codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۵۶

 

بازوش و گرفتم که محکم دستش و کشید و غرید
_نمیخوام جلوی اون بچه دعوایی پیش بیاد. پات و پس نکشی تا آخر عمرت میپوسی تو هلفدونی و دیگه رنگ آیلا رو نمی‌بینی پس بکش کنار من دخترم و با خودم می‌برم.
تند گفتم
_باشه منم میام… اشتباه کردم ببخشید.فقط دخترم و ازم نگیر آرمین لطفا… هر کاری بگی میکنم…
با خشم نگاهم کرد و خواست حرفی بزنه که صدای خوشحال آیلا در اومد
_خوشگل شدم آرمین جون؟
آرمین نگاهش و از من گرفت و با لبخند جواب آیلا رو داد
_خیلییی! بریم؟
سر تکون داد و گفت
_مامانمم با ما میاد نه؟
آرمین نیم نگاهی حواله م کرد و گفت
_مامانت نمیاد.
_چرااا؟مامان بیاد بیشتر خوش می‌ذگره ها…
آرمین اخم کرد و گفت
_مگه دلت واسه من تنگ نشده بود؟ پس حرف اضافه نباشه. میریم!
آیلا با لب های آویزون به من نگاه کرد
ملتمس رو به آرمین با صدای آرومی گفتم
_با این کارت به اونم ضربه می‌زنی…برای مجازات من به اون بچه آسیب نرسون. لطفا…
صورتش و جلو آورد و کنار گوشم زمزمه کرد
_اگه خطایی ازت سر بزنه تا آخر عمر حسرت دیدن آیلا رو به دلت میذارم.کنج زندون تو حسرت دیدن بچت می سوزی.
دستش و گرفتم و اشکمم در اومد.
فکری به ذهنم اومد و بدون اینکه به عواقبش فکر کنم گفتم
_می‌خوای دومین بچه مونم توی حسرت بابا بذاری؟
اخماش از هم باز شد و ناباور گفت
_حامله ای؟

با این که میدونستم کارم اشتباه محضه اما به خاطر آیلا سر تکون دادم و آروم گفتم
_حامله م
ماتش برد.
آیلا به سمتم اومد و بهم آویزون شد
_مامان تو هم بیا دیگه. لطفا… لطفا… لطفا…
آرمین متحیر روی مبل نشست. خم شدم و گفتم
_فعلا جایی نمیریم مامان. یه کم برو توی اتاقت میام صدات میزنم.
با سر تقی گفت
_نمیشه. میخوام پیش آرمین جونم باشم.
این بار آرمین با تحکم گفت
_برو تو اتاقت آیلا درم ببند!
آیلا لب برچیده نگاهم کرد و در نهایت با داد گفت
_هیچ کدومتونو دوست ندارم.
دوید سمت اتاقش و درو بست.خواستم دنبالش برم که صدای آرمین متوقفم کرد
_اگه پیدات نمی‌کردم می‌خواستی این بچمونم دور ازم بزرگ کنی؟
سکوت کردم. واقعا اگه حامله بودم همچین کاری می‌کردم؟
بلند شد و به سمتم اومد. چهره ش به کبودی میزد
_اگه پی‌تون نمیومدم می‌خواستی منو از دو تا بچه م محروم کنی؟ چرا؟ مگه تو کی هستی هانا مجد؟کی بهت گفته که همچین حقی داری؟
هیچ جوابی نداشتم که بدم. دو طرف گونم و با یه دستش محکم گرفت و غرید
_برو دعا به جون اون بچه توی شکمت کن و گرنه زندت نمیذاشتم.
بد نگاهم می‌کرد. محکم صورتم و ول کرد و دستور داد
_برو جمع کن تا وقتی که توله ی تو شکمتو پس بندازی پیش من میمونی. بعد از اون تو رو بالا سر بچه هام نمیخوام

سر تکون دادم. همین مهلت کوتاه کافی بود. بعدشم که خدا بزرگ بود…
آروم گفتم
_من اینجا کارم هست… زندگیم هست… میخوام اینجا بمونم.
پوزخند زد و گفت
_خب؟
نفسم و فوت کردم و گفتم
_پس حداقل یک هفته بهم فرصت بده تا کارام و راست و ریست کنم.
با اخم نگاهم کرد و به جای جواب دادن به سمتم اومد.
به شکمم نگاه کرد و گفت
_چند وقته فهمیدی؟
آروم گفتم
_تازه فهمیدم وقتی اومدم اینجا!
اخماش شدید تر شد. با حرفش رسما یخ زدم
_فردا میریم دکتر ببینم مشکلی نداشته باشی.
رنگم پرید. با لکنت گفتم
_م… من تازه رفتم مشکلی نبود.
سر تکون داد و گفت
_اوکی این دفعه با هم میریم.
لبم و از داخل محکم گاز گرفتم و دیگه چیزی نگفتم.
به سمت اتاق آیلا رفت و منم همون جا ولو شدم.
سرم و بین دستام گرفتم. اگه می فهمید دروغ گفتم این بار دیگه بهم رحم نمی‌کرد. من به درک…آیلا رو ازم می گرفت.
با صدای خنده ی آیلا چشمام و با درد بستم. این همه صمیمیت بینشون برای من اصلا خوب نبود

🍁🍁🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫433 دیدگاه ها

   1. همونه انقد بیکاری😂
    بچه های برق اکثرا بیکارن😂
    فقط یه سوال خودت سایت و زدی یا کسی دیگه برات سایت زده؟
    طراحی سایت بلدی؟
    اگه کسی برات زده میشه بدونم چقد تموم شده برات؟

     1. چه جواب کوتاه و مختصری😐😐😐😐
      بقیه سوالام و جواب ندادی
      اگه دوس نداری جواب نده بگو بتوچه نمیخوام بدونی😐😐😐😐
      بقیه شغل هات چیه؟

 1. منم رعالییییییییییییییییییییییییییمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم چقدر منو هووم تفهم داریم خخخخخخخخخخخ
  گفته باشم من عاشق سرخیو راموشم میمیرم براش

   1. من از سوارزو و پیکه خوشم میاد.
    توی بازیکنای ایرانم عاشق شجاع خلیل زاده ام .
    از بس که بچم با تعصب بازی میکنه…

 2. بچه ها یه کاری کردیم کارستون …..
  واسه دختر خالم خاستگار اومده بود اونم هی چپ میرفت راست میومد میگفت من یه خانم با کمالاتم از خانمی هیچی کم ندارم و…..
  خلاصه منو پسر خالم و یکی دیگه از دختر خاله هام تصمیم گرفتیم بچزونیمش ……

  رفت چایی بگیر جلو پدر دوماد پسرخالم زد زیر پاش چایی ها همش ریخ رو پدره 😂😂😂😂😂
  از ماتحتش اتیش بیرون میزد …
  دختره چندش . خاک بر سر هم الان دو ساعته داره گریه میکنه 🤣🤣

  وایییییییییی نمیدونین چقد خوشحالیم و میخندیم البته به دور از چشم بقیه ..‌.
  اگه بفهمن از عمد بوده و نقشه من نیلو زنده زنده میزارنمون تو گور 😂😂

  1. عاشقتم یاسی هووی خودمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

   1. منم عاشقتم ستایش جووونم …
    ستایش ادمین مال خودمون ها ولی بیا دیگه تو سایت درموردش حرف نزنیم اخه حس میکنم اقا قادر خیییلی ناراحت میشن ..‌..
    ولی با عرض پوزش اینو گفته باشم ها اگه یکی بیاد واسه ادمین خودشیرینی کنه و لفظ عاشقانه به کار ببره با من و ستایش طرفه مگه نه هوو جونم

  1. هه هه ما بارساییا یه بار ۵ تا گل بشما زدیم 😏😏
   شما بدون رونالدو هیچی نیستید /خخخخخخخ/
   (پا ورقی :شوخی میکنم سرکار خانوم )

 3. زنداداش ستایش داداشم خجالتیه نمیتونه بگه اقا من زن نمی خوام ولی من که خواهرشم خجالتی نیستم من میگم نمی خواد اقا دادا ادمین زن نمیخواد اگه هم بخواد من باید نظر بدم باید تاییدش کنم خخخخخخ

  1. پری جون حرفا میزنیا ابجی گلم /خخخخخخخخخخخخخ/ من به این خوبی من که انقدر تورو دوست دارم خخخخخخخ

 4. جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
  چرا امروز اینجا پرنده هم پر نمیزنه ….
  😢😭😢😭😢😭

  1. یاسی گفته باشم من زنداداش جیغ جیغو نمیخوام ها به ادمین میگم طلاقت بده ها میدونی که من خواهر ادمینم اگه بگم طلاقت میده ها
   مگه نه دادا ادمین ؟
   دادا الان در نیای بگی نه ضایعم کنی آبروم بره دادا سنگ رویخمون نکنی

   1. پری ، قربونت برم ، عزیزدلم ، خوشکلم ، ملوسم یهو به سرت نزنه به ادمین بگی منو طلاق بده …
    قول میدم زن داداش خوبی باشم .. بوخودا راس میگم 🙂

   2. عه عه عه پری تو که بی وفا نبودی .من تورو چقدر دوست دارم اخه هر جا میشینم میگم یه خواهر شوهر دارم قرص قمر .ماه ببینتش از خجالت سرشو پایین میگیره . خورشید ببینتش بی نور میشه و امید خودشو به زندگی از دست میده خخخخخخخخخخخ /والسلام نذار منو طلاق بده /ادمین به فکر خودت نیستی به فکر بچه ها ت باش خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

   1. پس بیا باهات درد و دل کنم ارام ….
    اقا یه بیشعور بهم گفت این رمانو بخون عاشقانه توپپپپپ . عالیه …
    وقتی رفتم خوندم فقط و فقط گریه کردم ..
    گیسوی بیچاره 😭

  1. فکر کنم رشته ادمین تجربیه
   الآنم شغلش آزاده
   البته همه اش گمانی بیش نیس .خخخخ
   فقط بر اساس اصول روانشناسی حدس زدم

  1. من که میدونم این کارا میکنی تا رکورد بزنی ولی اینو دارم جدی میگم ؛نکن بزار عکس لوهان تو محبوب ترین ها باشه اگه منو به عنوان خواهر یا دوست مجازیت میدونی خواهش میکنم

  1. اولم فقط من میدونم که یعنی چی چون زبون مادریمه
   دوما یه چیزی تو مایه های “فاک”ولی از فاک بدتره ولی بیشتره واسه شوخی بکارش میبرن
   ادمین میدونم این کامنتو نمیزاری اگه گذاشتی قول میدم دیگه نگم

 5. بچه ها خداوکیلی قبول دارین هانا عاشق ارمین بود البته قبل حامله شدنش از ارمین وقبل اینکه آرمین بچه شو قبول نکنه آرمین هم همین طور وقتی فهمید هانا مرده دیدین ازدانشگاه انصراف داد دیگه نرفت دانشگاه که یاد خاطرات هانا نیوفته وحال روزش دیدین داشت دیونه میشد تااینکه فهمید هانا زنده است به نظر من تواین قسمت می رن دکتر ومیفهمن که هانا حامله است وبرمیگردن ایران پیش هم زندگی میکنن وای من اگه این نویسنده رو پیدا کنم ازشدت دوست داشتن یه دل سیر بغلش میکنم به قول بختیاری ها توستینه دلمی تو مه تیامی
  وای عاشقتونم دادا ادمین و ترنم جونم
  وای فک کنم زیادی احساساتی شدمه
  بچه ها امروز اصلا وقتی کامنت هاتونو خوندم عاشقتون شدم بخدا نمیدونم چرا ولی احساس میکنم خیلی دوستون دارم همتون رو از دادا ادمین تا آزاده وایلین یاسی وستایش زری و…..بقیه که الان یادم نمی یاد خلاصه خیلی دوستون دارم

  1. ما هم خیلی دوستتتتتتتتتتتت دارررررررررررررررررررریییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییممممممممممممم

 6. آزاده اون کوشویوری ، بود کوشیبوری بود چی بود که گفتی معنیش هم بگو بدونیم…..
  حس میکنم از اون چیزاییه که به هر کی بگم زنده به گورم میکنه….

 7. نه عزیزم برو پایین قسمت محبوب… پارت ۴۹ استاد خلافکار بیشترین رکوردو داره… بیاید اینجا بشکونیمش!!…

   1. نه برع تا امره رسوا نوکونن ول کن نین که.حخخخخخ /مهنیش میشه .نه بابا تا مارو رسوا نکنن ول کن نیستن که

 8. بچه ها یه فیلم دیدیم خیلی قشنگ بود یعنی خیلی خیلی من دوست داشتم اسمش tall girl حتما ببینین عاشثقش شدم

 9. وایی امروز از اون روزایییی کع دوست داارم تا خود صبح گریه کنم.رمان معشوقه ی جاسوس رو خوندم خییلی گریه کردم دلم سوخت واسه رایان

   1. بله سخته ولی شیرینه… البته برا مایی که به این زبان صحبت میکنیم سخت نیستا… کلی گفتم… بیر دانا ینی یه دونه,,,, ساغ ینی سلامت,,,, جان همون جانه,,,, اول فعله, ینی باش… امیدوارم چیزی دستگیرت شده باشه!..

    1. الهی بمیرم برات خسته بودم دیگه داشتم میمردم .الان دیشبم نخوابیدم عوضش امروز ۱۲ ضهر تا ۳ خوابیدم الانم بیهوشم

   1. اینهمه اصطلاح کاربردی حالا چرا فحش؟؟؟!؟!… خفناش شرمنده قابل پخش نیست از شانس بد ادمین میفهمه سانسور میکنه!!… ولی چنتا پاستوریزه ای میگم بهت!!.. خخ..:ذلیل قالسان(ذلیل شی!)… اوین ییخیلسین(خونه خراب شی!)… دده یامیش( پدرسوخته!)…. کولباشوا( خاک تو سرت!)….اششک(خر!)…دونقوز( خوک!)… اینا تو دعواهای مودبانه کاربرد داره!…

     1. خواهش عزیز…. گاو نر:اوکوز…. گاو ماده: اینک….. من یه دوره فشرده برا یکی از دوستای بوشهریم گذاشتم و اخرش در حد سلام احوالپرسی یاد گرفت!… البته تا همون حدم خوب بود خخخ!!…

  1. عزیزم من هر ربع ساعت یه بار آن میشم ….
   هی میرم هی میام 😂😂
   اما از وقتی که اینستامو حذف کردم خیییلی زیاد به این جا سر میزنم میشه گفت فقط به عشق بچه های سایت و ادمین گلی هی آن میشم هی آف میشم 😅😅

     1. به نام خدا ۶ سالمه از دماوند 😂😂
      چرا این سوالو میپرسی نکنه میخوای رل بزنی ؟؟؟
      ۱۷ سالمه که ۲۲ اسفند میشم ۱۸

 10. آزاده جان پسرها که حامله نمیشن اگه بری کامنته یاسی رو بخونی یه بار دیگه میفهمی که یاسی حامله است نه ادمین
  خخخخ خدایا این خوشی هاروازمانگیر

   1. آزاده جان من جوابتو دادم عشقم ادمین تاییدش نکرد …‌‌
    هر چی فکر میکنم نمیفهمم چرا 🤔چیز بدی هم نگفته بودم فقط گفتم که سوالت به حریم خصوصی ما مربوط میشه

     1. ایلین خوب شد گفتی عزیزم ، اصلا به این فکر نکرده بودم ، پس بگو قادر جون چش شده که جوابمو نمیده 😐😐
      عشقم منو ببخش تو رو خدا ☹☹

     2. قادر جان یاسی زود ادمین شد قادرجان خخخخخ
      ادمین دادا تواهل کدوم استانی ؟این سوال خیلی رو مخمه یابهتره بگم خیلی کنجکاوم اگه میشه بگو

 11. مگه شما اینستای ادمین رو دارین ؟ اگه دارین به منم بگین من تازه اومدم هنوز نمیدونم چی به چیه یکم از چتارو خوندم برام سوال شد

     1. فدات آرام جان… بله در زمان های قدیم( قبل انقلاب) شاه گولی بود اسمش ولی الانم ما همونو میگیم…

 12. بیچاره داداشم ابجیت برات تب کنه دادا ش ستایش ویاسی کم این داداش منو اذیت کنین می یام برات ون ها خخخخ
  به قول جناب خان می یام می بافمتونا
  اصلا یه چیزی اقا داداش من زن نمیخواد باید کی رو ببینه ها تازه ادمین هنوز بله رو نگفته شماها عروسی کردن بچه دارم شدین
  ادمین اقا خداوکیلی اگه ناراحت میشی بگو تا بحث و عوض کنیم لطفا جواب بده هی سکوت نکن دادا

 13. مررسی ادمین بابت عکس… ستایش بتمن نیست ادوارد کالنه همون رابرت پتینسون… سرچ کن ببین… خط چشم بالدارم والا من خودم نمیدونستم چیه ادمین شما تو مد وان گزاشتی!..

    1. خیییییییییییییرررررررر
     همین یاسی چنتا حرف زدم زود جنبش اوفت کرد 😉😉😉😂😂😂😃😃😃😃
     شرطاً الان داره میترکه از این کامنت (البته شوخی میکنم اینو بدون سرکار خانوم /خخخ/)

     1. اِ آزاده دلت میاد … من کلا وقتی حرف از لیاقت میاد سیم کشیم قاطی میکنه و هیچی دیگه دست خودم نیست..‌‌‌…به زبان ساده دیوووونه میشم 😅😅
      بعد هم گفتم دیگه ببخشید عشقم زیادی تند رفتم …

     1. نه بابا مرصاد و سورن و استاد و … هم بچه های باحالین ☺
      ولی سورن از نظر من خیلی خفنه وقتی باهاش میحرفم روحم شاد میشه

 14. ادمین یه چیزی میگم ولی خداییش راستشو بگو ..
  تو ناراحت میشی که منو ستایش از این حرفا میزنیم (زن و شوهر و بچه و هوو) …

 15. اها بچه ها اینو میخواستم بگم وقتیی رمان تموم شد ما کجا دیگه باهم چت کنیم .اگه نباشه خیلی بد میشه ها

   1. نه بچها بیان یه جایی گروه بزنیم امروزم نمیدونم چرا فیلترشکن کار نمیکنه
    بچه ها تروخدا اگه اینستادارین آیدی شو بزارین میخوام شمارو ببینم 😢😢😢😢😢

  1. اخخ گفتی ستایش…. من دیشب ساعت سه به زور زمین شناسی رو تموم کردم… زدم به ساعت دقیقا پونزده ساعت خوندم!… صبحم ساعت هفت پاشدم رفتم امتحان دادم راحت شدم…

   1. موفق باشی گوگولی من امروز اومدم خونه جنازه بودم رو مبل خوابیدم با مانتو اینا انقدررررر خسته بودم بعد ساعت ۱۰ اینا خدمتکارمون اومد گفت که بیاین شام ضعف میکنی اینا .پاشدم دیدم یا ابرفضل کلی مهمون پایین داریم منم الان دوباره مثلا خوابم حخخخخخخخخخخخخخخخخخ

     1. خخخخخخخخخخخخخخخخ خو چی بگم خانوم مستخدم .بابام همیشه بهم میگه اون شوهری که میخوای باهاش ازدواج کنی بدبخته چون من خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی حسودم بعد هر پیم که ببینم میخوام کلا یارو بدبخته خخخخخخخخخخخخخخخخخ

     2. ما هم خونمون بزرگه ولی اصلا مستخدم نداریم فقط شاید بعضی وقتا
      منو خواهر و مادرم بیشتر کارا رو انجام میدیم ولی چون ۴ ماهه که مادرم سکته کرده آخر هفته یکی میاد کارا رو انجام میده البته منو خواهرم کمکش میکنیم که بنده خدا خسته نشه

     3. من همیشه چون دلم واسشون میسوزه /چون خودش و شوهرش سواد ندارن من میگم بچه هاشونو میاره خونمون من باهاشون درسایی که ضعیفن رو کار میکنم خیلی بچه های خوبین .عاشقشونم یه دخترش نهمه ویه پسرشم هم سن منه رشتشم انسانی کلا بچه باحالین

 16. سلاممممممممممممممممممممم .بچه ها من از دیشب تا الان که هفت صبح هست یه سر نشستم عین خر درس خوندم چون تو سه روز قبلش کم عقلی کردم درس نخوندم بعد امروز نشستم بخونم دیدم اییی وایی خیلی زیادههههههههههه وتا الانم فقط تونستم یه دور ۹ درس ادبیات بخونم

  1. ستایش جونم ، عشقم امروز نیا اینجا برو بشین درستو بخون که فردا پشیمون نشی …..
   نمیدونم چند درسه ولی امیدوارم که بتونی تمومش کنی نمره خوبی بگیری 🤗🤗(برات دعا میکنم هوو جونم )
   .
   .
   و دوباره بگم که فکر اینجا نباش خودم بجای تو هم کامنت میزارم عزیزم😊😊

    1. اوهههههه چه خوب که این تصمیم رو گرفتم ملوسکم …..
     بیا با هم یه حالی از این شوهرجان بگیریم تا یاد بگیره که ما رو این جوری بی جواب نزاره ….
     اِ اِ اِ اینهمه ما ازش سوال میپرسیم جوابمون رو نمیده بعد میاد میگه نویسنده نمیزاره . دست من نیست ‌. اهل تبریزم و ….

 17. تازه چهار تا بچه هم داره ، دو تاشون از زن اول (ستایش )که اسمشون قطره و ساحل دو تاشم از زن دوم که خودم هستم البته مال من هنوز به دنیا نیومدن و تو شکمم دارن ورجه وورجه میکنن و باباشون هم قربون صدقشون میره ، که ایشالا اسم هاشون رو هم میزاریم رادان 😍و یاسمین (هنوز مرددم شاید یه اسم دیگه گذاشتم ) البته رادان رو تو خونه قاسم صدا میزنیم چون باباش دوست داره ..😂😂

   1. ببخشیدا ادمین این سر دنیا و تو اون سر دنیا برام یه سوال پیش اومد ؟؟
    تو چجوری حامله شدی الان ؟؟؟؟؟

   2. بیچاره داداشم ابجیت برات تب کنه دادا ش ستایش ویاسی کم این داداش منو اذیت کنین می یام برات ون ها خخخخ
    به قول جناب خان می یام می بافمتونا
    اصلا یه چیزی اقا داداش من زن نمیخواد باید کی رو ببینه ها تازه ادمین هنوز بله رو نگفته شماها عروسی کردن بچه دارم شدین
    ادمین اقا خداوکیلی اگه ناراحت میشی بگو تا بحث و عوض کنیم لطفا جواب بده هی سکوت نکن دادا

    1. واییییییییییییییییییییییییییییییی بچه ها چقدر حرف زدین من فقط از دواطده ظهر تا ده خوابیدما اینقدررررررررررررررررر حرف . خواهر شومر عزیز داداشت خودش باید به ما بگع خخخخخخخخخخخخخخخخخ

    1. هموم بزار ساقی بزار بچت خوب در نباد خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

   1. ستایش من نگفتم تو بی شخصیتی یا پولتو به رخمون کشیدی عزیز دلم تو اینجوری حرف زدی منو هم داری به گریه میندازی عشقم ،
    اگه سوع تفاهمی پیش اومد ببخشید بخدا قصد ناراحت کردنت رو نداشتم گلم ……
    حتی دوست نداشتم ازاده هم ناراحت بشه ولی خب تا حالا کسی بهم اینجوری تیکه ننداخته بود یعنی جرات نداشت کی این کارو بکنه و واقعا هم حقم نیست که کسی بخواد اینجوری باهام برخورد کنه چون همیشه با طرف مقابلم خوب و درست برخورد میکنم و برای همه چیزش ارزش قاعل میشم

    1. اشکال نداره عشقم پیش میاد واسه همه .منم ناراحت نشدم فقط جا خوردم که یه دفعه از شخصیت هووی من /خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ/ در اومدی شدی یاسی جدی خخخخخخخخخخخخ

    2. اِ یاسی ناراحت شدی ؟؟
     بابا به این ادمین که گفتم دست فروش خودش تایید کرد خخخخخخخخخ
     خب عزیز من منم یه چند وقت پیش همش به من توهین که نه ولی بخاطر حرفای یه عده ای ناراحت میشدم ولی سپردمشون به خدا
     خدا خودش میدونه
     درضمن ازاده نه آزاده

 18. عشقم من امروز باید درس بخونم نیستم .کامنتای اینایی که پشت سرم غیبت میکنننا/مخصوصا هوو/ قبول نکن

  # thanks my love #

  1. برو عزیزم برو راحت و با خیال اسوده درستو بخون ..
   اما ای کاش تو همیشه درس داشتی بلکه از شرت راحت میشدیم قربونت برم …

  2. اصلا یه جوری به این سایت وابستما درسو ول کردم اومدم اینجا .من رمانو اینجا نمیخونم تو تلگرام میخونم اینجا میام فقط کامنت میخونم و مینویسم .راستی ادمین خودت اون تیکه هارو تو تلگرام میذاری .هر کدومو میذاری من همه رو بیوم میذارم خیلی خفنه

   1. اقدس پقدس د چیسه .من ساحل و قطره رو دوست دارمممممممممممم به اسم بچه هام توحین نکنین ادمین میگم رمان نزاره ها

     1. توهم که میدونی خواهرشوهرزیادی زنداداش ها شودوس داره هردوتاشونو منظورمو که میدونی چیه من دوتاتونو دوس دارم هم تو هم زنداداش یاسی رو دوتاتون عشق های داداشمین
      البته ادمین دادا یه موقع اگه ناراحت شدی از حرف هام بهم بگوتادیگه نگم

 19. دخترشم چه زود قبول کرد مامنش باهاشون نیاد اخه کدوم بچه ای اونکارو میکنه سریع پاشد با ارمین رف خاک تو سرش کنن

     1. پری یعنی تو نمیدونی که چیز عقد وای نمیدونم اسمش چی بود اینقدر ذوق زده شدم اها یادم اومد خطبه ، نمیدونی که خطبه رو باید سه بار بخونی تا من بله رو بگم 😂😂
      حالا اشکال نداره گلم میدونم تو هم حواست نبود ، خب دیگه شروع کن خطبه رو بخون تا من هم برم گل و گلاب و نقل و نبات رو بیارم و بعد جوابم رو بدم 😁😁

     2. عروس خانم ایا وکیلم ؟
      عروس خانم ایا وکیلم؟اینم بار سوم
      ولی فک کنم دوماد ناراضیه چون جوابمو نداده اون کامنت قبلیم به هرحال عروس خانم وکیلم شماروبه عقدا اقای قادر…..دربیارم عروس خانم وکیلم

    1. بترکی ادمین خودمو کشتم از بس گفتم از گروه bts بزار انوقت حرف یاسی جونو گوش اما منو نهههههههه واقن کککککک ولی تیرو جان نامزد خوشگلت عکسشون بزار مخصوصا جیمین یا کوکی تازه آزاده جونمم موافقه مرسی ادمین ک میزاری واقن ممنون نمیدونم چطور تشکر کنمممممممممم

  1. عاطفه خانوم سردار سلیمانی مسخره منو تو نیست که بخوان عکسشو واسه رمان بزارن. همون عرفان کفایت میکنه… یاعلی ✋

   1. مگه هرشخصی؛ تصویر عکسش برای کتاب📖📗📘 رمانها میزارن یعنی اون شخص مسخره هست🤔😕😳😵{این همه هنرمند مسخره هستن؟!؟!) خوب اگر هرکسی که مسخره هست عکسش میزارن اینجا پس مدیر گرامی یک زحمتی بکشین ایندفعه به جای هنرمندان عکس ملیجک ناصرالدین شاه قاجار بزارید لطفن••••

    1. عکس هر کسی رو متناسب با محتوای اون رمان میزارن. قصد جسارت نباشه ولی رمان استاد خلافکار چه ربطی به سردار سلیمانی داره؟

    2. نیوشا خانوم به نظر شما سردار سلیمانی با این هنرمندایی که تا حالا عکسشونو گذاشتن در یه سطحن؟ اگه به نظرتون سردار سلیمانی با اینها فرقی نداره من دیگه صحبتی ندارم…

 20. راستی بچه ها اینجا کسی هست که اهل شهرکرد یاهمون استان چهارمحال بختیاری باشه
  میخوام ببینم کدوماتون همشهریم هستید

   1. ساشا!واقعا ایشون اهل شهرکردن ممنون آزاده جون
    اقا ساشا خوشبختم همشهری البته اگه کامنتمو بخونین
    اقا ادمین میشه بهتون بگم اقا قادر چون ادمین یه جوریه نمی چرخه توذهن ادم ویه چیز دیگه نکنه ناراحت شدین بخاطراینکه گفتم میخوام برم خواستگاری براتون اگه ناراحت شدین من عذر میخوام شما به بزرگی خودتون ببخشید منو بخدا شما مثل برادرم هستید البته من برادرم کوچکه شمامثل برادر بزرگم هستید

 21. حالا بگو ببینم عزیزم پارت قبلی گفتی نترس خودم برات شوهر پیدا میکنم ، این دقیقا یعنی چی 😤
  بابا به چه زبونی بهت بگم که من فقط تورو میخوام فقط و فقط خودت ادمین ، با هووم هم دیگه جر و بحث نمیکنیم ‌، سعی میکنیم باهم کنار بیایم ….🙂🙂
  حالا نظرتو بگو شاخ شمشاد قبوله یا باز دوباره باید نازتو بکشم و مخت و تیلیت کنم 😉😉
  مرگ من نه نگو ادمین اگه گفتی هم که میدونم انقدر خوبی که دلت نمیاد دل کاربرتو بشکونی بعدش یه فاتحه واسم بفرست

  1. ادمین اقا فک کنم اشتهاتون زیادی بازه سه تا کم نیست میخواین منم یه چندتا دختر توفامیلمون داریم بیارم براتون خخخخ البته ببخشیدا میخواین حرمسرا بازکنین خخخ ولی به نظر بین ستایش ویاسی یکی رو بگو خودم می رم خواستگاری برات
   یاسی جونم من که چیز بدی نگفتم تازه میخوام بیام خواستگاریت برا اقا ادمین
   منو به عنوان خواهر اقا ادمین می یام خواستگاریت خخخ وای خدا الانه که ازخنده بمیرم راستی اقا ادمین یه چیزی من توپارت های قبلی یه جا خوندم یکی گفت اسمتون قادره درسته ؟اقا ادمین لطفا جواب سوالمو بدین

    1. عه میدونین شغل ادمین چیه هیچ وقت به من و بچه هام نمیگه /مثل سریال مانکن/هر چی میپرسیما نمیگه ولی ما چیکار به شغلش داریم همین که برای بچه هام پدری کنه خودش کلیییییییییییییییهههههههههههههههه /حخخخخخخخخخخ/

  2. بابا جمع کنید این بساطو
   ادمین به کاری کن دیگه یا خودم طلاق همشو بدم
   اصلا یه گروه تلگرامی بزن
   والا خود کامنتا شده یه رمان یکی میخواد رمان بخونه میاد اشتباهی کامنتارو میخونه اونم همش درباره زنو شوهره
   ….The and ….

   1. ازاده جان توکه اینطوری نبودی عزیزم چرا یهو بهت برخورد
    ادمین نگفتی کدوم یاسی یا ستایش انتخاب کن تابرم خواستگاریت

    1. عزیزم اگه نمیتونی آ رو بزاری لطفا ازاده ننویس ؛بنویس عازاده
     من!نه من خوبم فقط دارید زیادی کش میدید بخدا شلوار ادمین داره پاره میشه

     1. ولی آیلین جنس چینی زیاد شده ها از کجا معلوم ازون قلابیاش نباشه ؟؟؟
      یه وقت آبرو ریزی نشه تو مترو جلو مردم حین جوراب فروشی /خخخخخخخخخخخ/

  3. هالا ادمین فعلا تصمیم گرفته منو داشته باشه ودیشب با هم صحبت کردیم ب این نتیجه رسیدیم که یه انباری داریم اونو بدیمش به تو /خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ/

    1. برو تو همون چادر با شوهر جوراب فروش شلوار کُردی پوش و کچلت
     ستایش تو لیاقت بیشتره میرم واست محمدرضا گلزار پیدا میکنم

     1. اول اینکه کسی ازت تو نظر نخواست
      دوم اینکه بازم کسی ازت نظر نخواست
      سوم اینکه لیاقت ادما با توجه به شخصیتشونه نه پول و پلشون ..
      چهارم اینکه باشه ما بی لیاقت تا تو یکم دلت خوش شه ولی باز ما بقول خودت یه دست فروش لیاقتمون رو داشت تو همون هم لایقت نیست عاااازاده …
      پنجم اینکه تو برو واسه خودت شوهر پیدا کن نمیخواد چونه بزنی واسه ستایش..
      ششم اینکه گلم ، خوشگلم ما خدا رو شکر هم پولداریم (نه اونجور که کل شهرو بخریم ولی به اندازه ای داریم که بابام واسم کل ارزوهام رو براورده کنه ) هم خوشکل و هم خدا رو شکر دارای عقل و شعور پس اگه بازم کسی پیدا نشد بدون نبوده که لایقم باشه 😏😏

     2. یبچهههههههههه ها من گوه خوردم اصلا کنار میکشم تورو خدا دعوا نکنید .

      ول کنین .عازاده جون ممنون از نظرت .یاسی ابجی دعوا نکنین تورو خدا

     3. یاسی یعنی من شخصیت ندارم

      اقا من کی پولمو به رخ شما کشیدم اینجورری میزنین تو سرم
      ………………………..گریه منو در نیارین تورو خدا

 22. سلام و صبح بخیر به همگی …🤗
  ادمین جونم مرسی که عکس عرفان رو گذاشتی 😘😘
  بخاطر این هم که شده باهات اشتی میکنم 😅😅

   1. نه ادمین گفته بود که با اون ایمیلی که استاد کامنت میزاره توش اسم یاس وجود داره
    بعد خوده استاد گفت که به خاطر علاقم به خواننده یاس هست
    بعدم گفت که از این به بعد با ایمیل خودم کامنت میزارم
    فک کنم اینجوری بود تا اونجایی که من یادمه

  1. فلا که به نظر میرسه آخریم نیستی😂😂 چه بده اینجوری با ذوق مینویسین بعد نظرا تایید میشه ضایع میشین😂😂😂

    1. آره خودم بودم فقط دورانه جوونیو بیراهه رفتنایه خودشو فن بوی بودن الان منو میخندونه😂هرچند هنوزم علاقه خاصی بهشون دارم ولی مشغله هام زیاد شدن دارم ازشون دور میشم متاسفانه🙁

     1. وای آقا سورن واقعا؟؟؟
      من فقط بخاطر کریس وو و بکهیونه که این گروه رو دوست دارم و بعد از رفتن کریس هم که کراش دارم رو سهون خخخخخ
      جدیدا حس میکنم bts گرایش پیدا کردم فقط بخاطر جیمین و وی
      به هر حال از آشناییتون خوشبختم امیدوارم نینیتونم یه اکسو ال از آب دربیاد

 23. سلام آدمین گله خسته نباشین من ک از شما راضی ام ایشالا خداهم راضی باشه فقط جون من اگه با ترنم خانوم در ارتباطی بهش بگو ی کم پارتاشو طولانی کنه خدایی بعد چهار روز انقدر کم نیست؟ مطهره حیدری یه روزی ی پارت میده ک خونونش ی ربع طول میکشه اون وقت خانوم چهار روزی ی پارت میده ک تو ی دقیقه تموم میشه.

 24. اه اه این عرفانه چقدر زشته .ادمین خیلی ممنون که به نظرم احترام گذاشتی واقعا سپاس .یاسی سلیقت چه بچه هووی عزیزم🤣🤣🤣

  1. هوو جان هر کس یه سلیقه ای داره دیگه ، مث خود که اون شکیبا به قول خودت تامبوی رو دوست داری ،تازشم عرفان به لطف کلی عمل ملوس شده شوهر جون ایندمون عکس زشتش رو گذاشته… ولی باز هم دست گلش درد نکنه😍😗

   1. بابا اوه سهون و لوهان از این خوشگلتر بودن
    مگه نه ستایش عزیز نگران نباش ادمین ماله خودِ خودته

    1. ازاده جون بنظرم bts خيلي خوشگل و جذاب و خوش صدان البته من اکسو روهم خیلی حیلی دوس دارم ولی یه چن بار bts گوش کن مطمئنم عاشقش میشی

    2. واااااااااااااااااااییییییییییی اره دمت گرم به این یاسی حالیش کن ادمین ماله منه /خخخخخخخخخخ/

  2. اره واقن تازه با هزار عمل و کوفت و زهر مار و … اینطوری شده عکس قبل عملشو دیدم اوقم گرف
   خدا شفاش بده

 25. یسس من ا‌ولین نفر خوندم ! چرا اینقدر کوتاه بود؟؟ 🤨🤨 اولش که ادمو توخماریش میذارین بعدم به قرن طول میدین تا دوباره بذارین !!!! بعدشم میذارین خیلی کوتاهه بکم پارتا رو بلند تر کنین
  ولی ولی داستان خیلی. خیییلی خووب شده اولش قسمت لیلی و ارش و امیر چرت بود خیلی ولی الان که دوباره هانا و ارمین اومدن خوب شد مرسیی ادمین

 26. امیدوارم واقعا باردار باشه و هر چه زودتر برگردن ایران….
  بابا خسته شدیم از بس این دو تا عین سگ و گربه بودن.. پس کی میشن اون هانا و آرمین سابق؟؟؟؟؟؟ دلم براشون تنگ شده

    1. تازه ابراز علاقشونم مث آدم نیس:|فک کنم آرمین سگ خعیلی دوس داره چون کلا ابراز علاقش با سگ سگ گفتنه نهایت سکانس عاشقانش همینه:|
     مث سگ عاشقتم.
     چه سگ شدی
     عجب سگی!!!!!!

  1. قرن۲۱ژووون😻😻
   دلت تنگیده برام بلآ🙈عاقا کامنتو دیدم گفتم نمبینی اینجا گذاشم🤗من همنورام میام کامنتای زنشم شوهرمه میبینم رد میشم میرم ک بحث راه نندازم😆😅😅
   یکمم درگیر مدرسه فکر کنکور😒😐
   شطوری ط؟نمخای یه انتقاد تندی بکنی حال و هوامون از محضرخونه خارج شه؟ :)🙃😂
   چقد تایپیدم😐

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کدبازان