codebazan

رمان

رمان خان زاده جلد سوم پارت ۸

  _دخترم کسی قرار نیست تورو مجبور به کاری کنه چرا رنگت پرید؟ نفسم بند اومده بود حتی فکر کردت…

بیشتر بخوانید »

رمان آشوب پارت ۶

#پارت۲۴ #آشوب +آشوب؟! با آشور،حرف میزنی دیگه؟!….. گوشت کنار دستش را محکم میکشد . جایش درد میکند ،اما در مقابل…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۷۱

۲۴۲) وقتی از زدن من خسته شد، خودشو پرت کرد روی مبل و نفس نفس زد.. منم همونجا روی زمین…

بیشتر بخوانید »

رمان آشوب پارت ۵

#پارت۱۸ #آشوب جمعه های خانه باغ را بعداز او دوست نداشت ولی حتما باید همه دور هم جمع باشند. پس…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۷۰

۲۳۸) ساعت از ۱۲ شب گذشته بود که به بهرام گفتم دیگه بریم و همه خسته ن.. خودم داغون بودم…

بیشتر بخوانید »

رمان صیغه استاد پارت ۳۸

  آروم خودم از زیر تنش بیرون کشیدم و از روی تخت بلند شدم. لباسش که پایین تخت افتاده بود…

بیشتر بخوانید »

رمان خان زاده جلد سوم پارت ۷

  منو روی تخت انداخت و خودش روی تنم کشید زیر خودش اسیرم کرد و گفت _از جات تکون نمیخوری…

بیشتر بخوانید »

رمان آشوب پارت۴

#پارت۱۴ #آشوب همیشه با امدن به اینجا احساس قدرت میکند کل شهر زیر پایش است هرچه درطول هفته اتفاق افتاده…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۹

۲۳۳) تعطیلات عید با عید دیدنی ها و رفتن به خونه ی فک و فامیل من و بهرام گذشت و…

بیشتر بخوانید »

رمان خان زاده جلد سوم پارت ۶

    ترسیده بودم و کمی عقب کشیدم و گفتم نه خواهش می کنم نمی خوام اما دستش روی بازوهام…

بیشتر بخوانید »

رمان گرگها پارت ۶۸

۲۲۸) هنوز روی زمین نشسته بودم و به مسیری که کامیار رفته بود چشم دوخته بودم که مادرم بازومو گرفت…

بیشتر بخوانید »

رمان آشوب پارت ۳

#پارت۱۰ #آشوب -خسته بودم از حجاب واز در نیومدن ورنگ جامعه ندیدن . باید دختر باشى تا بدونى چه دردى…

بیشتر بخوانید »

رمان آشوب پارت ۲

#پارت۶ #آشوب ****************** چند تقه به در میخورد از فکر بیرون می اید بفرماییدی میگوید. آشور وارد میشود از چهره…

بیشتر بخوانید »

رمان صیغه استاد پارت ۳۷

  نفس راحتی کشیدم و ترس توی وجودم از بین رفت؛ فقط متعجب شده بودم… رفتار های هامون تازگی ها…

بیشتر بخوانید »

رمان خان زاده جلد سوم پارت ۵

  صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت  مادرت خوش شانس نیست من خوش شانسم که مادر تو دارم وگرنه…

بیشتر بخوانید »

کدبازان