ژانویه 2020 - رمان دونی

ماه: ژانویه 2020

رمان ترمیم

رمان ترمیم پارت ۳۰

  تجاوز که شاخ‌ودم ندارد، فقط کلمه‌اش آدم را یاد رابطه‌ای می‌اندازد که یک طرف راضی و طرف دیگر به‌زور…

بیشتر بخوانید »
رمان ترمیم

رمان ترمیم پارت ۲۹

  به روبه‌رو خیره شده است، گوشی‌اش را روی داشبورد می‌گذارم. حالم بد است و از بد بودن‌های خودم، تهوع…

بیشتر بخوانید »
رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۶۳

* * * * * * #لیلی انقدر گریه کرده بودم که حس می‌کردم چشمام دیگه نمیبینه.. حنجره‌م می سوخت…

بیشتر بخوانید »
رمان خان زاده

رمان خان زاده پارت ۴۸

  خشڪم زد. چه طور ممڪنه؟ با لڪنت گفتم _ڪدوم بیمارستان؟ اسم بیمارستان و ڪه گفت فهمیدم دارن میارنش همین…

بیشتر بخوانید »
رمان ترمیم

رمان ترمیم پارت ۲۸

………… وقتی به خانه می‌رسم، قبل‌از آن‌که فرصت کنم کلید بیاندازم، در با‌شتاب باز می‌شود و بهادر با لباس بیرون…

بیشتر بخوانید »
رمان سکانس عاشقانه

رمان سکانس عاشقانه پارت ۴۴

دور میشم و به اتاقم میرم … تو راه چند تایی از همکارا بهم می گن خسته نباشی … نگاهشون…

بیشتر بخوانید »
رمان ترمیم

رمان ترمیم پارت ۲۷

  مگه می‌شه نفهمیده باشه؟ تو مگه گفتی با ناخلف معاشرت کنین و سر ملت‌و کلاه بذارین و مال‌شون‌و بکشید…

بیشتر بخوانید »
رمان عشق تعصب

رمان عشق تعصب پارت ۴۳

  شوکه شده بودم باورم نمیشد این خونه به اسم من باشه با صدایی که حالا به وضوح داشت میلرزید…

بیشتر بخوانید »
رمان ترمیم

رمان ترمیم پارت ۲۶

  _ چی شده؟ بها با کی حرف می‌زنه؟ صورتش جلوی چشمم می‌آید، چشمان درشت عسلی‌رنگش. _ با بهناز حرف…

بیشتر بخوانید »
رمان ترمیم

رمان ترمیم پارت ۲۵

  _ تو دیوونه‌ای بهادر افخم… الان باید پیش رفیقات گودبای مجردی بگیری. ریز کنار گوشم می‌خندد و قلقلکم می‌آید.…

بیشتر بخوانید »
رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۶۲

  فهمیدم ترسیدم و ادامه داد _امروز و فرداست بیان سراغت خیلی دلم می‌خواد بعد از اینڪه زبون چهل متری…

بیشتر بخوانید »
رمان ترمیم

رمان ترمیم پارت ۲۴

  _ خب طبق پرونده ی پزشکی دختر کوچولو سطح ایمنی بدن پایینه و این تو سندروم داون تقریبا یک…

بیشتر بخوانید »
رمان ترمیم

رمان ترمیم پارت ۲۳

  _ معلومه که نداشتم بها…کی می خرید؟ ننم که حتی یه بارم نمیومد دیدنم؟…یا خیرا؟ بعدم خونه پر، لباس…

بیشتر بخوانید »
رمان خان زاده

رمان خان زاده پارت ۴۷

  از ترس نگاهش چسبیدم به دیوار. اولین بار بود این طوری می دیدمش.تا این حد عصبی و پریشون… با…

بیشتر بخوانید »
رمان ترمیم

رمان ترمیم پارت ۲۲

دیگر حرفی برای گفتن ندارم، اشتهایی هم. همیشه دومین نفر بودن، اگر دومین انتخاب باشی…سخت است. زن جوان و زیبایی…

بیشتر بخوانید »