاد تو پارت قبل میگی چیو بگم!میگم چه شهری زندگی میکنی،دانشگاه کجا میری؟؟؟؟
  بعدش عمو ادمین اینهمه آدم گفتن عکس این و بزار اون و بزار خووووو اکسو رو ولش کن هانا و کریستین و بزار
  چرااااااااااا یک هفته باید تهران تعطیل باشه کاشان و اصفهان و دول قوز آباد تعطیل باشه ولی قم به این گندگی تعطیل نشه
  ادمین واقعا نمی تونی هر پارت و ساعت ۸ و ۹بزاری؟؟؟؟؟

     1. اقا من گوشیم افتاده از دستم نابود شده صفحش نصفه کلماتو قاطی پاتیمینویسم اصلا نمیفهمم چی نوشتم خودمم ازاده خانم همون پسره کیه؟؟؟

     2. آره آزاده همون پسر است که شلوار اس لش میپوشه با سویشرتشو دور کمرش میبنده
      مثل اینا که ناشی ان راه میرن
      همونه
      قدش هم بلنده
      خودت خودشه😂😂😂😂😂😂

     3. پریسا خانم منو شبیه این پسر مفنگیای دم جلفا که اوج کلاسشون سیگار کشیدن و کلاه گپ بر عکس گذاشتنه فرض کردی؟؟؟ :/ :/ ادم از هرچی بدش میاد سرش میاد همینه

     4. من دانشگاه شهید بهشتیم😁 اینقده خوبههه همه راحت هرکار بخوان میکنن🤣🤣البته سال بالاییا که خودمم یکیشونم ازاد ترن از همه لحاظ😅☺

  1. بخوای حساب کنی ما اصفانیا بیشتر از یک ماهه یه هفته در میون میریم مدرسه اون یه هفتم که میخایم بریم چهار روزش تعطیله اون یه روزم که میریم معلما نیومدن .

    1. اه آقا مرصاد من تا حالا پسر چشم خمار ندیدم من خودم چشم خمارم با مژه بلند و خیلی راضیم چون به طرف میخوای نگاه کنی انگار داری از اول حرفاش بهش فحش میدی
     بعد هم من تو ذهنم شما رو ی پسر لش باحال تصور کردم نه اونجوری که گفتم
     شوخی کردم از لحن آزاده اینطوری گفتم😉😉

     1. اه لامصبا فکر کردم فقط من چشمام مشکل داره من چشمام درشت خمار اصلا خوشم نمیاد دوست دارم چشام باز باشه خخخخخخخ

     2. اه ستایش خمار خوبه
      من راضیه راضیم
      باز هم قشنگه
      ولی خمااااااار یه چیز دیگست
      من سر همین خماری سر کلاس خیلی چیز ها شنیدم

     3. پسر لش باحالم داریم مگه ;-) اره من هروقت طرف ارزش حرف زدن ندار ه ازین همین نگاها بهش میندازم این ویژگیش خوبه خدایی

   1. اقا من تو تحقیقاتم به یه چیزی رسیدم انسان وقتی که از سن ۱۸ سالگی عبور میکنه طی یه جهش و کراسینگ اور ناشناخته در الل های بروز یافته حبابک های ششی ، ناگهان شش خودشو از دست میده و یک ابشش با ویژیگی تهویه و فیلتر هوا بدست میاره به این موجود عجیب دانشجو میگن که وجودی بسیار مستضعفه و باز باید بره دانشگاه و امتحان بده :'( :'(

 19. ادمین تو رو خدا رمانی که جای تدریس عاشقانه میزاری رو یه بررسی کن حداقل یه محتوایی داشته باشه یعنی دلم لک زده واسه رمانایی مثل اسطوره و طلاهای این شهر ارزانندوالا این جدیدا فقط حرص میدن باشه ادمین یه رمان خوب و پرمحتوا و پارت گذاری هر روزه(هر چند میدونم سخته ولی شما سعیتو بکن برادر)

  1. وااییs, من عاشق پگاه رستمی فردم… اسطوره که بینظیره بهترین رمانیه که خوندم و فک نکنم دیگه کسی بتونه مثل اون رمان بنویسه… بقیه رمانای پگاهم عالین… تب و مومیایی هم قشنگن…

   1. ﺍﯾﻠﯿﻦ ﺯﻧﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﺎﻣﯿﻠﺘﻮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﺭﻭ ﺑﮕﻮ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺷﻨﺎ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪﯾﻢ

 20. ارع تعریف پوف تو مدافع شو خو
  ایلین مگ من گفتم اونای ک گفتن عکس بذار ب گوه کشیدن عزت نفسشونو نوچ تو حالا هدفت هرچی هس کاری ندارم گفتم ی سریا ک اویزونن

  1. عزیزم بهت بر نخوره ولی برای یه ادم اصلا خوب نیست چنین رفتار تندی داشته باشه ، خصوصا اگه دختر باشی…..
   ما دیگه ادمین و مثل برادر خودمون میبینیم و اگه هم چیزی میگم بخاطر کنجکاویه ن اینکه اویزونیم .🙂🙂
   تو هم خودتو اذیت نکن عزیزم اینقدرجوش میزنی پوستت چروک میشه و زودی پیر میشه ….

   1. اولا
    پسرا همش نباید که سبک باشن دخترا بعضی جاها ایرادی نداره سبک باشن خودش بزرگه میفهمم چه جوری حرف بزنه یا نه
    دومن عمو ادمین به سنی رسیده که خودش بدونه دخترایی که لوس بازی درمیارن و کامنت ها شو نو قبول نکنه
    ادمین خودش زبون داده هر جور دوس داره میحرفه

 21. وایی بچه ها رمان دانشجوی شیطونن بلا فصل دو داره, در مورد آیناز و نیماست… تو این سایت نمیدونم میزارن یا نه…

 22. خخخخخ
  شخصیت هانا داره میره رو اعصابم😠😠😠😠
  .
  .
  .
  وای ادمین عکس خودتو بزاری چی میشه😂😂😂
  بزار قول میدیم بگیم خوشگلی😂

    1. میشه لطف کنی بگی کدوم سایته؟؟؟
     اگر منظورت ۴ . ۵ خطه که خوده ادمین یه دفعه گفت که اومده ولیی خییلییی کمه
     بعدشم چون نویسنده تدریس و خلافکار ترنمه ، ترنم تمرکزش رو همین رمان خلافکاره
     البته که اینم زیاد نمیده ولی کیفیتش عالیه نسبت به باقی رمانا های تو همین فاز

 23. ادمین خودشفتیگی رو ب حد علا رسوندی باو حالا خوبه پسرید انقد از خودتون تعریف میکنید حالت تهو اوره ی سری از دخترا هم انقد اویزونن غرور و عزت نفس ب گوه کشیده شده حالا اگ من خشگل یا زشت باشم واسه خودمه در ثانی هر دو از بین رفتنیه

  1. وا؟ دوست عزیز حالا دخملا رو کار ندارم ک تو جمع دوستاشون صمیمانه صحبت میکنن ک اونم ب خودشون مربوطه میخوام بدونم ادمین بنده خدا چیکار کرده ک خودشیفتگیه بیچاره چیزی نگفته ک همون حقمونه ادمین فقط درحد این ک ازش بپرسیم پارت میذاره یا نه و اونم درحد آره یا نه جوابمون رو بده ک بهش نگین خودشیفته ادمین عین برادر بزرگتر من این همه صب تا شب برا ما زحمت میکشه انصاف نیس اینجوری بگیم بهش.

  2. وات ده فاز اختی؟؟؟ ارامش خودتو حفظ کن جلل عجبا که شما با این روحیات و با این رفتارا روانشناسی میخونی :/ هرک اندازه شعور و فهم خود از حرفای بقیه برداشت میکنه والا من تو کامنتای ادمین همه چی دیدم جز خودشیفتگی منم اگه چیزی میگم مطمعن باشین همه اونقدر عقل دارن که فرق شوخیو جدی بفهمن ولی شما گویا نه

    1. واییی نه تو رو خودو من کامنتی تورو نخونم و جوابتو ندم میمیرمممم نکن این کارو با من اخه بهتره یه مدت جای کلاسروانشناسی پیش یه روانپزشک خوب بری درستت کنه کلا با همه درگیری

     1. الان آقا مرصاد روی کراش من چرا کراش زدی؟؟؟؟
      بابا اون ی حرفی زد جوونی کرد شما که ۳ سال بزرگتری دکترای بیولوژی میخونی روان شناسی تون هم عالیه
      پس بحث و تموم کنید

  3. ادمین بیچاره که همیشه ساکته هیچی نمیگه هیچی نمیگه میگه هم اینجوری برخورد میکنید؟اگرم ادمین خودشیفته بود کامنتتو نمیذاشت.

 24. ﺍﺩﻣﯿﻦ ﺟﻮﻥ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺍﻧﻘﺪ ﺍﺯ k pop ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﯼ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩﯼ ﻫﻢ ﺑﺬﺍﺭ ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻠﯽ ﺍﯾﻠﯿﺶ ﺭﯾﺎﻧﺎ ﺍﺭﯾﺎﻧﺎ ﮔﺮﺍﻧﺪﻩ ﻫﺎﻟﺰﯼ ﻣﻼﻧﯽ ﻣﺎﺭﺗﯿﻨﺰ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺮﯾﻪ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ

    1. ﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﻋﺠﯿﺒﻊ ﺑﯿﻠﯿﻢ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﮐﻼ ﺍﺯ ﻋﺠﯿﺒﺎ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺻﺪﺍﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻟﯿﺮﯾﮏ ﺍﻫﻨﮕﺎﺷﻢ ﻣﺤﺸﺮﻩ

 25. ادمین اصلا یه کاری کن عکسارو به نوبت بزار مثلا الان که سهون و لوهانو گزاشتی دفعه بعد عکس زین مالک بزار و دفعه بعد یه عکس دیگه که نوبت به همه برسه هر کی موافقه بیاد کامنت بزاره که قبوله یانه اگه احیانا عکس کم آوردیم ادمین عکس خودشو بزاره خوبه بروبچ ؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. ﺍﺭﻩ ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻤﻢ ﺑﺬﺍﺭ ﺍﺩﻣﯿﻦ ﺟﻮﻥ ﺍﻭﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﻼﻧﯽ ﻣﺎﺭﺗﯿﻨﺰ ﻓﮏ ﮐﻦ

  1. عاقا این آرمین هم کم هانا رو زجر نداد:/
   البته بالاخره با بلا هایی که سر هم اوردن مساوی شدن:/
   هر پارتی هم که نویسنده می‌نویسه این دوتا باید عین سگ و گربه بیفتن به جون هم:|
   پارتا کلا چیزی ندارن بیشترش دعواس:/
   +من حاضرم همین دعوا های ارمین و هانا رو بخونم ولی نویسنده از لیلی و ارش زیاد ننویسه-_-
   اون دو تا اصلا به دلم نمیشینن:/

 26. ادمین واقعا میخوای عکس هر دوازده تارو بزاری؟؟ اگه رمانه تموم شه که من ارزو به دل میمونم… رابرت پتینسون و زین مالک چی میشه پس؟؟؟..

  1. چقد شما زین مالک رو دوستدارید ؟؟والا منم طرفدارشم ولی دیگه ن انقدر
   یکی تو همین دماونده که شبیه زینه اسمشم علیه ولی ما بهش میگیم علی موز یا علی بنانا

 27. داداش هر عکسی میخوای بذار ولی ازین دخترای چشم بادومی نذار خدایی اینا چین چرا موهاشون همه کوتاهه اه راستی عکس زیبا خواستین منم هستم البته احتما خودکشی دخترا تو سایت بالا میره;-) ;-) خخخ

   1. اییی خداااا مردم از خنده هنوز جنسیتشونو نمیدونین؟؟؟!!!!!!!….. اگه از مش رجب خوشگلتر باشی که عاالیه… باید مواظب باشیم دستامونو نبریم…

  1. تو مشکلت با چسم بادومیا چیه ؟
   درضمن اینا پسرن چیه حسودیت میشه پوستشون صافه مثل آینه اونوقت مال تو مثل اسفالته چاله چوله داره

   1. والا به خدا یه جور میگن انگار ما دخترا شبیه کوکب خانم و بتول خانم و کبری خانومیم که با دوتا عکس قالب تهی کنیم:|

  2. ادمین تو رو خدا به ما رحم کن ، ما همه جوونیم و ۱۷ ،۱۸ ساله ، یه موقع عکس مرصاد رو نزاری…. الان خیلی زوده واسه مردن ما 😭😭

    1. قربانت ایلین جان …😊
     راستی گفته بودی تراکتوری هستی بازی امروز رو دیدی …رحمتی بیچاره وا رفته بود 😂😂😂اینقدر داد و بیداد کرد فکر کنم تا دو یا سه هفته دیگه صداش به حالت عادی برنگرده😅😅

     1. نه والا ندیدم فردا امتحان دارم…. ولی مثل اینکه شما دیدی… کنکور نداری مگه؟؟؟… یه نصیحت خواهرانه بکنمت؟؟… من خودم روزی دوازده ساعت درس میخونم, هشت ساعت میخوابم و چهار ساعت استراحت میکنم که استراحتم شامل غذا خوردن! و رمان خوندنه, معتاد رمانم نمیتونم ترکش کنم…. شمام فعلا بیخیال اینستا و تلگرام و تلویزیون شو چون اینا همیشه هستن,… رمانو نمیگم ترک کن چون خودمم نمیتونم!… ولی آیندت خیلی مهم تره ها… وقت برا کارای حاشیه ای زیاده… به عنوان خواهر بزرگ ترم امید وارم به حرفام فکر کنی… مررسی…

     2. مرسی بابت نصیحتت عزیزدلم، خواهری کوچولوم 💋💋
      من ن اینکه اصلا نخونم ها ، روزی نه ساعت یا شاید هم بیشتر بخونم ولی واسه یه کنکوری خییییلی کمه این ساعت مطالعه و خودم هم دارم سعی میکنم که الکی وقتم و تلف نکنم …..
      😭😭 لامصب یه پسر خاله دارم روزی ۱۶ ساعت درس میخونه ، هفت ساعت میخوابه و یک ساعت استراحت میکنه 😤راستش و بخوای بعضی وقتا تو ادم بودنش دچار شک و تردید میشم 😂😂😂
      من کم کم باید ۱۰ ساعت رو بخوابم و گرنه در طول روز عین یه معتادم که جنس به دستش نرسیده 😂😁😁

    1. اره بابا ازین خوره کتابای رو اعصاب دور و اطراف منم زیاده… ادم نباید به اونا توجه کنه ولی خوب نه ساعت واسه یه کنکوری کمه دیگ… البته اگه رشته خوب بخوای… تازه من سال بعد کنکور دارم… ولی موافقم از خواب نمیشه گذشت… من ساعت نرمال خوابم هشت ساعته واگ کمتر از اون بخوابم منم مثله معتادا میشم!!… ببخشید اگه پرحرفی کردم!…

    1. منم شوخی کردم… کلا امیدوارم از حرفای هم ناراحت نشیم چون من که به شخصه نه علاقه ای به دعوا و ناراحتی دارم نه حوصلشو…

     1. نه ایلین خانم خدا روشکر خدا اینقدر بهم عقل دادهتا مثل بعضیا نباشم و فرق شوخی و جدیو بدونم شمام مثل خواهر من اتفاقا کلی با کامنتتون خندیدم یاد فیلم یوسف و زلیخا افتادم

  3. والا اینجوری ک شواهد امر نشون میده انگار ک‌مذکرن ولی پوستشون از ما خانوما ک آرایش میکنیم صاف تره دلم میخواد بپرسم آبجی مارک کرم گریمتون چیه؟ 😂

   1. وای زهرا خانم این چه حرفیه الان به ازاده خانم بر میخوره ;-) ;-) ;-) ولی من چند تا فیلم از گریماشون دیدم خیلی گریم و میکاپ سنگینی دارن و رتبه اول جراحی پلاستیک گویا…

    1. ینی حاضرم قسم بخورم نصفشون عملیننن:|
     میخواین بهتون ثابت شه برین سریال دونگی رو با دقت ببینین.
     دونگی و هووهاشو شوهرش شبیه شاه پریونن که عوامل اصلین
     حالا قیافه اون خدمتکارا که اون پشت مشتا دنبال اینا میدون
     همه پرچاله چوله مث سیب زمینین:|

     1. نگو تو ایران همچین چیزی نیست
      ماشاا… تو ایران دختره خودشو ۲۰۶ صندوق دار و هاچ بک و شاستی بلند تبدیل میکنه لباشم انگار با تلمبه باد کرده لباسای چندسایز کوچیکترم میپوشه یه سگم همراهش آرایشم که نگو یه کرم میزنه انگار بتن مالیده صورتش. باز کره ای خوبن فوق فوقش صورتشون و تازه خدادادی هم لاغرن کم توشون چاغ پیدا میشه

 28. وای ادمین زوج هونهان (لوهان و سهون)رو گزاشتی!!!
  خیلی ممنونم خیلی ولی عکس از سهون (اون سمت راستیه )
  بیشتر بزار

   1. من که احساس میکنم اون عکس کچلیه عکس خودته… ناراحت نشی شوخی کردم!!… وگرنه همه میدونن ادمین چه قدر خوشگله… رو کن عکسوببینیم!!..

   2. آره والا فک کنم عکس خودتون رو بذارین بهتر از تین چشم بادومی هاست حداقل ما ایرانی ها صورت هامون تفاوت های کلی داره بخدا کل تفاوت صورتشون تو اینه ک یکیشون چشمای نیم میل درشت تره و اون یکی بینیش نیم میل پهن تره ب قرآن من فک کردم دوقلو ان 😂😂😂.

     1. آخ آخ آخ دقیقااا 😂😂😂😂 لامصبا چقدرم پوستاشون صافه اینا احیانا ریش در نمیارن؟ مردای ما دوروز ک سه تیغه نمیکنن پر پشم میشن اینا عین آینه میمونن لامصبا 🥴

     2. تازه اسم هاشون رو نگو ناموسا خیلی مث همن مثلا سوهان، لوهان ،کوهان، موهان، لی ،لو، این، اون ،شانگ، چانگ، چونگ ،لی، هون، هین، هان… خدایی من ک واقعا سر در نمیارم 😫😂😉🤔🤯

   3. واییییییییی ، خدا ، یعنی واقعا اگه بگیم میزارین 😀😀😀😀
    بزار ادمین بزاااار…😊😊
    بی صبرانه منتظر پارت بعدی هستم که عکس شما رو ببینم …😉😜😛😉

   4. ها ها ها عالی بود ولی اگه بذاری مطمئن باش کامنتا ده برابر میشه حالا هر کی میاد یه نظر میده در مورد قیافت

    1. زهرا جان سوهان سوغات قمه و شانگ و چانگ بیشتر برای چینی هاست و اینکه باز اسمای اینا خوبن تو اگه اسمای ژاپنی رو ببینی کف میکنی مثلا “جیرو آکاواتاگاتا”

    2. تنها کسی که میشد تشخیص داد جومونگ بود اونم به خاطر سیکس پکاش بود چون کره ای ها همه نی قلیون که چه عرض کنم نی شیلنگن از همه هیکلی ترشون همون جومونگ بود که اونم بدبخت الان فرتوت شده از بین رفته

   1. دوستان از خوانندگان ملی حمایت کنید

    به خدا خواننده های خودمون خیلی خوشکل تر از اینان مثل اموبند

 29. عهههههه اصلا انتظار نداشتم امشب پارت بذارین اونم ساعت ۱ شب . ولیییی عالی بود دستت درد نکنه ادمین .ادمین میخوای یک عکس دسته جمعی اکسو رو بذار راحت تره برات

 30. اع این هانا هم شورشا در آورده هی برم برم خو بمون دیگه خبرت😐🙁عصابما خورد کرده😂😐

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کدبازان