codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۵۵

 

سعی کردم داد بزنم اما نمی‌تونستم.
اشکام بی اختیار جاری شدن. اگه به آرش می گفتم این اتفاق نمیوفتاد.
من احمق و نادون بودم که دم به تله ی امیر کیان دادم و با پای خودم توی دامش افتادم. الان حتی نمی دونستم کجاست!
محیطش چیزی شبیه کشتی بود.
دختری که روبه روم نشسته بود از فرط گریه نفسش بالا نمیومد.
همون لحظه در اتاقک باز شد و یه زن اومد داخل…
خیلی دلم می‌خواست بلند بشم و اسلحه مو روی سرش بذارم اما توان تکون دادن انگشتمم نداشتم.
نگاهش و از روی همه گذروند و با صدایی که شبیه مردا بود گفت
_کمتر زر بزنین.قیافه هاتون کم داغونه بدترش می‌کنین؟صدای هر کدومتونو بشنوم می ندازمش تو آب…
یکی از دخترا داد زد
_خوب بنداز… بهتر از اینکه که بفروشیمون…
تمام تنم فرو ریخت… یاد حرف امیر افتادم که گفت منو فروخته…
الان هم صدام زد تا کار نیمه تمومش رو تموم کنه. آخ چه قدر احمقی لیلی… با دستای خودت گور خودت رو کندی. کاری باهات کرد که حتی نتونی خودت و بکشی.
نفهمیدم زنه چی گفت. با درد چشمامو بستم. صدای قدم های محکمی رو شنیدم. چند لحظه بعد اون زنیکه ی عوضی موهام و با شدت کشید و سرم رو بالا گرفت.
کنار گوشم گفت
_امیر خان سلام رسوند. گفت بهت بگم کار آر‌ش و یکسره کرده.گفت بهت بگم تو زندگی جدیدت هیجان بیشتری و تجربه خواهی کرد.
صاف ایستاد و بدون اینکه به چشمام نگاه کنه رفت…
نه… نه… نه… این نمیتونه واقعیت داشته باشه.
همه ی اینا یه کابوسه… فقط باید بیدار بشم همین

* * * * * *
#هانا
ناامید از این همه حرف زدن گفتم
_اصلا نظرت چیه بریم پارک؟
نچی کرد و مشغول عروسک بازیش شد.
موهاش و کنار زدم و گفتم
_قهری با مامان؟
بازم نچی کرد. عاجز شده بودم. مگه بچه ها زود فراموش نمی‌کردن؟پس چرا آیلا یادش نمی رفت؟
_اصلا می‌خوای بریم شهر اسباب بازی ها هر چی دلت خواست بخری؟
نگاهم کرد و گفت
_نمی‌خوام.
نالیدم
_پس تو چی می‌خوای مامان؟
_آرمین و می‌خوام. اتاقی که واسم درست کرده بودو می‌خوام مامان من اینجا رو دوست ندارم.
خوب معلومه بچه کشور خودش و دوست داره.
موهاش و کنار زدم و گفتم
_گوش کن ببین چی میگم. الان بابا میلاد میاد تا شام و بیرون بخوریم. میخوای یه لباس خوشگل انتخاب کنیم و بپوشیم؟
با لب‌های آویزون مخالفت کرد.
بلند شدم و از لابه لای لباس هاش، همونی که میدونستم خیلی دوست داره رو درآوردمو نشونش دادم. اول چشماش برق زد اما خیلی زود سرش و انداخت پایین!
صدای زنگ در بلند شد که گفتم
_بیا بابا میلادتم اومد برو درو باز کن!
بی حرف بلند شد. داشتم توی کمدش دنبال ساق جورابی می گشتم که صدای جیغ از سر شادی هلیا اومد
_آرمیییین جونم
قلبم فرو ریخت… آرمین؟

حتی جرئت نفس کشیدن هم نداشتم. صدای از سر شادی آیلا رو شنیدم
_اومدی پیش ما؟
با شنیدن صداش تموم وجودم لرزید
_نه، اومدم ببرمت وروجک!
با شنیدن این حرف تند از اتاق بیرون زدم.
خودش بود.. آیلا توی بغلش با شادی گفت
_مامان. آرمین جونم اومده تا ما رو ببره!
رنگ پریده بهش خیره شدم. از نگاهش تا عمق وجودم لرزید.
ترسیدم… این نگاهش خبرای خوبی بهم نمی‌داد.
آیلا رو روی زمین گذاشت و گفت
_برو توی اتاقت و حاضر شو!
آیلا ذوق زده به سمت اتاقش رفتم.با اخم به سمتم اومد و روبه روم ایستاد.
لب هام تکون خورد و قبل از اینکه حرفی بزنم یه طرف صورتم سوخت و محکم روی زمین افتادم.
جلوی پام نشست و موهام و از ته کشید. سرم وبالا گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد
_خیلی احمق بودی که این کار و کردی!
موهام و با همون شدتی که گرفته بود رها کرد. می‌لرزیدم. نه به خاطر سیلی که خوردم به خاطر نفرت کلامش!
بلند شد و با نگاه به اطراف گفت
_پس سوراخ موشت اینجا بوده.اون یارو هم اینجا باهاته؟
بلند شدم و گرفته گفتم
_آرمین آیلا رو…
با خشم وسط حرفم پرید
_هیششش. تو دیگه هیچ حقی نسبت به اون بچه نداری.
رنگ از رخم پرید. می‌خواست با دخترم انتقام بگیره.

🍁🍁🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫328 دیدگاه ها

 1. ادمین ببخشید مثله اینکه بدبختت کردم تو این گرونی باید خرج چهار تا بچه رو بدی…. قاسم, قدسی, قدسیه, میرباقور…

  1. ههه بچه هات کجا بود فعلا داره خرجی دو تا بچه منو میده اسماشونم تازع خیلیم زیباست قطره وساحل .که یکیش چون من ستایشم /ساحله /که ادمین انتخاب کرده اون یکیم چون من خیلی قادرو دوست داشتم گذاشتم قطره عزیزم

  1. ای تو روحتون ایلین و آرام ، دارین بچه ما رو مسخره میکنی ….
   ادمین تو چرا چیزی بهشون نمیگی خوشت میاد دارن بچمون رو مسخره میکنن😤😤

 2. بچه ها ما یعنی منو ادمین نمیدونیم اسم دخمل گلیمون رو چی بزاریم میشه یکم کمکمون کنید ..
  ترجیحا اسم هایی بگید که با قادر یا یاسی هماهنگ باشه 😁😁

   1. ادمین تو هم همچین بی ذوق نیستیا حسابی تامبون نو بهت میاد که ستایشو ول کردی دو دستی چسبیدی به یاسی (البته توهین نباشه )

     1. ادمینم یعنی چی که ذوق ازدواج نداری .. با این حرفا داری خیییلی ناراحتم میکنیا ولی باشه هر چی دوس داری بگو فعلا پیش بچه های سایت چیزی نمیگم ولی تلافیشو یه جور دیگه سرت درمیارم عشقققققممم🙃🙃

     2. پس باید روزی هزار مرتبه خدارو به خاطره نعمتی که بهت داده شکر کنی.واون نعمت چیزی نیست به جز عقل!!

   2. عشقم ، اقاییم ، تاج سرم ، یه چیزیت میشه هااا…. من گفتم اسم دخملمون تو میگی قاسم …
    ولی باشه حالا گه اسم قاسم رو دوست داری یه پسرم ایشالا خدا بهمون عنایت میکنه اسمشو میزاریم قاسم ..
    وووووویییییییی دلم قیری ویری رفت . قاسم و قادر 😍😍😍

   3. هههههییییییییییییییییییییییییییییییی باشه باشه فردا اگه مهریمو نذاشتم اجرا رفتی زندان پنجاه سال اون تو موندیا ببینم باز این یاسی رو میگیری یانه .اسم بچه ها برای من انتخاب میکنه .تو خودت دو تا بچه داری بست نیست یکی دیگه هم میخوای /خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

   1. یه چیزی میگی ها ارام …
    خداییش قدسیه اصلا اسمه 😤😤
    یه اسم درست و حسابی و به روز بگو گلم ، قادر جونم این اسم ها رو نمیپسنده …

   1. عشقم دخترهههههههههههههههههههههههههههههههههه من ادمینو با صد تای مثل شکیب عوض نمیکنم .بعدشم ادمین هیچ وقت دختر مودبی مثل منو ول نمیکنه بچسبه به تو /خخخخخخخخخخخخخخخ ناراحت نشیا شوخی میکنم

     1. خیررررررررر بهشون میگنننننن تامبوی یهنی دختری که با تیپ پسرونه میگرده و تمایلش به دختراااااااااااااسسس

  1. عاشقتمممم یعنی ستایش
   پرچم گیلان و شمال بالاستاااا خخخخ
   .
   راستی چقد بحث و بگو مگو کردین
   ریلکس پلیز
   (مریم.ب واقعی هستم اون یکی مریم.ب دیگه خبری ازش نیستااا )
   دوستته عزیز ممنون که سر عقل اومدی فقط موندم چرا به من گیر داده بودی !!؟!؟

   1. اررررررررررره پس چی که پرچم گیلان بالاست جاتون خالی الان از خونمون اومدم بیرون کنار دریام انقدر هوا سرده ولی هر موقع ناراحتم صدای موج بهم ارامش میده

     1. منم جنگلاشو خیلی دوست دارم اما اون موقع شب بود بعد چون پسر عموم هم بود اون جنگل دوست نداره رفتیم دریا .ایشالا خودتون بیاین شمالللل.

 3. آقا من چیز خوردم شوخی کردم،شکر خوردم
  آقا سورن و مرصاد چوبی،تبری چیزی پیدا کردین بیاید گردن مو بزنید گردن من از مو نازک تره
  من فکر میکردم جنبه داری آقا سورن و مرصاد واگرنه نمیدونستم اینطوری میشه
  من دیگه چیز بخورم اینجا شوخی کردم سجاد داداش این پایین هم خوش میگذره
  موضوع هم تموم شد به قول آقا سورن اینجا دوران جاهلیته

    1. اره آزاده زود بگو متین کیه …اگه اونو دوست داری بگو یکی دیگه از دخترا رو به استاد قالب کنیم بلکه باعث و بانی خیر بشیم …..

    2. آیلین از دست شما “آزاده”رو “عازاده”نوشتم بلکه درست شید اونوقت تو مینویسی”عازده”
     😢😢😢

 4. عاطفه جان بهتره بحثو سیاسیش نکنی
  جناب سردا سلیمانی یه چهره برجسته هستند و حد و مقامشان انقدر بالاست که شایسته نیست عکس یه شهید رو در یه سایت رمان که هیچ ربطی به موضوع نداره بزاریم

 5. عاطفه جون راست میگه لطفا عکس سردارو بزارین.
  سلبریتی واقعی سردار سلیمانی بود.
  از چهرش معصومیت می باره.

 6. ستایش عزیزم عشق به تنهایی زندگی رو نجات نمیده
  خیلی چیزا مهمه که یکیش عشقه
  اولویت ادمها با هم متفاوته
  مثلا برای من تحصیلات،قیافه ،خانواده،شغل ،و پول… طرف مهم بود ولی بعد از شروع زندگیم متوجه شدم همه اولویتهام درست بودن ولی باید جابجا بشن،پول باید تو این برهه از زمان در اولویتهای اول یا دوم قرار بگیره ،البته این نظر منه ولی خب من تجربه متاهلی دارم میگم
  و یک توصیه دوستانه و خواهرانه: “عاقلانه ازدواج کن عاشقانه زندگی کن”

 7. سلام
  چه خبره اینجا؟
  چند تا عروسی افتادیم!
  ایلین جان ؟همشهری ؟
  ادمین رو هم اوردین وسط شماها:)))))

    1. واقعا!!!! من عاشق تبریزم .
     البته به شخصیتت میخوره آیلین جون ،آخه تبریزیا خیلی باحالو و لارجن .

 8. یه معلمی داشتم که میگفت
  آدمی که پولداره الزاما خوشبخت نیست اما کسی که با بی پولی سرو کله می زنه صددرصد بدبخته.
  بی پولی عامل خیلی از مشکلاته که حتی باعث میشه یادت بره عشق چیه!!

  1. نه بابا نااحت که نشدم!.. کلا از کسایی که وقتی باهاشون حرف میزنی باید نگران بشی که ناراحت میشن یا نه بدم میاد!…..

  1. ایلین من تو رو میکشمااااااا..😤😤😤😤
   دختره چش سفید تو روز روشن داره عشقمو ازم میگیره تحویل یکی دیگه میده 😲😲😲

    1. ادمین چیز میخوره (عشقم ناراحت نشو منظورم اناناس بود نه اونی که فکر کردی )که جا بزنه ، مگه الکی الکیه که منو بی داماد بزاره بره…..
     ایلین تو هم از این به بعد خواستی از این شوخیااااا بکنی اول زبونتو گاز بگیر ، ایشالا که منو ادمین جووووونم به خوبی و خوشی میریم سر زندگیمون و یکی دو سال بعد هم با دخملون برمیگردیم پیشتون …..

     1. باشه بابا باشه حالا که اینجوری شد دوتامون زنش میشیم ….
      تو که گفتی قبلا با ادمین ازدواج کردی مشکلی نیست منم الان باهاش مزدوج میشم ولی فکر کنم همیشه زن دومی عزیزتره هااااو اینو گفته باشم دو روز دیگه نیای گله کنی و دست به دامن بشی که قادر جونم رو راضی کنم یکم هم با بودن کنار تو وقتش رو بگذرونه….
      ولی ستایش از من گفتن بود گلم هر چه زود تر برو طلاقت و بگیر قضیه ختم بخیر بشه

     2. قااادر جووون؟؟… آناناس؟؟… ته خیار؟؟؟… چیزز؟؟..دخمل؟؟!؟!؟… یاسی کاش با ادمین مشورت میکردی شاید پسر بخواد!… ستایش چاره ای نیست باید با هووت کنار بیای از این سرسختاست!!…

     3. عشقم شاید تا الان به گوشت خورده باشه که عشق اوب یه چیز دیگس .تازشم من تو خونه خودم راهت نمیدم چون ادمین انقدر منوو دوستت داشته همه دارو ندارشو به نامم زده چی به تو میرسه هیچییییییییییییییی برو زن دومش شو اگه ادمین قبول کنه /خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 9. ووواییی ادمین توعم که مثل یاسی چشم و گوش بسته ای!!… مهران احمدی؟؟؟؟!؟!؟ آوای باران زیاد دیدیا!!.. نه این یکی دیگست…

  1. ایلین خانم یعنی چی که منو ادمین چشم و گوش بسته ایم ….
   یعنی هر کسی این دختره شکیبا رو نشناخت میشه چشم و گوش بسته و افتاب مهتاب ندیده😏😏
   گلم قرار نیست که یه ادم همه کسایی که شما بهشون علاقه دارین رو بشناسه ….

   1. خو منم ستایش گفت شناختم!… به جنسیتشم شک دارم سرچ کنی میفعمی!.. ولی اینکه گفت مهران احمدی…

  1. سوگلی ادمین از اولم من بودم بهش چش داشته باشین چشتونو در میارم B-) ;-)
   خخخخ ادمین دادا دیگه برو توکار حرمسرا و اینا کمکم خواستی من هستم ;-)

   1. خوب حالا مرصاد تو چون پسری اشکال نداره 😁سوگلی ادمین باش ولی اگه ببینم یا بفهمم ادمین جان ، عشقم ، به دختری نگاه کردی ، بهش نظر داشتی و شده سوگلی و از این حرفا ، عشقم با پوزش فراوان ولی چشماتو از کاسه درمیارم 😤😤

 10. نفس جان ادمین راست میگه هزینه تجربی خیلی زیاده استادای خوب تهراه برای درسایی مثل زیست و شیمی ساعتی ۲میلیون میگیرن تازه این حداقل یعنی تو تو سال کنکور کم کم باید ۵۰میلیون هزینه کنی در ضمن اگر ۳ تا رشته اول و بخوای باید هر روز ۱۲ تا ۱۴ ساعت مطالعه داشته باشی

 11. نه اول شما… تا شما زن بگیری من همینجا هستم.. به این یاسی فکر کن.. نخواستی میگردم یکی دیگه برات پیدا میکنم..

   1. ادمین عزیزم این چه حرفیه میزنی، ادمو هوایی میکنی بعد میگی از وقت ازدواجت گذشته 😭😭
    چطور دلت میاد اینو بگی ، قلبمو شکستی عشقم 💔 احساساتم و له کردی 😥
    .
    اصلا اینا رو بیخیال من تو رو هر جور که باشی میخوام فقط میخوامت بزار پنجاه سالت هم باشه برام مهم نیست

    1. خانم یاسی مراقب صحبت کردنتون باشین /خخخخخخ/. یعنی چی توروز روشن دارین به شوهر من نخ میدین .یه بار دیگه به عشقم صفات عاشقانه به کار ببریا کشتمت /خخخخخخخخخخخخ/

     1. هووووووی یعنی چی شوهرم خانم محترم /خخخخخخخخ/درست صحبت کن 😂😂😂😂

      ستایش دستم به دامنت 😐دستم به کش تو شلوارت ادمینو بیخیالش برو سراغ یکی دیگه 🙃بابااااااااا اخه چند بار باید بگم که من بدون ادمین میمیرررررم

     2. خانوم محترم قبل از اینکه بفهمی بدون ادمین میمیری باید فکر اینجاهاشم میکردی من ادمینو با دنیا عوض نمیکنم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

  1. ایلین یعنی چی میگردی یکی دیگه پیدا میکنی 😤خییییلی نامردی میخوای عشقمو هوایی کنی 😢من اگه ادمینو از دست بدم خودکشی میکنم اونوقتِ که دیگه عذاب وجدان بگیری و شب و روز بگی خدایا این چه کاری بود من کردم چرا باعث شدم دو تا عاشق از هم جدا بشن 😭😭

    1. نه عزیزم من به داشتن همین ادمین گلی هم راضیم ولی تو رو خدا یکیشو واسه این ستایش پیدا کن تا دست از سر عشق من برداره …من بدون ادمین طاقت نمیارم😟😟 بدون ادمین میمیرم میفهمین میمییییرررم😢😢

     1. نهههههههههههههههههههههه خخخخخییییییییییییییییر اقا قبول نیست واسه یاسی پیدا کنیین یعنی چه مگه کشکهه خخخخخخخخخخخ

   1. وای خدا مردم از خنده
    خوب اقا ادمین کدوم میخوای ردیفش کنم برات
    ایلین بدم یاسی رو بدم ستایش رو بدم کدومو بدم؟
    خخخخخ

     1. ادمین مگه کشکه ، اصلا من باتو قهرم دیگه ، جواب کانتهامو که نمیدی ،با دو زن هم راضی نمیشه … حالا من و ستایش به درک از دختر خودت هم که دفاع نمیکنی و میزاری هزار جور اسم زشت براش انتخاب کنن …. واقعا که اقایی توقع چنین رفتاری رو ازت نداشتم ….

    1. ایلین دیگه از کجا اومد پری من هنوز شر او عجوزه رو کم نکردم تو میای یکی دیگه رو هم اضافه میکنز😡😡
     خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 12. یاااسی… الان از حست بهم بگووو!!… ادمینم که عاشقته!.. توعم که گفتی هستی!.. تفاهمم که دارین!.. مبااارکهههههههههههه…. فقط من خیلی برای این وصال زحمت کشیدم شیرینیم فراموش نشه..!!

   1. ادمین مدیونی اگه مارو عروسیت دعوت نکنی .وایی فکر کن مامانم بپرسه عروسی کی میری من چی بگم؟؟😭🤣🤣🤣🤣🤣

  1. خخخخخ ایلین عاشقتم دیگه لعنتی❤❤❤.من میخوام بمونم شما هر کدومتون ازدواج کردین بعد ازدواج کنم(فکر کنم اون موقع صد سالی دارم)🤣🤣🤣🤣🤣

 13. آیلین قدیمی دوست ندارم!… احساس پیری میکنم… عتیقه هم که آدم یاد خلافکارا میوفته، واسه خودشون لقب میزارن!!… ستاره میزارم بغل اسمم…*…

  1. راستی بچه ها ی راهنمایی من امسال باید انتخاب رشته کنم میشه بگید برم تجربی بهتره یا انسانی از مشاور مدرسه سوال کردم گفت هم تجربی هم انسانی نمره هام خوبه میتونم برم فقط موندم کدوم بهتره

     1. خب اره دیگه هزینه رشته تجربی نسبت به سایر رشته ها بیشتره
      اگه باباش پولدار باشه میتونه دانشگاه آزاد بخونه یا میتونه تو اموزشگاه ها ثبت نام کنه در کل رشته تجربی هزینه بره

     1. هیییییییی ادمین خیلی بدی انقدر من اصرار کردم عکس شکیبو بزار نذاشتی تازه مسخرمم کردی الان میخوای عکس عرفان رو بزاری😥😥😥😥😥😭😭😭😭😭

    1. من بابام پولداره یعنی جد در جد پولداریم ولی من فقط به خاطر اینکه ضد خانواده باشم انسانی خوندم وگرنه ما مشکل پول نداشتیم

   1. بستگی به علاقت داره
    اما اشتباهی که اکثر مردم میکننو انجام نده . که به امید پزشکی و دنداپزشکی بری تجربی در صورتی که نه آنچنان علاقه ای بهش دارن نه از سختی هایی که باید بکشن خبر دارن

    من خودم به شخصه عاشق وکالتم اما برای انکه حفظیاتم خوب نبود نرفتم انسانی
    جدا از ای حرفا خودت تصمیم بگیر نزار اطرافیانت خواسته هاشون بهت القا کنن

   2. نفس بر اساس علاقه ات رشتت رو انتخاب کن به این فکر نکن که در آینده کار پیدا میکنی یا پول در میاری … اگه بر اساس علاقه خودت انتخاب رشته نکنی پشمیمون میشی من خودم عاشق رشته انسانی بودم ولی به اصرار پدر و مادرم رفتم تجربی و الان همش در حسرت و پشیمونی به سر میبرم که چرا به حرفشون گوش دادم و رفتم تجربی و اینکه همین موضوع هم باعث شده علاقم به درس به شدت کم بشه و خیییلی کم به فکر اینده باشم…😔😔
    امیدوارم که بهترین تصمیم رو بگیری و اینده روشن در انتظارت باشه عزیزم ….

    1. نفس جان… انسانی رو نمی دونم ولی تجربی رشته به شددت مزخرفیه…. من خودم که میخوام کنکور هنر بدم… عاشق ریاضی بودم ولی مدرسمون رشته ریاضی تشکیل نشد به اجبار موندم تجربی… کلا از من میشنوی برو هنرستان هنر بخون.. اگه برگردم عقب میرم هنرستان گرافیک میخونم!..لعنت به فیزیک, شیمی, زیست…

   3. نفس جان اول اینکه به علاقه خودت بستگی داره
    ولی در کل اگه رشته های هنر و انسانی الان مناسب تره
    رشته تجربی شرکت کننده خیلی زیاد شده و در صد قبولی خیلی سخت تر هست به نسبت
    ولی از همه مهم تر پتانسیل خودته

   4. نفس من خودم میگم اول اینکه توانایی و ضعف هایی که داری رو بشناس دوم اینکه اطلاعات درباره رشته های دیگه جمع آوری کن سوم وقت و زمانی که میتونی واسه این رشته ها صرف کنی در نظر بگیر و در آخر علاقه و گرایش رو در نظر بگیر چون صرفا با علاقه نمیتونی انتخاب کنی
    من خودم انسانی هستم و باید بگم برعکس رشته های ریاضی و تجربی که میگن سخته من میگم انسانی سختتره چون تو انسانی باید وقت داشته باشی چون همه درساش خوندنیه

    1. از نظره منم انسانی سخته ولی نه انسانیه نظام جدید واقعا به ما خیلی ظلم شد با اون کتابایی که ما داشتیم 😐😐

    1. موسیقی که خیلی سخته
     تازه پر هزینه هم هست. الآن قیمت یه پیانو داغون زیر صد میلیون نیست
     هر چند یه بار هم باید کلی دردسر بکشی برای تنظیمش.
     ولی در کل آدم اگه عاشق رشتش باشه با سختیاش کنار میاد

 14. واییییییی نویسنده اخه این چه وعضشه. ای بابا من گفتم امیر زنده باشه تا به لیلی برسه و داستان لیلی اخرش خوب باشه نه اینکه اینطوری بشه بابا نویسنده تورو خدا داستان لیلی رو خوب سرو سامون بده این از لیلی اونم از داستان هانا که خودشم نمی دونه می خواد چیکار کنه بابا داستان هر دوشون رو خوب کن و این رمان رو تموم کن کم کم دارم از خوندن این رمان پشیمون میشم.

 15. اولا آقا مرصاد من غلط کردم گزارش لحظه ب لحظه تو دادم
  اون هم شوخی بود
  دوما یادم میاد خودت گفتی لحن شوخی رو من میفهمم درباره ی تیپت و حرف آزاده شوخی کردیم تا این سجاد مادر عروس حرف بزنه
  فک کردیم داداش جنبه داری
  خودش هرکی کامنت میزاره یعنی به بلوغ فکری و ذهنی یا هر چیزی که تو اسمش و میزاری رسیده
  مسی مرصاد از تو نظر نخواست
  آقا مرصاد برای عکس شما له له نمی زنیم پسر تو اینستا زیاده
  سورن هم خودش می دونه میخواد جواب مونو بده یا نه

   1. اِ سلام استاد احوال شما
    سلامنو رسوندین ؟؟ببخشید یکی رو با دخترخالتون اشتباه گرفتم آخه همراهش بود
    به هر حال ازشون ممنونم خیلی در حق من خوبی کردن

    1. من به شما کاری ندارم خانوم الکی شلوغش نکن
     شما مجبور نبودی واسه کامنت گذاشتن من دیگران رو تخریب کنی 😊

     1. نفس جان… انسانی رو نمی دونم ولی تجربی رشته به شددت مزخرفیه…. من خودم که میخوام کنکور هنر بدم… عاشق ریاضی بودم ولی مدرسمون رشته ریاضی تشکیل نشد به اجبار موندم تجربی… کلا از من میشنوی برو هنرستان هنر بخون.. اگه برگردم عقب میرم هنرستان گرافیک میخونم!..لعنت به فیزیک, شیمی, زیست…

     2. چه درکی به به خخخ داداش من از الان روت کراش دارم;-) ;-) خدایی اگه استادی یه سر بیا دانشگاه ما استاد شو شاید فرجی شد دلم میخواد بعضی استادا رو خفه کنم از بس نفهمن :/

     3. تو فقط کراش داشته باش داداش😂
      کدوم دانشگاه بودی
      ولی وجدانا تعریف از خود نباشه از اون استادا نیستم عقده ای سر نمره و اینا
      همه ترم بالایی ها که اشنا هستن با هام واحد برمیدارن خودت دانشجویی میدونی چی میگم 😂

  1. :/ پریسا خانم چتونه دقیقا!!!! من یه بار دیگم سر قضیه اقا ساشا گفته بودم کلا زود قضاوت میکنین
   اولا من که گفتم گزارش لحظه ای دادین هیچ منظورینداشتم و واقعا خندیدم چون همه چیو موبهمو درست گفته بودید ولی دقیقا موضع گیری شمارو دلیلشو نمیفهمم!!!
   دوما من هر حرفی زدم مستقیما به طرفم گفتم و روی صحبتم با شما نبود ولی اگه شما به خودتون گرفتید و اینحوری واکنش نشون دادیندیگه حرفی نمیمونه!
   سوما من یه بار گفته بودم ازتیپ لش متنفرم !
   چهارما من نگفتم کسی اینجا برای من له له میزنه و نمیدونم شما اینو از چی برداشت کردین! اینجام سایت همسر یابی نیست که من دنبال دختر باشم و دخترام دنبال پسر :/ به قول خودتونم چیزی که تو اینستا ریخته پسر و دختر خوشگل
   امیدوارم موفق و شاد و پیروز باشید !

   1. سلام
    نمیدونم سر چی بحثتون شده ،اما اگه قرار باشه آدم به حرف هرکسی واکنش نشون بده بیشتر عمرشو باید درحال توضیح دادن باشه
    به نظرم اگه حرفی ناراحتتون کرد سعی کنید ازش رد بشید . اینطری آدم بیشتر احساس آرامش میکنه.

   2. مرصاد داش الکی حرص نخور همون سره درست تمرکز کنی بهتره اینجا بیای اعصابت قاطی میکنه اصلا بیخیال باش خودت به این نتیجه برسی که جوابشونم ندی خیلی خوبه😐

    1. قربونت دادا نه دیگه اینجام نمیام اخه اهل رمانم نیستم اولین بارم که اومدم برای تحقیقات دختر خالم بود داره فوق روانشناسی میگیره داستانشم طولانیه…
     این دوروزم چون دانشگاهمون تعطیل شد و امتحانا لغو تونستم سر بزنم اگه تو هم تهرانی دیدی امروز چه خبر بود!!!! من یه لحظه رفتم دانشگاه گرخیدم از جمعیتی که اومده بود خدا بیامرزدش سردارو

     1. اوووو آره اصلا چقد شلوغ بود من همراه با موجه جمعیت حرکت میکردم که تهش یهو دیدم وسطه اینهمه آدم گم شدم😶 امروز اصلا یه داستانی بود خانومم هی زنگ میزد من گوشیم پیشه دوستم بود اون اسکولم جواب نمیداد😑اون از اونور نگران من از اینور نمیدونستم بخندم گریه کنم چجوری در بیام از اون وسط فقط😐😶

  2. من اینقد بیکار نیستم دیگه بیام اینجا اون زمانم که میومدم هنوز در دوران جهالت به سر میبردم اون بالا هم گفتم حوصله بحث کردن ندارم دلیل نمیشه مشکلی هم ندارم

  1. مرسی ادمین….خیلی قشنگ بود…من این رمان رو دوست دارم…درضمن بانظر دوستان موافقم…دست ازسر این لیلی وآرش وامیر بردار…بچسب به هانا وآرمین…نویسنده جان تمرکزت روی هانا وآرمین باشه..تامیتونی هانارو بجزونش حالش جابیاد

   1. همیشه آرمین دنبال هاناست هانا هم مثل سگ دوستش داره ولی از دستش فراریه . حتما حالا جاشون برعکس میشه . هانا دنبال آرمین و دخترش ،آرمین هم از دستش فراری ‌. نویسنده رمانت داره خیلی خسته کننده میشه ها . عروس استاد را خیلی خوب نوشته بودی : \

 16. ااا مرصاد بازگشتی؟؟؟.. چه برایمان آورده ای مارصو(! ببخشید بایدهمقافیه درمیومد!!)… فکر کردم تبخیرشدی خدایی نکرده, ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده…!! اوهببخشید ا

  1. خخخ سلام نه تصعید شدم رفتم تو فضای درسو اینا یکم فک کنم دیگه هفته ای یکی دوبار سر بزنم استادا شوخی ندارن ترمای اخر عقده ی نمره کم دادن میگیرن یه استادا به من ۱۶/۵ داده بود خدایی واسه درسش عین خررر خونده بودم موندم چرا این نمره رو داده بعد دیدم گویا کلا اصلا ۱۰ نفرو بیشتر پاس نکرده مردک کچل هیچی دیگه من شکر گویان از اعتراض زدن صرف نظر کردم :/

   1. اه کچل…!!.. از کچلا بدم میاد!.. ۱۶.۵ که خعلی خوبه… مشکل کجاست؟… پسرام مگه درگیر نمره میشن؟؟.. دخترا سر ۲۵/. گریه میکنن!!..

    1. منم خیلی از کچلا بدم میاد وای ۱۶٫۵ عالیه پسر کجاش ایراد داره اخه همه میگن دانشگاه سخته .من بدبخت خاک بر سر منطق رو ریدم اومدم خونه فک کنم ۱۸٫۵ بشم که مدیرم ۴ درس و برام صفر رد میکنه

     1. اقا من اصلا نمره نیستم ولی این بنده خدا که انشالله خدایش نیامرزد اول ترم گفت هرکسی مقاله تخصصی ترجمه کنه من براش ۲۹ رد میکنم من عین خر براش کار کردم تا مقاله ترجمه کنم فکر نمیکردم اینقدر بیشعور باشه ولی گویا بود :/ :/ :/

   2. داداش باریکلا ۱۶/۵ محشره که😂 تو بیا کلاسه مارو ببین بالاتر ۱۵ نمیبینی کسی بگیره😶😐 همون ۱۵ هم خودمم😑اگه نمره تو دانشگاه برات مهم باشه نصفه عمرت بر فناس فوقش پاس نمیشی دیگه😂😂

    1. یورن دادا شاید باورش برت سخت باشه اما من سه ماه داشتم مقاله ترجمه میکردم ازبس دیکشنری و ستیتای مختلفو دیدم شکل حروف انگلیسی شده بودم خودشم مردک قول داد وگرنه منو چه به اینکارا
     بعدم بالاخره یه دانشگاه چشمش به ماست باید یع حرکتی بزنیم دیگه;-)
     یه بار یه استادا امتحان یهویی گرفت من ۱۲ شدم تنها کسی که بالا ده شده بود من بودم و دوتا دخترای خرخووووون که اونام ۱۱ شده بودن بقبه ۴، ۵٫۲٫۰، ۶و اینا شده بودم اینقدررر رفیقام منو زدن یادش به خیر هنوزم یادش میوفتم بدنم درد میگیره… :( :(

     1. ماشاله یه دانشگاه چشمش بهته؟ فقط چشم نخوری داداش حواستو جمع کن پلنگ تو پوسته گرگ زیاد هست😂😂😂

 17. منم با حرفای ایلین موافقم
  همه ی تقصیرات گردن هانا نیست:/
  اصن خداییش خودتونو یه بار جای هانا فرض کنید ببینید واقعا میتونید تحمل کنید یا نه؟
  هرچند که من عاشق شخصیت ارمینم-،-
  الانم نمیگم همه ی تقصیرات کردن یه نفره
  نه
  تقصیرا گردن هر دوتاشونه که مث سگ هار میشن و بهم میپرن⁦:-|

 18. اولا سلام بر اشنایان و نا اشنایان
  پریسا خانم یجوری شرح لحظه به لحظه دادن که یه ثانیه حس کردم به من دوربین وصل کردن و اینکه اصلا وقت نکردم که گوشی بخرم و اینکه این چند وقت به خاطر امتحاناو پایان نامه واقعا سرم شلوغه هرکیم حال و احوال کرده بود از همینجا ازش تشکر میکنم .
  سوماازاده خانم فکر نکنم من ازتون خواسته باشم درباره منو رفتارام نظر بدین ادم عاقل اول یه نگاه به رفتارای خودش میندازه و میبینه چی هست و اونقدر شما خودتون ایراد دارین که نخواین از رفتارای من یا سورن ایراد بگیرین.
  سوما بذارین وقتی خود ادم هست درباره
  تیپ و قیافش تخیل کنین یه لحظه با خوندن تصوراتتون یاده جمعه شبای تاتر شهر افتادم :/ :/ :/ من نه تیپ لش میزنم و نه خوشم میاد خیلیم مشتاقین منو ببینین لازم نیست اینقدر الکی از خودتون تصور کنید ایدی اینستا میدم که فکراتون متمرکز بشه
  چهارما من اگه چیزی گفتم فکر میکردم کسایی که اینجان به قدر کافی به ببلوغ فکری رسیدن ولی گویا بعضیا هنوز در دوران رفتاراهای بچگانه سر میبرن من از سورن خبر ندارم اونم بیاد حتما از خودش دفاع میکنه ولی من مطمعنم اونم مثله من بوده به هر حال امیدوارم همگی موفق باشید و اینکه بعضیاتون واقعا یکم بزرگ بشید :-) الانم دوباره نیاید زیرکامنت من جنگ نرم راه بندازین حرف تند از دوست خیلی بهتر از حرف شیرین از دشمنه و اینکه درساتونم بخونین و بچه های خوبی باشین;-) ;-)

  1. اوه اوه
   داداش حسابی مثه اینکه از تیپ لش بدت میاد ن؟؟؟
   راستی من به بلوغ ذهنی رسیدماااااا
   خخخ حالا نیاین زیر کامنت ما جنگ نرم و جنگ سخت راه بندازید

   1. بدم میاد ؟ متنفرم!!! طرف یجوری شلوار پوشیده انگار رمق نداشته شلوارشو بکشه بالا ازونطرفم پاچشو تا زانو زده بالا انگار میخواد اب حوض بکشه !! رو اینام یه مانتو تا زیر زانو میپوشن بعدم فکر میکنن فاتح جنگ جهانی سومن :/ :/ دخترا رو درک میکنم که پاچه ۹۰ بپوشن چون تمایل دارن دیده بشن ولی فاز اون پسریو که با ده من پشم شلوار زخمی میپوشه و پاچه رو تا زانو میزنه بالارو واقعا درک نمیکنم :/ :\ یه بارم با یکیشون دعوام شد هنوز دعوا شروع نشده خون دماغ شد آخه این چه وضعشه بذار چهارتا بخوری چهارتا بزنی بعد :/ :/

  2. ارامش خوودتو حفظ کن
   نفس عمیق
   حالا ول بده
   حالا یه فاتحه واس اموات من و دست جمع بفرس هرکی نفرسته به بلوغ ذهنی نرسیده
   چون بچه ها میدونید چیه ی فاتحه دو دیقه طول نمیکشه خب بفرستید دیگ
   من الان دارم شمارو امتحان میکنمااااا
   هر کی فرستاد دستا بالا
   دختر خانومااااا حالا بیاین وسطط

  3. وا من چیزی نگفتم
   خدا وکیلی از شما ایراد گرفتم شما چرا با من لجید من یکم از استاد تعریف کردم
   دوما ازاده نه آزاده
   من به رفتارای خودم نگاه کردم شمایید که چپ میگیرید آی کیو تهمت زدنم بلد نیستی ؟؟
   انگاری جنبه ندارینا باز آقا سورن خوبن دارای جنبه بالایین
   خود درگیری مزمن داریا داداش
   راستی جوابم رو ندادی اون که گفتی دختره دانشجورشته هنره بهت گفته که ازت خوشش اومده اگه راست گفته باشی بدونم که دختره کیه!!

   1. باشه آآآزاده خانم من مشکلی ندارم اصلا من ادم بده داستان :-)
    اون دختر خانمم نمیدونم همونیه که شما بشناسین یانه فرقیم برام نمیکنه چون یه ساله اصلا ندیدمش

    1. بایدم نبینی چون ازت دستت بد جوری هرس میخورد چقدر تو گوشیش عکساتونم ذخیره کرده بود خخخخخخخخ
     آقا مرصاد حالا آشتی کنیم؟؟
     بخشید باهاتون تندحرف زدم

     1. من با کسی قهر نبودم هرچیم گفتم دوستانه گفتم ولی گویا شما دخترا کلا علاقه دارین سریع جبهه بگیرین :( :(
      اخی بنده خدا ولی خدایی فازش به من نمیخورد ایشالا با یکی که به هم میخورن روبرو بشه :-)

     2. راستشو بخواین آزاده خانم اولش طی یه حرکت انقلابی یه طومار نوشته بودم کلا شستمتون پهنتون کردم تو افتاب اتو کردم تا کردم گذاشتم سرجاش بعد دیدم دنیا دو روزه ارزش نداره دیگه هرچی نوشتمو پاکیدم ولی خداییش من گفتم جنگ نرم راه نندازین ولی شما اومدین جنگ سخت راه انداختین ;-) ;-) من از هیشکیم ناراحت نیستم دلخورم نیستم ولی دست خودم نیست بعضی وقتا حس کنم طرف حرف بیخود میزنه زبونم جلوتر خودم میره:-( :-( شمام حرفای منو به دل نگیرین ولی خدایی روش فکر کنین;-) ;-) از همین تریبونم اعلام میکنم من از تیپ لش بدم میاد با تشکر ! 

   2. من جواب حرفاتونو ندادم دلیلش این نیست که بیخیالم نه منم با این طرز گفتنتون یجوری شدم ولی چون هم سرم خیلی شلوغه زندگیمه و حوصله بحث با کسایی مثله شمارو ندارم چیزی نگفتم آزاده خانوم

    1. نه سورن آقا من منظور بدی نداشتم و ندارم
     اگه کمی رفتار تند بود واقعا بدونید قصدم توهین نبود شاید دچار سوءتفاهم شدید
     ازتون عذر میخوام وه باعث کدورتتون شدم

  4. واییی بلاخره اومدی مرصاد ، دلم برات تنگ شده بود …
   گفتم اومدی بی جواب نمیزاری کامنت ها رو 😂😂😂
   .
   .
   مرصاد خداییش ایدی اینستاتو بده ما رو تو خماری نزار😁😁 مثل ادمین جون نباشی که گفت عکس خودمو میزارم بعد با هزار التماس بازهم نذاشت ☹

   1. اخی سلام یاسی خانم دیگه چیکار کنیم زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد…
    نه تروخدا منو با بعضیا درگیر نکنین الان فکر میکنن شما واسه من له له میزنین من واسه شما دندون تیز کردم کلا اینجارو موشک بارون میکنن بذارین در صلح و ارامش زندگی کنیم ;-) ;-) ;-)
    No war with me :( :(

    1. بابا من یه چیزی همینطوری گفتم مگه دلتنگی الکیه که ندیده و نشناخته دلتنگ کسی بشی البته ادمین جونم فرق میکنهههههه….
     بعدشم گفتم ایدی اینستا خواستم اتیش کنجکاویی درونم رو خاموش کنم اقا مرصاد شما هم بیخیال بقیه بزار هر کس هر جوری میخواد فکر کنه ، برا شما شاید ولی برای من اصلا مهم نیست ……
     بعدم اینکه من اگه با تو یا سورن حرف میزنم یه حسی بهم میگه که بچه های خوبی هستین و شما رو بعنوان برادر خودم میبینم اگه اشکالی نداره ( اخه من دادشم خیییلی کوچیکه و همیشه در حسرتم که ای کاش یه برادر یا خواهر بزرگتر از خودم داشتم😔) …

     1. یاسی خانوم توهم جایه خواهره نداشتم منم دوست داشتم یه اجی داشته باشم که بچم عمه داشته باشه🙂 فقط فوش خورش زیاده😶😂

     2. شما لطف دارین واینکه همه شما واسه من و صد در صد سورن چیزی جز یه دوست اجتماعی و خواهر نیستین بعضیام واقعا ذهنشون مریضه که خدا هدایتشون کنه

 19. واااای آدم واقعا میترسه👀👣🕵🕴🔫😳😵😨 💣👝💼 این امیر و آرمین هم مثل همون میلادکی مرام و سام درخشانی هستن👺/ملی و بامن بمان••••/

 20. من اون آیلینم که مخالف آرمینه ببینید آرمین همیشه خودش رو به هانا تحمیل میکرد نمیدونم شما دوستان چند سالتونه و اصلا این مسئله نیس مردی که به زنش میگه بچت رو نمیخوام مردی که زنش رو کتک میزنه مردی که به زور با زنش … داره ( این آخری تجاوزه بهشم میگن تجاوز زناشویی تجاوزم فقط جیغ و داد و دست و پا زدن نیس حتی اگه نخوای رابطه ای شکل بگیره این رابطه میشه تجاوز شاید خیلی ها به بی جنبه بودن هانا اشاره کنن و بگن خودشم تمایل داره ولی دوستان این تمایل واکنش فیزیولوژیک بدنه هانا س خیلی وقت ها آدم ها تمایلاتی دارن و نمیخوان که اتفاق بیفته بین خواسته نفس و عقل عقل رو انتخاب میکنن و حالا اگه یکی میدونه زنی از نظر فیزیلوژیکی بهش تمایل داره ولی عقل اون زن میگه الان وقت رابطه نیست و نباید باشه و با رفتارش میگه که نمیخواد و اون مرد به زور حتی بغلش میکنه کار اون مرد تجاوزه بخ خدا به خدا این مسئله مهمه درضمن مگه فقط مرد تصمبم میگیره بچه دار بشه که حالا آرمین خان هوس بچه دوم کرده هانا هم حتما باید قبول کنه

  1. مرررسی که به سوالم جواب دادین و سلیقه هاتونو به اشتراک گذاشتین… من خودم آهنگ حس خوبیه شادمهر و بزار پلی شه موزیکم آرمینو خیییلی دوست دارمو منتظرم مجوز بگیره برم کنسرتش… اونجا همدیگه رو مبینیم دوستاااان….

  1. منننننن
   این چه سوالیه؟
   از بحث رمان دور شدی؟
   بعدم الان تا اون ایلین اصلیه هستی یا اون ک اسم ایلین جونمو دزدیده؟؟؟

   1. من اصلی هستم اونیکی ایلین همون یه دونه کامنتو گزاشته بیچاره… ولی خب من اسممو به ایلین قدیمی تغیر میدم تا اشتباه نشه!..

  2. عزیزم راستش من ۴ سالم بود خاله کوچیکم نوارکاست آلبوم؛ دهاتی• رو خرید( آخرهای دهه ۷۰ بود فکرکنم سال۷۷) آرمین و دوستاش(امیر رضایا• حسین تُهی• امیرتتلو• ساسی مانکن• حسین مخته و شاهین و•••••••••••••) روهم ما اول•دوم راهنمایی بودیم گوش میکردیم/من و دوستام• همکلاسام عاشق اینا بودیم•••/ من عاشق💘❤💋💙💓💔💕💖💗💝💞💟❣ دوست{رفیق فابریک آرمین بودم؛ رضایا☆○○○○) الان هم گاهی گوش میدم بیشتر اینا رو/چه آقای شادمهر و چه آرمین و••••• رو تلویزیون میبینم بعد از آهنگی خوشم بیاد از نت دانلود میکنم/

     1. باز اگه پسره دختره رو ناز میکرد یه چیزی!!… من الان به ریش پشمی پسره حسودی میکنم یا لاک صورتی دختره؟؟.. شایدم عکس خودته ها!!..

     1. ادمین عزیز من یک سالو از وقتم نگذاشتم که هر دفعه بخواین چرت وپرت تحویلمون بدین همش شده انتقام انتقام انتقام بخدا من قبلی که بخوام بخونم میدونم چی نوشته شده اصلا لازم نیس بخوام بخونم پی گیری کنید لطفا😐

   1. استغفر الله این کجاش غیر اخلاقیه .یعنی ایلین جون میخوای بگی اگه در اینده ازدواج کردی هیچ وقت به صورتش دست نمیزنی من که چوننن عاااااااششششششششق ته ریشم یکی از فانتزیام اینه که در اینده حتما اگه ازدواج کردم به یارو میگم باید ته ریش بزاری انقدر دوست دارمااااااا

    1. ستایس بحث منو حاج آقا جداست!!… اینا همش فرهنگ های غربیه!!.. اگر دست به ریش نامحرم بخورد( در صورتی که ریش بیشتر از ۷/۵ میلی متر باشد!)… ان عمل حرام میباشد… آزاده بقیه قسمت های بدن مشکلی نیست بزار راحت باشن!!..

 21. خب خداروشکر ارش به فنا رفت اما ناموسا بیا یه لطفی کن این دوتا رومانی از هم به جدا پلیزززز
  هانای گور به گوری احمق رو هم بیش‌تر بچزون
  با تشکر

  1. سحر جان رمان یک نوشته دور از واقعیت هس و اینک نویسنده مشخص می کنه دقیقا سرنوشت شخصیت های داستان چطوری پیش بره مثل یک خدا!
   پلیس بودن آرمین ربطی نداره:/

   1. بله درسته ولی این واقعا داره به ذره تخیلی میشه و درسته نویسنده باید تعیین کنه سرنوشتش چه جوري بشه ولی مشخصه که وقتی یک نفر پلیسه ذهن بازی داره و به راحتی گول نمیخوره و فک نکنم هم آدم های آدمی هم به همین راحتی گول بخورن و حالا آرمین که دیگر پلیسه سهله
    یعنی خیلی راحت پذیرفته که زنش مرده و با یه چیز جعلی (قطعا پلیس باید تشخیص بده)
    قبول کرده که زنش زیر خاکه ؟!
    به ذره دور از عقل و منطقه

     1. عشق چیز قشنگیه ولی نه تواین دوره و زمونه :)
      دوستان محترم تظاهر کننده به عشق مفهوم واقعیشو از بین بردن!

     2. سمیرا من واقعا اعتقادی به عشق چون واقعا نمیتوانم درک کنم که هرکاری کنم باید جواب پس بدم بیشتر عشق ها هم از روی هوسه نه علاقه
      بعدشم ما خودمون تو همین روزا عادی به چیزی رو دوست داریم مثلا من طوطی رو دوست دارم یا یکی مادرش یا یکی واقعا عاشق ولی خوب کلن وقتی به چیزی رو دوست داری درموردش فکر بد نمیکنی

  2. تازه فهمیدی !
   کلا داستان از توهمات تخمی تخیلیه نویسنده نشعت گرفته عزیزم
   برو پارت های قبلو بخون به حرفم ایمان میاری
   منتها چون فصل قبلیش خوب بود و من از کاراکتر ارمین خوشم میاد فقط میخوام بدونم عاقبت زندگی نکبتیه این یارو چی میشه
   و گرنه هانا که نماد انسان های تهی مغزه
   مهرداد اسکول ترین و بی خاصیت ترین برادر دنیاست
   اون ترنم اسکوله هم که‌کلا محو شد از داستان
   میلاد هم که عینه مگسی که روی هانا نشسته
   یه دختر بچه ی پنج ساله هم عمرا به این زودی حس وطن ‌ پرستیش بزنه بالا بگه میخوام برم ایران
   لیلی هم که اصن نگم برات کاربرد فرچه ی توالت از مغزه این دختره بیشتره
   آرش هم که هیچی
   امیر کیان هم انگار هفتا جون داره لعنتی من یاد بازی های مارول میندازه
   و ….. کلا میشه گفت کمی تا اندکی چرته ولی خب من باز میخونم نمیدونم چرا😐😐🤦🏻‍♀️

     1. سحر عزیز اینا توهین نیست
      نویسنده ی عزیز هرچی ازش انتقاد میشه به
      یه ورش هم نمیگیره این رو اعصابه من بد جوری بندری میزنه
      البته ممکنه ادمین گرام هم نظرات رو انتقال نده که هرچی همه میگیم چرت و پرت شده ولی باز نویسنده با تمام قوا کوتاه تر از قبل تخیلی تر از قبل و بی اساس تر و پراکنده تر از قبل داره به رمان ادامه میده و به عبارتی داره گند میزنه توش و شخصیت هاش😐🤦🏻‍♀️

  1. بخدا
   صب واس امتحان بلند شدم اول رمانو چک کردم بعد دیدم اینقد نوشته
   ولی الهه ناز من اومدم تو سایت نوشته بود این رمان ۱ دیقه پیش ارسال شده و همون موقه من کامنت گذاشتم نمیدونم چرا همه قبل من گذاشتن؟؟
   اعصابم خورد شد الاااان

 22. یا ابلفضل, سو استفاده از اسم من؟؟!؟!؟!؟… تو کیی داری با اسم من کامنت میزاری؟؟ من آیلین واقعی هستم … میدونید که من عاشق آرمینم!.. کامنت بالایی برا من نبود… فک کنم همتون فک میکنید اولین نفر خوندین!!…

  1. من اصلا نفهمیدم کی واقعیه کی الکی !!
   بابا چرا این کارو میکنید خب وقتی میبینید اسماتون مشابه خب یه اسم دیگه بزارید

  2. خانم آیلین من از اسم شما سو استفاده نکردم من شاید برای این رمان اولین بار باشه که کامنت میذارم ولی تو کانال رمان من بخصوص برای رمان های دختر حاج آقا و حرارت تنت همیشه نظر میذاشتم با اسم آیلین حالا تشابه اسمیه این نه سو استفاده حتی من جای دیگه هم کامنت بذارم با آیلین میذارم چون به این اسم علاقه دارم

 23. وای خدای من عاشق این ارمین وهانام خوبه ارمین هانارو پیداکرد عاشقتم نویسنده واقاادمین دستتون دردنکنه

 24. ستایش جون بگو طرز حرف زدنم شبیه کیه که میگی بعدا بهت میگم بگو بابا کنجکاوشدم
  بعدم اقاساشا مگه ما چی گفتیم که بهتون برخورد

   1. نه من خیلی با امتحانا درگیرم بعد امتحان منطق غلط نوشتم یه سوالو ذهنم درگیره نمیتونم کامنت بنویسم ببخشید از همه

   1. البته گمون نکنم این ریش باشه ها!!
    یه ته ریش کوتاس ک اتفاقا خیلیم به اکثرآقایون میاد
    ریشی ک باس براشون ببافی و سنجاق بزنی و خو آره..کی خوشش میاد

 25. ﻫﺎﻧﺎ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻧﻘﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﻣﯿﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻮ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﺍﻻﻥ ﺣﻘﺸﻪ ﺍﯾﻼ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺎﺭﺗﺶ

 26. رابطه مهرداد و ترانه خوب بود لیلی و آرش هم همینطور ولی این هانا و آرمین منو یاد رابطه لیلی و امیر میندازه نویسنده جان تو خیلی از رمان ها و حتی زندگی واقعی ممکنه مردی بیمار باشه فرق نمیکنه مرد یا زنی بیمار باشه ولی درست نیست ی شخصیت بیمار رو سالم جلوه بدیم رفتار های آدمین شبیه رفتار های آدم بده داستانت امیره

  1. بابا وقتی شما رمانو میخونین ، ممکنه قبل از شما هم کسی خونده باشه اما پیامش در حال بررسی باشه و پخش نشه براتون. پس هی نگین من اول خوندم ،من اول خوندم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کدبازان