codebazan

Fatemeh

اگر یدکی به نام “اراده” موتوری به نام “استقامت” و راننده ای به نام “خدا” داشته باشی به جایی خواهی رسید که “موفقیت” نامیده می شود.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

Fatemeh
۲۹ مرداد ۱۳۸۳

کدبازان